Thuis in uw branche

Kennis assessment Externe Verslaggeving

Is uw EV kennis nog up-to-date?

Kennistoets EV

Hoe staat het met de kennis op het gebied van Externe Verslaggeving? Zet het assessment in als leerinterventie en spoor met deze 0-meting direct kennishiaten op.

Het (online) assessment voor de samenstelpraktijk is (en wordt nog steeds) door veel kantoren - groot, klein -  ingezet als 0-meting. Wilt u ook het kennisniveau op het gebied van Externe Verslaggeving in kaart brengen? Met het (online) assessment EV is dat nu mogelijk. De deelnemers krijgen 40 vragen over onder andere voorzieningen, consolidatie en waardering van deelnemingen én materiële en immateriële vaste activa. Ook komen verschillende actualiteiten aan bod, zoals (dis)continuïteit en praktijkcases.

Resultaat

De deelnemers krijgen een terugkoppeling per deelgebied, zodat zij direct weten op welk gebied de kennis (nog) niet voldoende is. De contactpersoon van uw kantoor ontvangt na afloop van het assessment een totaaloverzicht. In deze rapportage kunt u zien of er op een deelgebied goed of slecht wordt gescoord. U brengt zo eventuele kennishiaten direct in kaart en u kunt kwaliteitsverbeteringen en toekomstige leeractiviteiten hierop afstemmen.

Het (online) assessment Externe Verslaggeving

 • De deelnemers krijgen in totaal 40 vragen. De vragen rouleren en ook de antwoorden binnen de vragen wijzigen van volgorde.
 • De deelnemers krijgen 4 kansen om het assessment met een voldoende af te ronden.
 • De deelnemers hebben 3 maanden de tijd om het assessment voldoende af te ronden (na 2 maanden ontvangen de deelnemers een reminder mail).
 • Na voldoende afronding ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.
 • Na afloop ontvangt het kantoor een totaal overzicht in Excel. In deze rapportage is te zien of er op deelgebied goed of slecht wordt gescoord om zo de kennishiaten op te sporen.
 • De deelnemers zien welke vragen fout zijn beantwoord, maar krijgen geen inhoudelijke feedback.
 • In overleg bepalen we wanneer de deelnemers van start kunnen gaan. 
Met minder dan 10 deelnemers is een totaalrapportage helaas niet mogelijk. Wilt u met minder dan 10 deelnemers direct van start? Meld u zich dan aan.

Inhoud

 • Actualiteiten
 • Voorzieningen
 • Consolidatie en waardering van deelnemingen
 • Materiële en immateriële vaste activa

Het assessment EV op maat voor uw kantoor?

U kunt het assesment meer toespitsen op uw kantoorsituatie. Zijn er bepaalde onderwerpen op het gebied van Externe Verslaggeving waar uw medewerkers tegenaan lopen? U kunt cases en vragen uit uw praktijk aanleveren voor deze leerinterventie die tussen de bestaande content worden geplaatst. Door de herkenbaarheid neemt het leerrendement toe!

 • Wilt u de doorlooptijd korter of juist langer?
 • Meer vragen minder vragen per assessment of per deelgebied gesplitst?
 • Een voorbereidende cursus voor alle deelnemers verhoogt het leerrendement
 • Vragen toevoegen op het gebied van:
  - Fusies en overnames
  - Intercompany transacties
  - Onderhanden projecten
  - Financiële instrumenten
  - Belastingen

Kortom: Er zijn veel mogelijkheden om de kennis assessment precies op úw praktijk af te stemmen. 

Voor wie?

 • Accountant vennoot/medewerker
 • Teamleider/relatiebeheerder
 • Zelfstandig assistent-accountant
 • Accountant in business

Auteurs o.a.

Rohalt Janssens AA is verbonden aan Grant Thornton en specialist op het gebied van financiële verslaggeving. Daarnaast is hij docent bij Avans.
Gerard van Vuuren RA is werkzaam bij Q accountants & belastingadviseurs (lid SRA) en medewerker SRA Bureau Vaktechniek.

Kosten standaard Kennis assessment EV 40 vragen

 • € 115 per persoon voor SRA-leden (minimaal 10 deelnemers)
 • € 135 per persoon voor niet-SRA-leden (minimaal 10 deelnemers)

Barbara BerbenMeer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw kantoor?

Barbara Berben
E
 bberben@sra.nl 
T 030 656 60 60