Thuis in uw branche

De nieuwe Wwft voor accountants

Ga aan de slag met de aangescherpte regels!

De herziene Wwft is in werking getreden. Dit betekent o.a. een aanscherping van het cliëntenonderzoek én een verzwaring van de eisen voor het accountantskantoor.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 355,00
Prijs niet-leden: € 465,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 4
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Teamleider/Relatiebeheerder, Compliance officer
Resultaat:

U past de nieuwe Wwft juist toe en signaleert de echt ongebruikelijke transacties bij uw klant.

Uw docent

Arnout van Kempen

Arnout van Kempen CISA

Arnout van Kempen CISA is als compliance officer verbonden aan verschillende kantoren en oud toezichthouder bij de AFM.

.

Inhoud

De herziene Wwft is in werking getreden. Dit betekent o.a. een aanscherping van het cliëntenonderzoek én een verzwaring van de eisen voor het accountantskantoor.

De nieuwe Wwft vraagt meer van u als accountant én van uw kantoor. Extra aandacht voor bijzondere transactiepatronen, nieuwe technologieën en risicovolle transacties is vereist. Ook zijn de meldgrenzen verlaagd en is de bewaarplicht aangescherpt. Van het kantoor wordt een verplichte interne risicobeoordeling verwacht. Hoe stelt u deze op? En hoe houdt u rekening met de wettelijke ruimte voor invulling op basis van risico’s en omvang?

Vaak blijkt het toepassen van de bestaande regelgeving in de Wwft lastiger dan gedacht. Moet u wel of niet melden? En welke transacties zijn echt ongebruikelijk? Tijdens deze cursus staan de eisen van de nieuwe Wwft én een juiste uitvoering centraal. Met praktijkvoorbeelden behandelen wij lastige praktijksituaties.

 • Aangescherpt cliëntenonderzoek
 • Verplichte risicobeoordeling en compliance- en auditfunctie
 • Van risicobeoordeling naar interne maatregelen
 • Wanneer meldt u een ‘ongebruikelijke transactie’?
 • Vastlegging van risicobeleid, risicoprofielen en cliëntacceptatie
 • Omgaan met binnenlandse en buitenlandse PEP’s en UBO’s
 • Verplichting van identificatie en verificatie
 • Aanwijzingen die duiden op verhoogd risico (red flags)
 • NBA Stappenplan Wwft- en fraudemeldingen

Docent(en)

Arnout van Kempen

Arnout van Kempen CISA

Arnout van Kempen CISA is als compliance officer verbonden aan verschillende kantoren en oud toezichthouder bij de AFM.

Ervaringen van deelnemers

 • Praktische voorbeelden van de meest voorkomende gevallen waarop melding van Wwft van toepassing is
 • Goede cursus om je eigen signaleringskwaliteiten aan te scherpen
 • Prima mogelijkheid om de WWFT-kennis op te frissen en bij te houden
 • Goede cursus met praktisch handvatten

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren