Sla menu over
Thuis in uw branche

Accountantscontrole kring 2024-2025

SRA organiseert op zes locaties de SRA-Accountantscontrole kring
Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een thema dat betrekking heeft op de controlepraktijk.

Overzicht

Bestemd voor

Accountant vennoot/medewerker

Leerdoelen

Overall leerdoel:
De actualiteiten op het gebied van accountantscontrole toe te passen in de praktijk.

Ik ben in staat om:

 • De eisen uit relevante wet- en regelgeving met betrekking tot fraude en corruptie te vertalen naar mijn werkzaamheden.
 • De eisen uit relevante wet- en regelgeving met betrekking tot het verstrekken van Assurance bij duurzaamheidsverslaggeving te vertalen naar mijn werkzaamheden.
 • De controles volgens de laatste Standaarden uit te voeren.
 • Actuele IT-controlekennis van de COS 500 toe te passen in de praktijk.

Inhoud

Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een thema. Er is gericht aandacht voor belangrijke aspecten en ontwikkelingen van de accountantscontrolepraktijk. Tevens kunnen deelnemers en sprekers met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen. 

De bijeenkomsten worden veelal voorgezeten door leden van de SRA-Commissie Vaktechniek. Het overleg is exclusief bedoeld voor (externe) accountants werkzaam bij SRA-Kantoren en uitsluitend toegankelijk voor leden van de kring.

Tijden

 • Start altijd om 16.00 uur en eindigt om 18.30 uur
 • Aansluitend vindt er een netwerkborrel plaats

Programma 2024-2025

 • Corruptierisicoanalyse in de controlepraktijk - COS 240 (sept-okt 2024)
 • Duurzaamheid - CSRD verantwoording en Assurance opdrachten (nov-dec 2024)
 • COS 315, COS 330, COS 540 - best practices (feb 2025)
 • IT en COS 500 (april 2025)       

Voordelen lidmaatschap

 • U bent verzekerd van deelname aan de vier kringbijeenkomsten
 • U houdt uw vaktechnische kennis up to date
 • U heeft invloed op de keuze van de thema’s en de te behandelen stof
 • U investeert 10 (AA/RA/RC) PE-uren per jaar*

*Ook in het kader van de NPVE is het belangrijk om uw vakbekwaamheid op peil te houden. Het volgen van deze actualiteitenbijeenkomsten past hierbij uitstekend (het aantal PE-uren hieraan besteed is een indicatie van de belasting).

Een jaarlidmaatschap kost voor het seizoen 2024-2025 voor vier bijeenkomsten € 755 (€ 189 per bijeenkomst). Het kringlidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd.

Er zijn Accountantscontrole kringen in Akersloot, Delft, Eindhoven, Houten, Tilburg en Zwolle.

Locatie & Datum

Tijd & bijzonderheden
De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats.
Wanneer
17-09-2024, 25-11-2024, 13-02-2025 en 23-04-2025
Cursuscode
FVKR38871
Beschikbaar
Tijd & bijzonderheden
De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats.
Wanneer
19-09-2024, 04-12-2024, 03-02-2025 en 10-04-2025
Cursuscode
FVKR38872
Beschikbaar
Tijd & bijzonderheden
De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats.
Wanneer
25-09-2024, 18-11-2024, 28-01-2025 en 07-04-2025
Cursuscode
FVKR38873
Beschikbaar
Tijd & bijzonderheden
De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats.
Wanneer
23-09-2024, 21-11-2024, 29-01-2025 en 02-04-2025
Cursuscode
FVKR38875
Beschikbaar
Tijd & bijzonderheden
De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats.
Wanneer
03-10-2024, 02-12-2024, 10-02-2025 en 15-04-2025
Locatie
Van der Valk Hotel Tilburg in Tilburg /  Routebeschrijving
Cursuscode
FVKR38876
Beschikbaar
Tijd & bijzonderheden
De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats.
Wanneer
30-09-2024, 27-11-2024, 06-02-2025 en 24-04-2025
Cursuscode
FVKR38877
Beschikbaar

Programma

Corruptierisicoanalyse in de controlepraktijk - COS 240 (sept/okt 2024)

Accountants hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om op te treden bij corruptie, in lijn met gedrags- en beroepsregels. Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij de rol van de accountant en hoe je hier op een effectieve manier invulling aan geeft. Wat is corruptie nu eigenlijk, wat zijn de verschillende verschijningsvormen en de recente inzichten vanuit de ACFE (de internationale beroepsorganisatie voor fraudeonderzoekers). Wat is de relatie tussen de controlestandaarden 240 (fraude) en 250 (voldoen aan wet- en regelgeving) en het thema corruptie en corruptiebestrijding? Aan de hand van een stappenplan dat kantoren kunnen volgen voor de corruptierisicoanalyse wordt casuïstiek besproken. Uiteraard mogen de belangrijkste wijzigingen in de geactualiseerde (concept) Praktijkhandreiking 1137, andere handige hulpmiddelen en bronnen niet ontbreken. Na afloop kunt u direct aan de slag in uw controlepraktijk.
Gastspreker: drs. Tom Reukers RA CIA CRISC CFE is trainer, adviseur en coach bij Kriton. Tom is daarnaast parttime docent en examinator bij de Universiteit van Tilburg.

Duurzaamheid - CSRD verantwoording en Assurance opdrachten (nov/dec 2024)

De impact van CSRD is groot voor klanten die onder de controle vallen. En mogelijk moet ook over ESG prestaties worden gerapporteerd. Naast de herziene standaard 3950N voor CSRD verantwoording is ook de Standaard 3810N aangepast en van toepassing op Assurance-opdrachten over boekjaren die beginnen op of na 15 december 2023. Maar hoe past u deze standaarden toe voor uw controleklanten en hoe integreert u dit in uw controle aanpak? Waar liggen aandachtspunten en kunt u het verschil maken voor uw klant? De bijeenkomst kent een zo praktisch mogelijke insteek.
Gastspreker: drs. Kees Roozen RA is directeur Vaktechniek en compliance bij V&A accountant-adviseurs en docent verslaggeving aan de Universiteit van Tilburg.

COS 315, COS 330, COS 540 - best practices (jan-feb 2025)

De herziene Standaarden 315 en 540 zijn inmiddels enkele jaren van kracht. In de praktijk blijkt de implementatie van deze standaarden gepaard te gaan met veel vragen en de nodige knelpunten. Het inschatten van risico’s en het bepalen van een passende respons daarop zijn essentiële stappen die de effectiviteit en efficiëntie van het controleproces in belangrijke mate bepalen. In deze kringbijeenkomst wordt de kennis van een aantal elementen uit deze standaarden opgefrist, met het oog op toepassing in de praktijk en de ervaringen tot nu toe. Voor wat betreft de toepassing van Standaard 315 wordt stil gestaan bij de rol van inherente risicofactoren, de betekenis van beweringen en het concretiseren van risico’s, het onderscheid tussen significante en overige posten en toelichtingen, het relevante inzicht in het informatiesysteem en de interne beheersing en aan de uitgangspunten voor een passende respons. Standaard 540 wordt vooral behandeld kijkend naar de mogelijke methoden die kunnen worden gekozen in de uitvoering van controlewerkzaamheden. Maar denk daarbij ook aan de rol van back-testing, het effect van schattingsonzekerheid en natuurlijk de rol van tendenties bij het management.
Gastspreker: Anton Lok RA is adviseur-trainer bij Kriton en lid van het bestuur van de Faculty Audit & Assurance bij de NBA.

IT en COS 500  (april 2025)     

De standaard COS 500 bepaalt dat de accountant moet overwegen in welke mate de verkregen data relevant en voldoende betrouwbaar zijn. Maar wat is voldoende en juiste controle informatie bij de risicoanalyse en de inzet van data-analyse en wanneer kun je deze gebruiken? Tijdens deze bijeenkomst krijgt u antwoord op deze vragen. Met concrete voorbeelden bent u na afloop nog beter in staat een juiste conclusie te trekken uit de verzamelde controle informatie en voor de bijbehorende audit.
Gastspreker: drs. Dennis Out AA RE CISA is accountant en senior manager IT-audit bij Alfa Accountants en Adviseurs en docent binnen de accountantsopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen.

Docent(en)

Tom Reukers

Drs. Tom Reukers RA CIA CRISC CFE

drs. Tom Reukers RA CIA CRISC CFE is trainer en adviseur bij Kriton. Tom is daarnaast parttime docent en examinator bij de Universiteit van Tilburg.

Kees Roozen

Drs. Kees Roozen RA

Drs. Kees Roozen RA is directeur vaktechniek & compliance bij V&A accountant-adviseurs en docent aan Tilburg University

Anton Lok

Anton Lok RA

Anton Lok RA is adviseur-trainer bij Kriton en lid van het bestuur van de Faculty Audit & Assurance bij de NBA.

Dennis Out

Drs. Dennis Out AA RE CISA

Drs Dennis Out AA RE CISA is accountant en senior manager IT audit bij Alfa Accountants en Adviseurs en docent binnen de accountantsopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen.

Contact

Daniëlle Jansen

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Kringbijeenkomsten