Sla menu over
Thuis in uw branche

E-learning Controle van opbrengstverantwoording

Krijg meer grip op uw controleaanpak
Voor de controle van de opbrengst moet u optimale kennis hebben van uw klant, de branche, de onderneming én de IB! Zorg dat u deze complexe post juist controleert.

Overzicht

Bestemd voor

Accountant vennoot/medewerker, Teamleider/Relatiebeheerder

Leerdoelen

Ik ben in staat om:

  • De opbrengstverantwoording effectief te controleren bij uw klant.

Inhoud

Voor de controle van de opbrengst moet u optimale kennis hebben van uw klant, de branche, de onderneming én de IB! Zorg dat u deze complexe post juist controleert.

Uit reviews blijkt dat het nog vaak misgaat bij de controle van de opbrengst. Kunt u wel steunen op de IB van uw klant? En hoe zet u de risicoanalyse efficiënt in? Zorg dat u alle potentiële fouten die in het verslaggevingstraject kunnen optreden in het vizier heeft.

Ook leert u in deze E-learning welke systeem- en gegevensgerichte controlewerkzaamheden u moet uitvoeren. Hoe zorgt u ervoor dat u met een optimale mix hiervan de controle op de meeste effectieve en efficiënte wijze uitvoert?

  • Welke aanknopingspunten zijn bij welk type onderneming opportuun?
  • Verschil bedrijfsrisico en controlerisico
  • Verband controlerisico en materialiteit
  • De uitgangspunten van een risicoanalyse
  • Onvervangbare IB-maatregelen voor de controle
  • De algemene controleaanpak en die van de controle van opbrengstverantwoording
  • Fouten, fraude en diefstal
  • Systeem- en gegevensgerichte werkzaamheden
  • Evaluatie en documentatie van controlebevindingen

Deze module wordt geüpdate. In het najaar verwachten wij de e-learning module weer live. Wilt u op de hoogte gehouden worden mail Dik van de Weerdhof

Wilt u meerdere e-learning modules per jaar volgen? Bekijk dan onze aantrekkelijk geprijsde e-learning abonnementen. Of wilt u als kantoor meer e-learning in gaan zetten? Kijk dan naar onze kantorenabonnementen voor de mogelijkheden.

Docent(en)

Ron Kieft

Drs. Ron Kieft RA

Drs. Ron Kieft RA is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en consultant bij Back BV. Hij is werkzaam op het gebied van administratieve organisatie, interne controle en financieel management.

Contact

Barbara Berben

Barbara Berben

Manager online leren