Thuis in uw branche

Inschrijvingsvoorwaarden

SRA-bijeenkomsten

Hieronder kunt u de inschrijvingsvoorwaarden voor de SRA-bijeenkomsten lezen.

Aanmelden

U kunt zich voor de SRA-bijeenkomsten inschrijven met een volledig ingevuld inschrijfformulier. Bij een inschrijving via de website kunt u dit formulier online invullen, maar u kunt uw inschrijfformulier ook per e-mail of post aan ons toezenden. Telefonische aanmeldingen worden pas in behandeling genomen nadat SRA Educatie een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen. De werkgever/deelnemer zelf verbindt zich voor de gehele cursus, bijeenkomst of opleiding. 

Een inschrijving is persoonsgebonden, maar bij verhindering kunt u zich altijd laten vervangen door een collega. Dit is niet van toepassing bij e-learnings en webinars.

Bij uw eerste aanmelding op de SRA Online Leeromgeving dient u akkoord te gaan met het privacybeleid van de SRA Online Leeromgeving.

SRA E-Learning

Na aanmelding ontvangt u automatisch een toegangscode tot de SRA E-learning. De e-learning module is na aanmelding voor maximaal 3 maanden toegankelijk. Na deze termijn is inloggen niet meer mogelijk. Indien u niet in de gelegenheid bent geweest om de e-learning module tijdig af te ronden dan is het mogelijk om de module met één maand te verlengen. De kosten voor het verlengen van de e-learning module zijn € 35,-.

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot uw account. SRA mag ervan uitgaan dat u (als Gebruiker) daadwerkelijk diegene bent die is aangemeld.

Abonnementsvoorwaarden E-learning

  • Het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
  • Een abonnement wordt afgesloten voor een periode van 1 jaar. En aansluitend verlengd met steeds 1 jaar tot wederopzegging met een opzegtermijn van 1 maand.
  • Na aanmelding ontvangt u een factuur. Na aanmelding is het abonnement niet opzegbaar. Uw tegoed vervalt na 1 jaar.
  • Onder het abonnement vallen alle huidige én nieuwe E-learning modules van SRA.
  • Per module heeft u standaard 3 toetspogingen om de PE punten voor de betreffende module te halen.
  • Heeft u meer toetspogingen nodig, dan moet u zich opnieuw voor een module inschrijven. 
  • Per ingeschreven E-learning wordt het aantal PE punten direct door SRA van uw tegoed afgeboekt. Komt u boven uw tegoed uit, dan ontvangt u van ons een aanvullende factuur.
  • Uiteraard kunt u altijd kiezen voor een upgrade van uw abonnement.
  • De nulmeting valt buiten dit abonnement.

SRA PE-tool (MyPE)

Na aanmelding ontvangt u binnen 2 werkdagen automatisch een mail met link en uw inloggegevens voor MyPE. De online PE-tool (MyPE) wordt afgesloten voor een periode van 1 jaar (kalenderjaar) en gaat in op 1 januari 2020. De licentie wordt jaarlijks automatisch met 1 jaar verlengd tot wederopzegging met een opzegtermijn van 1 maand. De online PE-tool is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

Annuleren

U kunt uitsluitend schriftelijk annuleren. Annuleren kan kosteloos tot 14 dagen voor aanvang van de bijeenkomst. Wordt de bijeenkomst in de periode van 14 tot 7 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag geannuleerd, dan brengt SRA 50% annuleringskosten in rekening. Indien later dan 7 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag geannuleerd wordt, dient het volledige bedrag betaald te worden. In beide gevallen geldt dat bij verhindering door ziekte of andere calamiteiten u zich altijd kunt laten vervangen door een collega. 

SRA behoudt zich het recht om, bij onvoldoende deelnemers of andere onvoorziene omstandigheden, de (online) bijeenkomsten of een deel van de (online) bijeenkomsten geen doorgang te laten vinden. Vanzelfsprekend zullen deelnemers hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. Mocht een (online) bijeenkomst evenwel op het laatste moment geen doorgang vinden, dan is het helaas niet mogelijk om als deelnemer declarabele uren en reiskosten bij SRA in rekening te brengen.

SRA E-Learning: Na inschrijving is de Online Omgeving geactiveerd en is annuleren niet meer mogelijk.

SRA PE-tool (MyPE): Na inschrijving is de PE-tool geactiveerd en is annuleren niet meer mogelijk. De online PE-tool (MyPE) wordt afgesloten voor een periode van 1 jaar (kalenderjaar) en gaat in op 1 januari 2020. De licentie wordt jaarlijks automatisch met 1 jaar verlengd tot wederopzegging met een opzegtermijn van 1 maand. 

Vaktechnische kringen en Kwartaalbijeenkomsten

Vaktechnische kringen: Accountancy kring, Accountantscontrole kring, Assistenten kring, Branche & Advies kring, Compliance kring, Fiscale kring, Juridische kring, Fiscale Kwaliteit en HT kring, Kring Kwaliteits- en beleidsbepalers, Kring Duurzaam ondernemen en Branchegroepen.

Kwartaalbijeenkomsten: Loonadvies en Salarisadministratie.

Lidmaatschappen op vaktechnische kringen en kwartaalbijeenkomsten worden jaarlijks automatisch verlengd. Lidmaatschappen op de Branche & Advies kring, Fiscale kring, Kring Kwaliteit & HT, Kring Duurzaam ondernemen en Branchegroepen dienen voor 15 december schriftelijk te worden opgezegd. Lidmaatschappen op de Accountancy kring, Accountantscontrole kring, Assistenten kring, Compliance kring, Juridische kring en Kring Kwaliteits- en beleidsbepalers dienen voor 1 juli schriftelijk te worden opgezegd.

Lidmaatschappen op de kwartaalbijeenkomsten Loonadvies en Salarisadministratie dienen tot 4 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst van de nieuwe reeks schriftelijk te worden opgezegd.

Tot 4 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst kunt u nieuwe inschrijvingen kosteloos annuleren.

Bij uitdiensttreding of bij langdurige ziekte kan een collega het abonnement overnemen.

ICT-kringen 

Betreft de IT Managementkring, IT Auditkring, IT Kring en IT Cybersecurity & Privacy kring. Lidmaatschappen op ICT-kringen worden jaarlijks automatisch verlengd. Lidmaatschappen dienen voor 15 december schriftelijk te worden opgezegd. Tot 4 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst kunt u nieuwe inschrijvingen kosteloos annuleren. Bij uitdiensttreding of bij langdurige ziekte kan een collega het abonnement overnemen.

ICT-bijeenkomsten 

Tot 14 dagen voor aanvang van de ICT-bijeenkomst kunt u kosteloos annuleren. Annuleert u in periode van 14 tot 7 dagen voor aanvang van de ICT-bijeenkomst, dan brengen wij u 50% annuleringskosten in rekening. Indien u 7 dagen of korter voor aanvang van de ICT-bijeenkomst annuleert, bent u het volledige bedrag verschuldigd.

Cursusprijzen

Alle prijzen zijn exclusief btw. SRA-leden kunnen gebruikmaken van de speciale SRA-leden prijs.

Betalingsvoorwaarden

Na afloop van de eerste cursusdag ontvangt u een factuur. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Acceptatie

Door inschrijving geeft de werkgever/deelnemer te kennen van de SRA-inschrijvingsvoorwaarden op de hoogte te zijn en deze te accepteren.

Voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen aanvaardt SRA geen aansprakelijkheid.