Thuis in uw branche
Corona proof

Het SRA-Controleproces in de praktijk

Pas de uitgangspunten van de SRA-Controleaanpak juist toe

Gebaseerd op de uitgangspunten van reviewers, doorlopen wij de hele SRA-Controleaanpak met u. De aangescherpte controlefilosofie passeren de revue. Hoe past u uw controlestrategie op de uitgangspunten aan?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 395,00
Prijs niet-leden: € 540,00
Groepsgrootte: 20
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 5
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Controleleider
Resultaat:

U past de uitgangspunten van de SRA-Controleaanpak juist toe en verhoogt de kwaliteit van uw controle.

uw docent

Harry van den Berg MSc RA

Harry van den Berg MSc/RA is auditor voor diverse SRA kantoren en docent Financial Auditing aan de Nyenrode Business Universiteit.

.

Inhoud

Gebaseerd op de uitgangspunten van reviewers, doorlopen wij de hele SRA-Controleaanpak met u. De aangescherpte controlefilosofie passeren de revue. Hoe past u uw controlestrategie op de uitgangspunten aan?

Kennis van de controlestandaarden is essentieel! Hoe verbetert u de samenhang tussen planning, uitvoering, afbakening en evaluatie van uw werkzaamheden? Hoe legt u de ‘story of the audit’ nog duidelijker vast?

Welke werkzaamheden voert u uit en waarom zijn juist die werkzaamheden zo van belang? U krijgt meer houvast bij gegevensgerichte werkzaamheden en leert de nieuwe uitgangspunten vertalen naar een effectievere controleaanpak.

  • Risico’s centraal stellen in de uitvoeringsfase
  • Bepalen van de controlestrategie en vereiste controle-informatie per post
  • Audit risk model en testen van de AO/IB
  • Hoe maakt u professional judgement concreet?
  • Wat legt u vast en wat niet?
  • Aandachtspunten controleaanpak vanuit de SRA-Review
  • SRA-Handboek Controle
  • SRA-praktijkhandreikingen o.a. Risicoanalyse, Gegevensgerichte controlewerkzaamheden, Systeemgerichte controlewerkzaamheden en Dossiervorming Controle
  • Actualiteiten zoals SRA-Signalering Coronavirus en de aandachtsgebieden voor de accountant

Docent(en)

Harry van den Berg MSc RA

Harry van den Berg MSc/RA is auditor voor diverse SRA kantoren en docent Financial Auditing aan de Nyenrode Business Universiteit.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren