Thuis in uw branche

De nieuwe SRA-Controleaanpak

Verleg uw focus van efficiency naar kwaliteit

Het SRA-Handboek Controle is voorjaar 2017 gewijzigd en ook de controlefilosofie is aangescherpt. Hoe past u uw controlestrategie hier op aan?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 375,00
Prijs niet-leden: € 525,00
Groepsgrootte: 20
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 5
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Controleleider
Resultaat:

U past de uitgangspunten van de gewijzigde SRA-Controleaanpak juist toe en verhoogt de kwaliteit van uw controle.

Uw docent

Pieter Mansvelder

Pieter Mansvelder RA

Pieter Mansvelder RA is partner bij Kriton, lid van de Accountantskamer en verbonden aan het vaktechnisch bureau van SRA en de Vrije Universiteit van Amsterdam.

.

Inhoud

Het SRA-Handboek Controle is voorjaar 2017 gewijzigd en ook de controlefilosofie is aangescherpt. Hoe past u uw controlestrategie hier op aan?

Kennis van de controlestandaarden is essentieel! Hoe verbetert u de samenhang tussen planning, uitvoering, afbakening en evaluatie van uw werkzaamheden? Hoe legt u de ‘story of the audit’ nog duidelijker vast?

Waarom voert u welke werkzaamheden uit en waarom zijn juist die werkzaamheden zo van belang? U krijgt meer houvast bij gegevensgerichte werkzaamheden en leert de nieuwe uitgangspunten vertalen naar een effectievere controleaanpak.

  • Risico’s centraal stellen in de uitvoeringsfase
  • Bepalen van de controlestrategie en vereiste controle-informatie per post
  • Audit risk model en testen van de AO/IB
  • Betere IT-integratie binnen het controleproces
  • Hoe maakt u professional judgement concreet?
  • Wat legt u vast en wat niet?
  • Aandachtspunten controleaanpak vanuit de SRA-Review
  • Relevante SRA-praktijkhandreikingen

Wij plannen deze cursus ook in 2018. Wilt u op de hoogte gebracht worden zodra de nieuwe datum beschikbaar is? Mail dan naar educatie@sra.nl.

Docent(en)

Pieter Mansvelder

Pieter Mansvelder RA

Pieter Mansvelder RA is partner bij Kriton, lid van de Accountantskamer en verbonden aan het vaktechnisch bureau van SRA en de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Ervaringen van deelnemers

  • Belangrijke cursus die goed inzicht geeft in de aanpak. Goed op de inhoud, raakt alle belangrijke gebieden in de controleaanpak.
  • Vond het een goede cursus die je weer even op scherp zet.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren