Thuis in uw branche

DISC–Advies bij carrièreontwikkeling van medewerkers

Onze HRM-adviseur start met een intakegesprek met de opdrachtgever. Dit om een beeld te krijgen van de vraagstelling. De vraagstelling kan zijn of iemand bijvoorbeeld wel op de juiste plek zit binnen het kantoor - en wat eventueel wel de juiste plek zou zijn - of het kan gaan om begeleiding bij een outplacementtraject.

Stap 1
De medewerker krijgt per e-mail een uitnodiging om de vragenlijst digitaal in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen.

Stap 2
Op het moment dat de medewerker de vragenlijst heeft ingevuld, maken wij een afspraak met hem/haar om het rapport te bespreken. Tijdens dit gesprek geven wij uitleg over de uitkomst van de rapportage en persoonlijk advies richting de kandidaat en/of opdrachtgever over de carrièremogelijkheden.

Kosten
Intakegesprek:
Persoonlijke rapportage:
Advies:
Totaal: 
€ 125,- per uur
€ 69,- per persoon
€ 175,- per uur
€ 369,-

Inschrijven

Wilt u meer weten over de DISC assessments waarmee wij u kunnen ondersteunen? Neem dan contact op met Hidayet Bahadin, onze DISC expert en trainer:

Hidayet Bahadin

T 030 656 60 60
E hbahadin@sra.nl