Thuis in uw branche
Bekijk alle kringen

Compliance kring 2022-2023

SRA organiseert op vier locaties SRA-Compliance kringen

Tijdens deze kwartaalbijeenkomsten wordt door een gastspreker een thema met betrekking tot compliance ‘oplossingsgericht’ besproken.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 685,00
Groepsgrootte: 50
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 10
RB Algemeen 10
Bestemd voor: Compliance officer
Leerdoelen:

Overall leerdoel:
Vanuit de compliance officers praktijk op de hoogte blijven van de actuele wet- en regelgeving en hierover sparren met deskundigen en collega’s.

Ik ben in staat om:

 • Bij geschillen in de jaarrekening de aansprakelijkheid voor mijn klant, mijn kantoor én mijzelf te beperken.
 • De integriteitsrisico’s in mijn kantoor te beheersen en de koppeling te maken met Wwft, NVKS en SIRA
 • Op basis van reviews mijn eigen controlepraktijk te verbeteren en toereikende maatregelen naar aanleiding van uitkomsten van dossierreviews te nemen.
 • De actualiteiten op het gebied van wet- en regelgeving toe te passen en bij te dragen aan de naleving ervan in de praktijk.

Uw contactpersoon

Danielle Janssen van Rumpt

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

SRA organiseert op vier locaties SRA-Compliance kringen. Tijdens deze kwartaalbijeenkomsten wordt door een gastspreker een thema met betrekking tot compliance ‘oplossingsgericht’ besproken.

Er is tevens gelegenheid om met de gastspreker en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond het thema. U kunt vooraf cases uit uw praktijk over het onderwerp inbrengen.

De bijeenkomsten, die veelal worden voorgezeten door een lid van de SRA-Commissie Vaktechniek, starten altijd om 16.00 uur en eindigen om 18.30 uur. Aansluitend vindt er een netwerkborrel plaats. De Compliance kring is uitsluitend bedoeld voor compliance officers werkzaam bij SRA-Kantoren.

De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van de kring. Voordelen van een lidmaatschap zijn:

 • U bent verzekerd van deelname aan de vier kringbijeenkomsten;
 • U heeft invloed op de keuze van de thema's en de te behandelen stof;
 • U investeert 10 PE-uren (AA/RA/RC) of 10 (RB) PE-punten per bezochte bijeenkomst*.

*Ook in het kader van de nieuwe PE-regeling is het belangrijk om uw vakbekwaamheid op peil te houden. Het volgen van deze actualiteitenbijeenkomsten past hierbij uitstekend (het aantal PE-uren hieraan besteed is een indicatie van de belasting).

Een (persoonsgebonden) jaarlidmaatschap kost voor het seizoen 2022-2023 voor vier bijeenkomsten € 685 oftewel € 171 per bijeenkomst. Er zijn Compliance kringen in Nieuwegein (locatie NBC Nieuwegein), Eindhoven (Van der Valk Hotel Eindhoven), Zwolle (Mercure Hotel Zwolle) en Nootdorp (Hotel Den Haag-Nootdorp).

Het jaarprogramma 2022-2023:

 • Actualiteiten juridische aspecten van de jaarrekening (sept/okt 2022)
 • Wwft, SIRA en integriteit (nov/dec 2022)
 • Aandachtspunten externe toetsingen - review (maart 2023)  
 • Compliance in de praktijk (juni 2023)

Locatie & Datum

BUNNIK

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er (desgewenst) een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 26-09-2022, 13-12-2022, 08-03-2023 en 22-06-2023
Locatie: Postillion Hotel Utrecht Bunnik in Bunnik / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR35916

DEN HAAG-NOOTDORP

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er (desgewenst) een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 05-10-2022, 08-12-2022, 22-03-2023 en 12-06-2023
Locatie: Van der Valk Hotel Den Haag - Nootdorp in Nootdorp / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR35914

EINDHOVEN

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er (desgewenst) een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 13-10-2022, 28-11-2022, 23-03-2023 en 14-06-2023
Locatie: Van der Valk Hotel Eindhoven in Eindhoven / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR35915

ZWOLLE

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er (desgewenst) een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 28-09-2022, 01-12-2022, 15-03-2023 en 20-06-2023
Locatie: Mercure Zwolle in Zwolle / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR35917

Programma

Actualiteiten juridische aspecten van de jaarrekening (sept/okt 2022)

Tot hoever reikt de aansprakelijkheid van de accountant bij een samenstellingsverklaring? En wat betekent het na klantacceptatie als blijkt dat deze klant verzuimd heeft de jaarrekening te controleren of publiceren? Ook interne conflicten bij de opdrachtgever van de accountant kunnen leiden tot noodzakelijk handelen. Op praktische wijze wordt stilgestaan bij de recente jurisprudentie over de verschillende thema’s waaronder de contractuele relatie tussen accountant en opdrachtgever, de aansprakelijkheidsbeperking in algemene voorwaarden, de publicatieplicht van de jaarrekening en de controleverklaring en het tegenstrijdig belang.
Gastspreker: mr. Tom Teggelaar is advocaat bij Poelmann van den Broek Advocaten en docent voor het Centrum voor Postacademisch Onderwijs (CPO) van de Radboud Universiteit.

Wwft, SIRA en integriteit (nov/dec 2022)

Voor de compliance officer is er een veelheid aan compliance eisen binnen de Wwft, SIRA, UBO en nieuwe sanctiewetgeving. Wat houdt het effectieve toezicht daadwerkelijk in en hoe voer je dit uit in de praktijk van het brede mkb-kantoor? Een risicoanalyse is ook een belangrijke basis voor de beheersing van integriteitsrisico’s. Hoe pas je dit operationeel toe op kantoor, in je processen en je toezicht als compliance officer. Wat werkt, wat lijkt te werken en wat werkt echt niet? We gaan er tijdens deze bijeenkomst met elkaar over in gesprek.
Gastspreker: Arnout van Kempen CISA is als compliance officer verbonden aan verschillende kantoren en oud toezichthouder bij de AFM.

Aandachtspunten externe toetsingen - review (maart 2023)  

De AFM houdt vanaf 2022 als enige partij Wta-toezicht op accountantsorganisaties met een vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controles. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de verandering en ervaring naar aanleiding van toetsing van het NOOB-segment door de AFM. Uiteraard komt de doorontwikkeling van de SRA-reviewsystematiek waaronder ook de fiscale review, uitgebreid aan de orde en wordt aandacht besteed aan ervaringen uit de reviews in 2021/2022. Wat kunnen we leren uit reviews en waar liggen de aandachtspunten voor de praktijk?
Gastspreker: Dick Meester RA, is voorzitter van de SRA-Reviewcommissie en docent BIV/AO en Gedrag Ethiek en Besluitvorming aan de Nyenrode Business Universiteit, alsmede examinator van de praktijkopleiding.

Compliance in de praktijk (juni 2023)

Aan de hand van presentaties van collega compliance officers over hoe men de compliance rol invult, vindt discussie plaats. Hoe heeft men de bevindingen van de AFM vertaalt in een actieplan. Hoe deelt hij/zij de tijd in, waar legt men de prioriteiten, welke problemen ondervindt men in de praktijk, etc.
Gastsprekers: diverse compliance officers van SRA-Kantoren

Docent(en)

Teggelaar-Tom

Mr. Tom Teggelaar

Mr. Tom Teggelaar is advocaat bij Poelmann van den Broek Advocaten en docent voor het Centrum voor Postacademisch Onderwijs (CPO) van de Radboud Universiteit.

Arnout van Kempen

Arnout van Kempen CCO CISA

Arnout van Kempen CCO CISA is als compliance officer verbonden aan verschillende kantoren en oud toezichthouder bij de AFM.

Dick Meester

Dick Meester RA

Dick Meester RA is voorzitter van de SRA-Reviewcommissie en docent BIV/AO en Gedrag Ethiek en Besluitvorming aan de Nyenrode Business Universiteit, alsmede examinator van de praktijkopleiding.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren