Thuis in uw branche
Bekijk alle IT-kringen

IT-kring 2023

Sparren met collega’s over IT-vraagstukken

Tijdens de bijeenkomsten van deze kring wordt een actueel thema aan de hand van een praktijkcasus besproken, wordt kennis gedeeld en worden ervaringen uitgewisseld.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 860,00
Prijs niet-leden: € 1028,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 14
Bestemd voor: IT-manager, Accountant vennoot/medewerker, Teamleider/Relatiebeheerder
Leerdoelen:

Overall leerdoel:

Op de hoogte blijven van actualiteiten op het gebied van IT en dit kunnen toepassen in de praktijk.

Ik ben in staat om:

 • IT-vraagstukken beter te doorgronden en meer grip te krijgen op mijn IT(-uitgaven);
 • De belangrijkste IT-vraagstukken en actualiteiten te begrijpen en te vertalen naar concrete oplossingen voor mijn kantoor;
 • Mijn netwerk van collega IT-verantwoordelijken te onderhouden.

Danielle Janssen van Rumpt

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

Deze kring richt zich op kantoren tot +/- 25 medewerkers en is bedoeld voor degenen die binnen hun kantoor (mede)verantwoordelijk zijn voor IT en/of de IT-vraagstukken.

Tijdens de bijeenkomsten van deze kring worden aan de hand van een aantal praktijkcases onderwerpen besproken en ervaringen gedeeld met collega kantoren. Daarbij gaat het om de problematiek, de mogelijkheden, concrete praktische handvatten en het inzicht in actuele ontwikkelingen om de inzet van IT binnen het kantoor te verbeteren.

Er is gelegenheid om met de voorzitter, deskundige gastsprekers en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond de thema’s. Ook kunt u cases uit uw praktijk over het onderwerp inbrengen. De bijeenkomsten, starten altijd om 16.00 uur en eindigen om 19.00 uur. Tijdens de bijeenkomst is er een pauze met broodjes.

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden van de kring. Voordelen van een lidmaatschap zijn:

 • U bent verzekerd van deelname aan de kringbijeenkomsten;
 • U heeft invloed op de keuze van de te behandelen stof;
 • U kunt desgewenst een vervanger afvaardigen (als het onderwerp hierom vraagt);
 • U investeert 14 (AA/RA/RC) PE-uren per jaar*.

* Ook in het kader van de nieuwe PE-regeling is het belangrijk om uw vakbekwaamheid op peil te houden. Het volgen van deze actualiteitenbijeenkomsten past hierbij uitstekend (het aantal PE-uren hieraan besteed is een indicatie van de belasting).

Een (persoonsgebonden) jaarlidmaatschap kost voor het seizoen 2023 voor vijf bijeenkomsten € 860 oftewel € 172 per bijeenkomst. Indien u werkzaam bent bij een kantoor dat geen lid is van SRA dan betaalt u € 1028 oftewel € 205 per bijeenkomst.

Het programma voor 2023:

 • Het belang van een goede IT exit-strategie (april 2023)
 • AVG en privacy 2.0 (juni 2023)
 • Documentmanagement en -beheer in de accountantspraktijk (september 2023)
 • IT-trends en ontwikkelingen in de accountancymarkt (november 2023)
 • IT-inspiratiesessie (14 december 2023)

Tony van Oorschot is voorzitter van de IT-kring, tevens informatiemanager en Privacy & Security officer bij SRA.

Locatie & Datum

EINDHOVEN

Tijd & bijzonderheden: De bijeenkomsten van de IT-kring 2023 - Eindhoven worden gehouden bij het Van der Valk Hotel te Eindhoven (m.u.v. de IT-inspiratiesessie). Start om 16:00 uur, einde om 19:00 uur, er is een pauze met broodjes. Beschikbaar
Wanneer: 13-04-2023, 27-06-2023, 28-09-2023, 07-11-2023 en 14-12-2023
Locatie: Van der Valk Hotel Eindhoven in Eindhoven / routebeschrijving
Cursuscode: AIKR36773

UTRECHT

Tijd & bijzonderheden: De bijeenkomsten van de IT-kring - Utrecht worden gehouden bij SRA te Utrecht (m.u.v. de IT-inspiratiesessie). Aanvang: 16:00 uur, einde: 19:00 uur. Er is een pauze met broodjes. Beschikbaar
Wanneer: 11-04-2023, 20-06-2023, 21-09-2023, 2-11-2023 en 14-12-2023
Locatie: SRA in Utrecht / routebeschrijving
Cursuscode: AIKR36774

Programma

Het belang van een goede IT exit-strategie (april)

Bij het aangaan van een samenwerking met een IT-partner wordt de nodige tijd en aandacht besteed aan hoe alles opgetuigd moet worden. Hierbij staan vaak de implementatie en onderhandelingen over de prijs centraal. En in minder mate de leveringsvoorwaarden en andere juridische aandachtspunten.

Waar vaak helemaal niet bij wordt stilgestaan, is wat er allemaal moet gebeuren als de samenwerking ooit ophoudt. Een gemiste kans! Je kunt beter van tevoren goede afspraken maken over hoe je op een goede manier afscheid kunt nemen. Denk daarbij aan afspraken over het eigendom van de data en over de mogelijkheid om deze al dan niet volledig mee te nemen naar een nieuwe omgeving. Welke ondersteuning mag je verwachten in de overgangsfase van de huidige naar de nieuwe omgeving, ook als deze langer duurt? Wat betekent het afscheid van een IT-partner eigenlijk voor uw klanten, die misschien ook wel bij dezelfde partner waren aangesloten, wellicht zelfs op uw advies? 

En wat betekent het als een klant afscheid neemt van uw kantoor of als een van uw medewerkers besluit te vertrekken? Op welke data heeft de klant recht? Moet u data gaan wissen als gevolg van de AVG?

Het mag duidelijk zijn dat het belang van een goede exit-strategie niet onderschat mag worden. Tijdens deze bijeenkomst gaan we uitgebreid op dit vraagstuk in waarbij we graag gebruik maken van de praktijkervaringen van alle kringleden.
Gastspreker: Tony van Oorschot informatiemanager en Privacy & Security officer bij SRA

AVG en privacy 2.0 (juni)

Vijf jaar geleden waren we allemaal druk met het voorbereiden op de AVG. Hoewel veel organisaties toen nog niet helemaal compliant waren, was de ambitie om dit zo snel mogelijk te worden er wel. Bij veel organisaties is dit uiteindelijk bij een ambitie gebleven. De geplande acties zijn niet meer afgerond terwijl de invulling van de AVG steeds concreter is geworden. Zo is bijvoorbeeld de rol van verwerker en verantwoordelijke voor het accountantskantoor op een aantal vlakken veranderd.

AVG, privacy en beveiliging in het algemeen is dan ook voor bijna de helft van de kantoren nog steeds een punt van zorg.  

Tijdens deze bijeenkomst gaan we aan de hand van praktijkvoorbeelden uitvoerig in op wat er minimaal moet worden gedaan en waar de grootste risico’s liggen voor het kantoor als het gaat om AVG en privacy. Daarnaast bespreken we welke andere wet- en regelgeving inmiddels relevant is geworden voor het accountantskantoor, bijvoorbeeld de nieuwe NIS2 richtlijn en hoe dit moet worden geïnterpreteerd.
Gastspreker: Tony van Oorschot informatiemanager en Privacy & Security officer bij SRA

Documentmanagement en -beheer in de accountantspraktijk (september)

Digitalisering van documenten en dossiers is reeds een aantal jaren aan de gang en veel kantoren hebben hier al slagen in gemaakt. De wijze waarop verschilt echter nog wel eens. De redenen hiervoor kunnen heel pragmatisch zijn zoals het uitfaseren van archiefruimte. Maar deze kunnen ook passen in een meer strategische visie, zoals het online samenwerken met klanten en uitvragende partijen.

We horen al vele jaren de geluiden dat on-premises software passé is en dat Cloud de norm wordt. Langzaam maar zeker dringt het tot ons door dat we inmiddels in een volgende fase terecht zijn gekomen, dat van de techreuzen platforms zoals Azure, AWS en Google Cloud.

In Nederland zien we vooral het Azure-platform van Microsoft een stevige opmars maken, niet alleen onder SRA-kantoren maar ook onder leveranciers. SharePoint wordt daarbij veelvuldig genoemd als de oplossing voor documentmanagement en -beheer voor de accountantspraktijk. Maar geldt dit ook voor uw kantoor? Of zijn er nog interessante alternatieven? Wat als uw leverancier strategisch kiest voor SharePoint, wat betekent dit voor uw kantoor?

Kortom tal van vragen waar we tijdens deze bijeenkomst uitvoerig bij stilstaan aan de hand van een aantal praktische oplossingen en voorbeelden uit de accountantspraktijk.
Gastspreker: Tony van Oorschot informatiemanager en Privacy & Security officer bij SRA

IT-trends & ontwikkelingen in de accountancymarkt (november)

Het is inmiddels een vaste traditie: een bijeenkomst om uitgebreid te reflecteren op de actuele IT-trends & ontwikkelingen in de accountancymarkt. Welke marktontwikkelingen springen in het oog en verdienen onze aandacht? Wat zijn de belangrijkste IT-thema’s waarmee kantoren zich bezighouden en welke vraagstukken liggen dan op tafel?  

We weten dat verschillende leveranciers druk aan het ontwikkelen zijn om ervoor te zorgen dat on-premises software kan worden vervangen door Cloud. Denk hierbij aan de software voor het samenstellen van de jaarrekening en practise management software. Hoe ver staat het hiermee en welke ervaringen zijn er al vanuit kantoren?

In het voorjaar van 2023 zet SRA haar tweejaarlijkse ICT-benchmarkonderzoek uit onder de SRA-kantoren. Tijdens deze bijeenkomst delen we graag de uitkomsten van dit onderzoek met u. Daarbij kijken we niet alleen terug, maar ook vooruit.
Gastspreker: Tony van Oorschot informatiemanager en Privacy & Security officer bij SRA

IT-inspiratiesessie (14 december 2023)

Zoals elk jaar sluiten we het kringjaar af met een gezamenlijke bijeenkomst van alle IT-kringen (naast de IT-kring zijn dat: IT-managementkring, IT-auditkring en de IT-Cybersecurity en Privacy kring). De invulling van het programma wordt op een later moment bekend gemaakt.
Gastspreker: n.n.b.

NBC te Nieuwegein (15.00- 17.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur)

Docent(en)

Tony van Oorschot

Tony van Oorschot

Tony van Oorschot is informatiemanager en Privacy & Security officer bij SRA.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren