Sla menu over
Thuis in uw branche

Effectief inzetten van OKB’s bij de (wettelijke) controle

Benut de Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling beter
De OKB functioneert onvoldoende als kwaliteitswaarborg, concludeert de AFM na recent afgerond onderzoek. Hoe zorgt u ervoor dat u de OKB met voldoende kennis en diepgang uitvoert?

Overzicht

Bestemd voor

Compliance officer, Accountant vennoot/medewerker

Leerdoelen

Ik ben in staat om:

  • Een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling uit te voeren.
  • Toereikende maatregelen n.a.v. uitkomsten OKB's te nemen.

Inhoud

De OKB functioneert onvoldoende als kwaliteitswaarborg, concludeert de AFM na recent afgerond onderzoek. Hoe zorgt u ervoor dat u de OKB met voldoende kennis en diepgang uitvoert? 

De AFM concludeert dat accountantskantoren de kwaliteitswaarborg ‘Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling’ (OKB) beter moeten benutten. Hoe is dit bij uw OKB’s? Hoe zet u OKB’s gericht in om de kwaliteit te borgen én te verhogen? Hoe zorgt u dat u de risico´s juist inschat en classificeert? En hoe beslist u of u wel of geen interne of externe OKB op een controleopdracht laat uitvoeren? 

Tijdens deze cursus staat de opzet van een effectieve OKB centraal, want het scherp, objectief én efficiënt inzetten van een OKB is cruciaal. We gaan in op de uitdagingen bij een OKB. Hoe gaat u te werk en wanneer is ‘goed’ goed genoeg? En hoe stelt u een helder OKB-verslag op? 

  • Risicobeheersing en onafhankelijkheid 
  • Hoe verdiept u uw onderzoek? 
  • SRA-vragenlijst OKB toepassen in de praktijk 
  • Kwaliteitsborging voor individuele accountants 
  • Best practices bij het vastleggen van uw onderzoek en beoordeling 
  • OKB-verslagen actiegerichter opstellen 
  • Relatie met ISQM-1 en ISQM-2 
  • Praktijkvoorbeelden en jurisprudentie 

Locatie & Datum

Datum & tijd
Woensdag 11 december 2024 van 15:00 uur tot 19:15 uur
Cursuscode
EOCU38234
Beschikbaar

Docent(en)

Drs. Danielle de Groot-Kuipers RA

Daniëlle de Groot-Kuipers RA is eigenaar van Biender Academy en als docent verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.

Contact

Roselien Boonstra

Roselien Boonstra

Projectmanager Educatie
Team Incompany

Incompany? Informeer naar de mogelijkheden