Thuis in uw branche

Begeleidingsdagen praktijkopleiding MKB in 2024

Gericht op trainees van de praktijkopleiding MKB

Volgt u de praktijkopleiding MKB en haalt u het minimum van 250 uren praktijkervaring niet? Kies dan voor een traject met 150 klanturen in combinatie met de begeleidingsdagen.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 795,00
Prijs niet-leden: € 895,00
PE-uren/punten:

Uw docent

Bert van Asselt

Bert van Asselt RA AA

Bert van Asselt RA AA is registeraccountant, hoofddocent Accountancy aan de Hogeschool Windesheim en voorzitter van het AC-scholenoverleg.

Alle docenten

Inhoud

Volgt u de praktijkopleiding MKB en haalt u het minimum van 250 uren praktijkervaring niet? Kies dan voor een traject met 150 klanturen in combinatie met de begeleidingsdagen.

De begeleidingsdagen bestaan uit een dag vooraf en een dag achteraf, waarin steeds aan 1 opdracht wordt gewerkt. Voorafgaand aan iedere uit te voeren assurance-opdracht wordt o.a. het (theoretisch) kader tijdens de ‘vooraf dag’ doorgenomen. Na afloop worden de beslispunten en de dilemma’s van de uitgevoerde assurance-opdracht bediscussieerd tijdens de ‘achteraf dag’.

Elke assurance-opdracht wordt begeleid tijdens een vooraf en achteraf dag met onderstaande opzet:

Begeleidingsdagen vooraf

 • Kenmerken van de assurance opdrachten
 • Proces van opdrachtaanvaarding / continuatie (VGBA / ViO / Wwft)
 • Standaarden in relatie tot de opdracht (assurance framework)
 • Relatie tussen bedrijfsverkenning, cijferanalyse en significante risico’s
 • Analyse van de doelstelling, gebruikerskring en afbakening
 • Dossiervorming

Begeleidingsdagen achteraf

 • Bevindingen uit de peer reviews
 • Knelpunten en dilemma’s tijdens de assurance-opdracht
 • Onderbouwing van het oordeel en relevantie voor de gebruikers
 • Professioneel kritische instelling en ethiek
 • Essayverslagen ELO

Volg je de begeleidingsdagen voor jaar 3? Dan is een tweede beoordeling van jouw beide rapportages in jaar 3 door een extern beoordelaar verplicht gesteld door het NBA (het ‘vierogenprincipe’). Geef daarom op je inschrijfformulier én bij het inleveren van je rapportage nadrukkelijk aan dat het jouw rapportage jaar 3 betreft! De extra kosten voor deze tweede beoordeling bedragen € 250,- per beoordeling (excl. btw).

Let op: Wanneer je bij het NBA-stagebureau bent aangesloten zullen zij de tweede beoordeling zelf uitvoeren. Je bent er dan zelf verantwoordelijk voor dat jouw rapportage na de eerste beoordeling bij hen terecht komt.

Locatie & Datum

Datum & tijd:
De begeleidingsdagen vinden plaats in reeksen van 2 bijeenkomsten:
27 februari 2024 en14 mei 2024 (SRA) (VOL)
20 maart 2024 en 29 mei 2024 (Hogeschool Windesheim) (VOL)
11 april 2024 en 20 juni 2024 (SRA)
8 mei 2024 en 4 juli 2024 (SRA) (VOL)
18 juni 2024 en 19 september 2024 (SRA)
17 september 2024 en 19 november 2024 (Hogeschool Windesheim)
22 oktober 2024 en 15 januari 2025 (SRA)
Beschikbaar
Locatie: SRA in Utrecht /routebeschrijving
Cursuscode: EOPE37746

Docent(en)

Bert van Asselt

Bert van Asselt RA AA

Bert van Asselt RA AA is registeraccountant, hoofddocent Accountancy aan de Hogeschool Windesheim en voorzitter van het AC-scholenoverleg.

Dirk van der Bij

Drs. Dirk van der Bij RA/RB

Drs. Dirk van der Bij RA/RB is accountant bij Buro360 Adviseurs en Accountants, voorzitter van het SRA Stagebureau, docent Accountancy aan NHL Stenden Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen, referaatbegeleider bij SRA, examinator bij NBA, en lid van de klachtencommissie van NBA.

Joost de Korte MSc RA

Joost de Korte MSc RA is auditor voor diverse accountantsorganisaties en docent Financial Auditing aan de Nyenrode Business Universiteit.

Harry van den Berg MSc RA

Harry van den Berg MSc/RA is auditor voor diverse SRA-kantoren en docent Financial Auditing aan de Nyenrode Business Universiteit.