Thuis in uw branche

De herziene COS 315 (online)

Welke wijzigingen vragen uw aandacht?

De COS 315 is grondig herzien. Wat zijn de impactvolle wijzigingen? En welk effect heeft dit op uw risico inschattingen? Zorg dat u zich tijdig voorbereidt!

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 315,00
Prijs niet-leden: € 415,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 4
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Controleleider, Zelfstandig assistent-accountant
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

  • Actuele controlekennis van de COS toe te passen in de praktijk.

Virtual classroom

Webinar

Vragen? Neem contact op met educatie@sra.nl.

.

Inhoud

De COS 315 is grondig herzien. Wat zijn de impactvolle wijzigingen? En welk effect heeft dit op uw risico inschattingen? 

De veranderingen van de COS 315 maken duidelijker wat u moet doen als accountant. En vooral hoe u dit moet uitvoeren. Zo worden de vereisten van PKI nadrukkelijker omschreven, zijn de documentatieverplichtingen aangescherpt en worden proportionaliteit, interne beheersing en het proces van risico inschatting nadrukkelijker opgenomen. Wat betekent dit voor uw risicoanalyses en controles? En wat betekenen nieuwe definities over bijvoorbeeld significante transactiestromen voor uw werkzaamheden?

Tijdens deze cursus gaan wij in op alle wijzigingen in de COS 315 en de impact op uw werkzaamheden en andere Standaarden. De nieuwe COS 315 gaat gelden voor boekjaren beginnend op of na 15 december 2021. Dus zorg dat u tijdig op de hoogte bent!

  • Wijzigingen in COS 315
  • Nieuwe eisen aan het toepassen van de professioneel kritische instelling
  • Vereiste werkzaamheden bij indirecte en directe IB-maatregelen
  • Overwegingen voor het gebruik van geautomatiseerde hulpmiddelen en technieken
  • Nieuwe concepten en definities
  • Het identificeren en inschatten van risico’s op een afwijking van materieel belang
  • Nieuwe documentatie eisen
  • Aanpassingen in controlewerkzaamheden

Bijzonderheden

Wilt u behalve ingaan op de COS 315 ook meer kennis op doen over de risico-inventarisatie in de controlepraktijk? Graag verwijzen wij u dan naar de cursus Risico-inventarisatie (met herziene COS 315)

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Dinsdag 6 december 2022 van 09:00 uur tot 13:00 uur.
Beschikbaar
Locatie: online
Cursuscode: EOCU35436

Docent(en)

drs. Danielle de Groot-Kuipers RA

drs. Danielle de Groot-Kuipers RA is eigenaar van Biender Academy en docent aan Nyenrode Business Universiteit.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren