Thuis in uw branche

Kennistoetsen

Is uw kennis nog up-to-date?

Kennistoets samenstelpraktijk

In de controlepraktijk is er regelmatig een verplichte kennistoets. Maar hoe staat het met de kennis op het gebied van Externe Verslaggeving en in de samenstelpraktijk? Gebruik de kennistoets als 0-meting én spoor direct kennishiaten op.

In de (online)kennistoets voor de samenstelpraktijk krijgen uw medewerkers 40 vragen op het gebied van de VGBA, NOCLAR, NVKS, Wwft en Standaard 4410. De vragen in de Kennistoets Externe Verslaggeving gaan onder andere over voorzieningen, consolidatie en waardering van deelnemingen én materiële en immateriële vaste activa.

Alle vragen zijn samengesteld door een professioneel team. Bij beide toetsen komen verschillende actualiteiten aan bod, zoals (dis)continuïteit en praktijkcases.

Freddie de VriesBenieuwd hoe kantoren de SRA-Kennistoets in de praktijk ervaren?
RHM (nu Bol Adviseurs) heeft als een van de eerste SRA-kantoren de SRA-Kennistoets voor de samenstelpraktijk en de Kennistoets Externe Verslaggeving afgerond. Volgens Freddie de Vries AA hebben de toetsen allebei betekenisvolle en bruikbare stuurinformatie opgeleverd. "Het heeft de noodzakelijke omslag in onze organisatiecultuur enorm versneld."

Lees het praktijkverhaal in ons ledenmagazine

Meer informatie?

Barbara BerbenWilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw kantoor?

Barbara Berben
E
 bberben@sra.nl 
T 030 656 60 60