Thuis in uw branche

DISC–Advies bij werving en selectie van medewerkers

DISC kan ook worden ingezet bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. De gedragseigenschappen van de kandidaat worden dan vergeleken met de functievereisten om te bepalen of er een match is.

Stap 1
Tijdens het intakegesprek met de opdrachtgever stelt onze HR-adviseur samen met u een
functieprofiel op, met de vereiste competenties, taken en verantwoordelijkheden die bij de betreffende functie behoren. Het kantoor kan hierna starten met het werven van potentiele kandidaten.

Stap 2
Zodra het kantoor een aantal potentiele kandidaten heeft voor de betreffende functie, krijgen de kandidaten van ons een vragenlijst. De kandidaten krijgen per e-mail een uitnodiging om de vragenlijst digitaal in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. 

Stap 3
Wij rapporteren richting de opdrachtgever in hoeverre wij een match zien tussen een individuele kandidaat en het functieprofiel van de opdrachtgever, zodat de beste match kan worden gemaakt.

Kosten
Intakegesprek:
Persoonlijke rapportage:
Eindbespreking:
Totaal: 
€ 125,- per uur
€ 69,- per persoon
€ 175,- per uur
€ 369,-

Inschrijven

Wilt u meer weten over de DISC assessments waarmee wij u kunnen ondersteunen? Neem dan contact op met Hidayet Bahadin, onze DISC expert en trainer:

Hidayet Bahadin

T 030 656 60 60
E hbahadin@sra.nl