Thuis in uw branche

Externe Verslaggeving volgens de nieuwe Richtlijnen

In deze cursus behandelen we op praktische wijze het ‘nieuwe denken’ over verslaggeving en de gevolgen voor uw praktijk.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 565,00
Prijs niet-leden: € 785,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 9
RB Algemeen 9
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Controller/Financieel manager, Accountant in business
Resultaat:

U kent de nieuwe en complexe verslaggevingsvoorschriften en past deze toe in uw praktijk.

Inhoud

In deze cursus behandelen we op praktische wijze het ‘nieuwe denken’ over verslaggeving en de gevolgen voor uw praktijk.

Het aantal voorschriften op het gebied van Externe Verslaggeving neemt toe. Hoe gaat u om met deelnemingen, overnames en voorzieningen als verplichtingen? Ook spelen derivaten en renteswaps een steeds grotere rol.

Actuele ontwikkelingen zoals nieuwe RJ-richtlijnen en complexe verslaggevingsonderwerpen komen tijdens deze cursus uitgebreid aan bod.

  • Actuele wet- en regelgeving
  • Waarderingsgrondslagen
  • Impairment
  • Deelnemingen en consolidatie
  • Immateriële activa en goodwill
  • Materiële vaste activa
  • Opnemen van voorzieningen
  • Omzetverantwoording
  • Leasing

Deze cursus bieden wij ook in 2020 weer aan. Wilt u een bericht ontvangen zodra deze cursus gepland is? Mail naar r.polman@sra.nl en wij brengen u gelijk op de hoogte.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren