Thuis in uw branche

HRM Training Preventiemedewerker

1-daagse Training Preventiemedewerker

Als werkgever bent u wettelijk verplicht een preventiemedewerker binnen uw organisatie aan te stellen en op te leiden. De wetgever gaat zich steeds meer beperken tot doelvoorschriften. Dat wil zeggen dat in hoofdlijnen aangegeven wordt waar de arbeidsomstandigheden minimaal aan moeten voldoen. De wijze waarop wordt grotendeels aan de werkgever overgelaten. Hier ligt een belangrijke uitdaging voor u als preventiemedewerker!

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 495,00
Groepsgrootte: 12
PE-uren/punten:
Leerdoelen:

Het aanstellen van een preventiemedewerker levert voordeel op voor uw organisatie. Zo bespaart u kosten op de arbodienst en kunt u verzuim zo mogelijk nog gerichter voorkomen. In deze training wordt de aangewezen preventiemedewerker ingelicht over zijn/haar taken en hoe daarmee om te gaan. Hij/zij kan de belangrijkste risico's voor het kantoor signaleren, hierover adviseren en meewerken aan de aanpak van risico's.

 

Linda van Dijk

Linda van Dijk

HR Adviseur

lvandijk@sra.nl
.

Inhoud

Het aanstellen van een preventiemedewerker levert voordeel op voor de organisatie: zo bespaart u kosten op de arbodienst en kunt u verzuim zo mogelijk nog gerichter voorkomen. In deze training wordt de aangewezen preventiemedewerker ingelicht over zijn/haar taken en hoe daarmee om te gaan. Hij/zij kan de belangrijkste risico's voor het kantoor signaleren, hierover adviseren en meewerken aan de aanpak van risico's.

Om u hierin zo goed mogelijk te ondersteunen heeft SRA-HRM in samenwerking met ArboNed de 1-daagse training Preventiemedewerker voor SRA-leden ontwikkeld.

Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn.

Tijdens deze praktische eendaagse training wordt de theorie behandeld, maar vooral op interactieve wijze de vertaalslag naar uw praktijk gemaakt. Uw trainer presenteert steeds de theorie samen met praktijkvoorbeelden. De praktijk is leidend zodat u de geleerde kennis en vaardigheden meteen de volgende dag succesvol in uw eigen situatie kunt toepassen.

Uw trainer komt uit de Arbo-praktijk en heeft ervaring bij vele organisaties en branches. U bent ervan verzekerd dat de vertaling naar uw dagelijkse praktijk altijd gemaakt wordt.

De training Preventiemedewerker is bedoeld voor (aankomend) Preventiemedewerkers. Dit kan iedere medewerker van de organisatie zijn die affiniteit met arbozaken heeft zoals bijvoorbeeld, HR medewerkers, facilitair medewerkers of (bij bedrijven kleiner dan 25 medewerkers) de directeur zelf. Voor de training Preventiemedewerker is geen specifieke voorkennis nodig.

Programma

Aanvang 9.30 uur tot 17.00 uur inclusief lunch

De onderwerpen die aan bod zullen komen zijn:

  • Arbo-wettelijk kader (Arbowet, Arbocatalogus, e.a.)
  • Arbozorgstructuur (RIE/ PvA, Arbocatalogus)
  • Taken, rollen en bevoegdheden van de Preventiemedewerker
  • Arbothema's: Welke risico's zijn er in jouw organisatie?
  • Preventieve maatregelen om ongemak te voorkomen
  • Praktische uitvoering. Hoe te realiseren?

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren