Thuis in uw branche

Het SRA-Controleproces in de praktijk

Pas de uitganspunten van de SRA-Controleaanpak juist toe

Het SRA-Handboek Controle is voorjaar 2017 gewijzigd en ook de controlefilosofie is aangescherpt. Hoe past u uw controlestrategie hier op aan?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 395,00
Prijs niet-leden: € 535,00
Groepsgrootte: 20
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 5
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Controleleider
Resultaat:

U past de uitgangspunten van de SRA-Controleaanpak juist toe en verhoogt de kwaliteit van uw controle.

Uw docent

drs. Rens Wildenbeest RA

drs. Rens Wildenbeest RA is werkzaam bij Kriton en als docent verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Alle docenten

Inhoud

Het SRA-Handboek Controle is voorjaar 2017 gewijzigd en ook de controlefilosofie is aangescherpt. Hoe past u uw controlestrategie hier op aan?

Kennis van de controlestandaarden is essentieel! Hoe verbetert u de samenhang tussen planning, uitvoering, afbakening en evaluatie van uw werkzaamheden? Hoe legt u de ‘story of the audit’ nog duidelijker vast?

Waarom voert u welke werkzaamheden uit en waarom zijn juist die werkzaamheden zo van belang? U krijgt meer houvast bij gegevensgerichte werkzaamheden en leert de nieuwe uitgangspunten vertalen naar een effectievere controleaanpak, gebaseerd op de uitgangspunten van de AFM-bevindingen.

  • Risico’s centraal stellen in de uitvoeringsfase
  • Bepalen van de controlestrategie en vereiste controle-informatie per post
  • Audit risk model en testen van de AO/IB
  • Betere IT-integratie binnen het controleproces
  • Hoe maakt u professional judgement concreet?
  • Wat legt u vast en wat niet?
  • Aandachtspunten controleaanpak vanuit de SRA-Review
  • Relevante SRA-praktijkhandreikingen

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Dinsdag 18 december 2018 van 14.00 uur tot 20.30 uur
Beschikbaar
Locatie: NBC Congrescentrum - Nieuwegein Utrecht in Nieuwegein / routebeschrijving
Cursuscode: EOCU30453

Docent(en)

drs. Rens Wildenbeest RA

drs. Rens Wildenbeest RA is werkzaam bij Kriton en als docent verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Ervaringen van deelnemers

  • Belangrijke cursus die goed inzicht geeft in de aanpak. Goed op de inhoud, raakt alle belangrijke gebieden in de controleaanpak.
  • Vond het een goede cursus die je weer even op scherp zet.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren