Thuis in uw branche

Audit risks bij nieuwe IT-technologie

Waar gaat het vaak mis?

Met één centrale casus leert u de controlerisico’s inventariseren van bijvoorbeeld de cloud, uitbestede IT-diensten, Artificial Intelligence en cybercrime. Welk effect hebben deze op de controle(aanpak)?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 495,00
Prijs niet-leden: € 635,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 6
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Controleleider, IT-auditor
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

  • IT-(audit) concreet en effectief toe te passen in mijn controles.
  • De controlerisico's van nieuwe IT-technologieën mee te nemen in de IT-inventarisatie en de controleaanpak.

Uw docent

Jeroen Kuper

ing. Jeroen Kuper RE

ing. Jeroen Kuper RE is IT-auditor en strategisch adviseur op het gebied van technologische innovatie, eigenaar van Technogratie en universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 

Alle docenten

Inhoud

Met één centrale casus leert u de controlerisico’s inventariseren van bijvoorbeeld de cloud, uitbestede IT-diensten, Artificial Intelligence en cybercrime. Welk effect hebben deze op de controle(aanpak)?

De IT-inventarisatie wordt steeds lastiger! Te vaak wordt er over nieuwe IT-risico’s heen gestapt. Waar moet u bijvoorbeeld op letten bij Artificial Intelligence en Machine Learning? Hoe houdt u rekening met nieuwe ontwikkelingen rondom Identity en Access Management? Welke cloud-risico’s spelen er bij uw klant? Denk hierbij aan MS Azure en Amazon Web Services. En welke risico’s ziet u bij een organisatie waar processen zijn gerobotiseerd?

Nieuwe IT-audit risico’s spelen ook in het mkb! Hoe herkent u deze snel? Hoe vertaalt u de audit-risks naar een effectieve controleaanpak? En wanneer leidt een IT-risico ook tot een materiële fout in de jaarrekening? Wat betekenen deze nieuwe technologieën voor de invulling van uw controle team bij uw klant? Door het effect van deze nieuwe IT-technologieën te kennen wordt u niet alleen een betere accountant, maar ook een gesprekspartner met toegevoegde waarde voor uw klant!

  • Vormen van nieuwe IT-technologie in het mkb
  • Uitvoeren van een effectieve IT-inventarisatie
  • Cybercrime risico’s bij mkb-ondernemingen
  • Security risico’s van cloud applicaties
  • Databases en BI/ERP/IAM en de impact op de controlepraktijk
  • Risico’s en mogelijkheden van AI en RPA

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Donderdag 12 december 2024 van 09:30 uur tot 17:00 uur
Beschikbaar
Locatie: SRA in Utrecht /routebeschrijving
Cursuscode: EOCU37470

Docent(en)

Jeroen Kuper

ing. Jeroen Kuper RE

ing. Jeroen Kuper RE is IT-auditor en strategisch adviseur op het gebied van technologische innovatie, eigenaar van Technogratie en universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 

Robert Johan

Robert Johan RE CISSP

Robert Johan RE CISSP is IT-auditor en directeur bij Soll-IT.