Thuis in uw branche

Continuïteit in de samenstel- en adviespraktijk

Verplicht PE-thema voor de samenstelaccountant 2021

Continuïteit is een actueel thema dat voor alle accountants relevant is. In deze cursus gaan wij in op de kernvragen waarom het draait: hoe werkt het verslaggevingstechnisch én hoe beoordeelt u de toekomstverwachting van uw klant?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 295,00
Prijs niet-leden: € 395,00
Groepsgrootte: 30
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 4
RB Algemeen 4
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

 • (dis) Continuïteit te beoordelen en op correcte wijze te verwerken in het dossier en de jaarrekening.
 • De toekomstverwachting van mijn klant zorgvuldig te beoordelen.

Uw docent

Bouwe Sprey

Bouwe Sprey RA

Bouwe Sprey RA is zelfstandig gevestigd adviseur en lid van de SRA-Reviewcommissie.

.

Inhoud

Continuïteit is een actueel thema dat voor alle accountants relevant is. In deze cursus gaan wij in op de kernvragen waarom het draait: hoe werkt het verslaggevingstechnisch én hoe beoordeelt u de toekomstverwachting van uw klant?

Bent u werkzaam binnen de samenstel- en/of adviespraktijk? SRA heeft op basis van veel voorkomende vragen samen met Bureau Vaktechniek een cursus op maat voor u ontwikkeld. Hiermee voldoet u aan uw PE-verplichting rondom het verplichte thema Continuïteit in 2021.

Als accountant moet u in deze tijd extra alert zijn op onzekerheden, schattingen en discontinuïteit. Wat zijn de gevolgen van twijfel, ernstige twijfel en discontinuïteit voor de jaarrekening en de samenstellingsverklaring? Welke toelichting is hiervoor noodzakelijk en welke waarderingsissues komt u tegen? Ook bespreken we uw rol als accountant bij het beoordelen van de toekomstverwachting van uw klanten. Hoe zorgt u ervoor dat de liquiditeitsprognose een goede weergave is van reële toekomstverwachtingen? En wat is de aard en reikwijdte van uw werkzaamheden daarin?

Na deze 4 uur durende cursus bent u op de hoogte van de belangrijkste vraagstukken rondom continuïteit in samenstelpraktijk.

 • Regelgevend kader
 • Toepassing van de NVCOS 4410
 • Toepassing van de verslaggevingsstandaarden
  - (dis)continuïteit en Continuïteitsveronderstelling in de jaarrekening
  - Gebeurtenissen na balansdatum
  - Toelichtingen in de jaarrekening en gevolgen samenstellingsverklaring
  - Verwerking van steunmaatregelen
  - Waarderingsissues (bijzondere waardeverminderingen, voorzieningen of latente belastingvorderingen)
 • Hoe beoordeelt u de toekomstverwachting van uw klant?
 • (Liquiditeits)prognoses voor uw klant (is standaard 4410 ook daarvoor geschikt?)
 • Tuchtzaken rondom faillissementen, aansprakelijkheid en zorgplicht
 • Praktijkcasussen

Verricht u in 2021 werkzaamheden t.b.v. (vrijwillige) controleopdrachten? Dan bent u verplicht om de cursus voor de controlepraktijk te volgen. Meer informatie hierover kunt u vinden op: verplichte PE onderwerp 2021 continuïteit.

Bent u werkzaam in de gemengde praktijk? Dan volgt u óf de verplichte cursus óf het verplichte thema. Daarbij ligt het voor de hand om te kiezen voor de verplichte cursus.

Mocht er geen passende datum meer beschikbaar zijn om de verplichte cursus Continuïteit te volgen in 2021, dan kunt u gebruik maken van de inhaalmogelijkheid.

De NBA geeft u de kans alsnog de mogelijkheid deze te volgen in de periode van 1 januari t/m 31 maart 2022. De inhaaltermijn geldt ook voor het verplichte PE-onderwerp door een thema uit te werken dat gerelateerd is aan het onderwerp Continuïteit.

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Maandag 7 februari 2022 van 13:30 uur tot 18:00 uur
Beschikbaar
Locatie: online
Cursuscode: EOCN35144

Docent(en)

Bouwe Sprey

Bouwe Sprey RA

Bouwe Sprey RA is zelfstandig gevestigd adviseur en lid van de SRA-Reviewcommissie.

Carel Verdiesen AA

Carel Verdiesen AA is zelfstandig gevestigd accountant en ervaren trainer op het gebied van beroepsreglementering voor de mkb-accountant.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren