Thuis in uw branche
Corona proof

Impact coronacrisis op de verslaggeving in de samenstelpraktijk

Wat vragen de (nieuwe) verslaggevingsregels van u?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 395,00
Prijs niet-leden: € 540,00
Groepsgrootte: 20
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 6
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Controleleider, Teamleider/Relatiebeheerder, Zelfstandig assistent-accountant
Resultaat:

U kent de gevolgen van de Coronacrisis voor de verslaggeving bij uw klanten en past deze juist toe.

uw docent

Webinar

Vragen? Neem contact op met educatie@sra.nl.

.

Inhoud

Wat vragen de (nieuwe) verslaggevingsregels van u?  

De Coronacrisis heeft een grote impact op uw klanten. Uw klant heeft te maken met verminderde omzet, ziekteverzuim, problemen met leveranciers of financieringsproblemen. Als accountant moet u juist in deze tijd extra alert te zijn bij onzekerheden, schattingen en discontinuïteit. Wat neemt u wel of niet op in het bestuursverslag? Welke onderbouwing is noodzakelijk? En wat zeggen de nieuwe en relevante RJ-richtlijnen?

U leert de actuele regelgeving te vertalen naar uw eigen klanten. Met actuele wet- en regelgeving gaan wij daarnaast uitgebreid in op onderhanden projecten, bedrijfsbeëindiging en vastgoed in de jaarrekening. Dé posten en gebeurtenissen die uw extra aandacht vragen.

 • RJ-Uitingen 2020-9, 8, 7, 6 en 5;
  -Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen
  -Impact fiscale coronareserve op de jaarverslaggeving 2019
  -Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid
  -Voorbeeldteksten Impact coronavirus op de jaarverslaggeving van 2019
  -Impact coronavirus op de jaarverslaggeving van 2019
 • Aandachtspunten bij discontinuïteit (RJ 170)
 • Gebeurtenis na balansdatum
 • Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
 • Beëindiging van bedrijfsactiviteiten
 • Presentatie onderhanden projecten in de balans en in de winst- en verliesrekening,
 • Verwerking van projectopbrengsten
 • Complicaties meer- en minderwerk, schattingswijzigingen, verwachte verliezen, onzekere uitkomsten, verwerking van projectkosten.
 • Vastgoedbelegging (leegstand en waardering)
 • Voorraden en onderhanden werken (waardering)
 • Leasing (opschorting leasetermijnen)

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Vrijdag 18 december van 9:00 uur tot 16:30 uur
Beschikbaar
Locatie: Virtual classroom in Utrecht / routebeschrijving
Cursuscode: EOCU33383

Docent(en)

Drs. Stefan Betting RA

Drs. Stefan Betting RA is eigenaar/oprichter van Profeda, een organisatie gericht op accountants, advocaten en notarissen. Stefan is tevens docent, examinator en scriptiebegeleider. (internationale) externe verslaggeving bij de Nyenrode Business Universiteit.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren