Thuis in uw branche

Continuïteit in de samenstel- en adviespraktijk

Hoe beoordeelt u de toekomstverwachting van uw klant?

Uw klant krijgt te maken met veel onzekerheden. Wat zijn de gevolgen van (ernstige) twijfel en discontinuïteit voor jaarrekening en samenstellingsverklaring?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 395,00
Prijs niet-leden: € 495,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 4
Bestemd voor: Teamleider/Relatiebeheerder, Accountant vennoot/medewerker
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

 • (dis)Continuïteit te beoordelen en op correcte wijze te verwerken in het dossier en de jaarrekening.
 • De toekomstverwachting van mijn klant zorgvuldig te beoordelen.

Uw docent

Winfred Merkus

mr. drs. Winfred Merkus RA

mr. drs. Winfred Merkus RA is zelfstandig gevestigd accountant en regiocoördinator van de SRA Reviewcommissie.

.

Inhoud

Uw klant krijgt te maken met veel onzekerheden. Wat zijn de gevolgen van (ernstige) twijfel en discontinuïteit voor jaarrekening en samenstellingsverklaring?

Welke toelichting is hiervoor noodzakelijk en welke waarderingsissues komt u tegen? Ook bespreken we uw rol als accountant bij het beoordelen van de toekomstverwachting van uw klanten. Hoe zorgt u ervoor dat de liquiditeitsprognose een goede weergave is van reële toekomstverwachtingen? En wat is de aard en reikwijdte van uw werkzaamheden daarin?

SRA heeft op basis van veel voorkomende vragen samen met Bureau Vaktechniek een cursus op maat voor u ontwikkeld. Na deze 4 uur durende cursus bent u op de hoogte van de belangrijkste vraagstukken rondom continuïteit in samenstelpraktijk. Ook weet u hoe u uw bevindingen vertaalt in de jaarrekening.

 • Update regelgeving (o.a. NVCOS 4410)
 • Toepassing van de verslaggevingsstandaarden
  • (dis)Continuïteit en Continuïteitsveronderstelling in de jaarrekening
  • Gebeurtenissen na balansdatum
  • Toelichtingen in de jaarrekening en gevolgen samenstellingsverklaring
  • Verwerking van steunmaatregelen
  • Waarderingsissues (bijzondere waardeverminderingen, voorzieningen of latente belastingvorderingen)
 • (Liquiditeits)prognoses voor uw klant (is standaard 4410 ook daarvoor geschikt?)
 • Tuchtzaken rondom faillissementen, aansprakelijkheid en zorgplicht
 • Praktijkcases

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Donderdag 7 november 2024 van 15:00 uur tot 19:15 uur
Beschikbaar
Locatie: Fletcher Hotel Utrecht Nieuwegein in Nieuwegein /routebeschrijving
Cursuscode: EOCU37248

Docent(en)

Winfred Merkus

mr. drs. Winfred Merkus RA

mr. drs. Winfred Merkus RA is zelfstandig gevestigd accountant en regiocoördinator van de SRA Reviewcommissie.