Thuis in uw branche
Bekijk alle IT-kringen

IT-managementkring 2023

Platform voor kennisoverdracht en kennisuitwisseling

SRA organiseert een IT-managementkring, bedoeld voor degenen die binnen hun kantoororganisatie (mede)verantwoordelijk zijn voor het beleid en de operationele vraagstukken inzake IT.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 705,00
Prijs niet-leden: € 845,00
Groepsgrootte: 55
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 11
Bestemd voor: IT-auditor, Teamleider/Relatiebeheerder, IT-manager, Accountant vennoot/medewerker
Leerdoelen:

Overall leerdoel:

Op de hoogte blijven van actualiteiten op het gebied van IT-management en dit kunnen toepassen in de praktijk.

Ik ben in staat om:

 • Als IT-verantwoordelijke binnen mijn kantoor de belangrijkste IT-vraagstukken en -actualiteiten op hoofdlijnen te begrijpen als startpunt voor verdere verdieping;
 • Mijn functie als IT-verantwoordelijke beter uit te oefenen;
 • Mijn netwerk van collega IT-verantwoordelijken te onderhouden.

Danielle Janssen van Rumpt

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

Tijdens de bijeenkomsten van deze kring wordt uitgebreid ingegaan op IT-gerelateerde vraagstukken die vooral vanuit beleidsmatig perspectief worden behandeld. Er is aandacht voor best practices en potentiële valkuilen gebaseerd op de praktijk van het kantoor. Daarnaast is er volop ruimte voor collegiaal overleg.

De doelstellingen van de kring:

 • Platform voor kennisoverdracht en kennisuitwisseling
 • Netwerk voor bilaterale contacten
 • Ontwikkelen van een deskundigennetwerk

Er is gelegenheid om met de voorzitter, deskundige gastsprekers en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond de thema’s. Ook kunt u cases uit uw praktijk over het onderwerp inbrengen. De bijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur en eindigen om 19.00 uur. Tijdens de bijeenkomst is er een pauze met broodjes.

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden van de kring. Voordelen van een lidmaatschap zijn:

 • U bent verzekerd van deelname aan de kringbijeenkomsten;
 • U heeft invloed op de keuze van de te behandelen stof;
 • U kunt desgewenst een vervanger afvaardigen (als het onderwerp hierom vraagt);
 • U investeert 11 (AA/RA/RC) PE-uren per jaar*.

* Ook in het kader van de nieuwe PE-regeling is het belangrijk om uw vakbekwaamheid op peil te houden. Het volgen van deze actualiteitenbijeenkomsten past hierbij uitstekend (het aantal PE-uren hieraan besteed is een indicatie van de belasting).

Een (persoonsgebonden) jaarlidmaatschap kost voor het seizoen 2023 voor vier bijeenkomsten € 705 oftewel € 176 per bijeenkomst. Indien u werkzaam bent bij een kantoor dat geen lid is van SRA dan betaalt u € 845 oftewel € 211 per bijeenkomst.

Het programma voor 2023:

 • Het belang van een goede IT exit-strategie (6 april 2023)
 • Het tijdperk van de techreuzen platforms (15 juni 2023)
 • De potentie van AI en ML voor de accountantspraktijk (26 september 2023)
 • IT-inspiratiesessie (14 december 2023)

Sigurd Felix CISA is voorzitter van de IT-Managementkring en tevens IT-manager bij CROP accountants & adviseurs. 

Locatie & Datum

UTRECHT

Tijd & bijzonderheden: De bijeenkomsten van de IT-managementkring worden gehouden bij SRA te Utrecht (m.u.v. IT-inspiratiesessie). Aanvang: 16:00 uur, einde: 19:00 uur. Er is een pauze met broodjes. Beschikbaar
Wanneer: 06-04-2023, 15-06-2023, 26-09-2023 en 14-12-2022
Locatie: SRA in Utrecht / routebeschrijving
Cursuscode: AIKR36777

Programma

Het belang van een goede IT exit-strategie (6 april 2023)

Bij het aangaan van een samenwerking met een IT-partner wordt er veel tijd en aandacht besteed aan hoe alles opgetuigd moet worden: onderhandelingen over de prijs, het controleren van leveringsvoorwaarden en andere juridische aandachtspunten, het maken van een implementatieplan, testwerk, etc.. Waar vaak minder lang of zelfs helemaal niet bij wordt stilgestaan, is wat er allemaal moet gebeuren als de samenwerking ooit ophoudt. Een gemiste kans! Je kunt beter van tevoren goede afspraken maken over hoe je op een goede manier afscheid kunt nemen. Denk daarbij aan afspraken over het eigendom van de data en over de mogelijkheid om deze al dan niet volledig mee te nemen naar een nieuwe omgeving. Welke ondersteuning mag je verwachten in de overgangsfase van de huidige naar de nieuwe omgeving, ook als deze langer duurt? Wat betekent het afscheid van een IT-partner eigenlijk voor uw klanten, die misschien ook wel bij dezelfde partner waren aangesloten, wellicht zelfs op uw advies? 

En wat betekent het als een klant afscheid neemt van uw kantoor, of als een van uw medewerkers besluit te vertrekken? Al deze voorbeelden geven aan dat het belang van een goede exit-strategie niet onderschat mag worden. Tijdens deze bijeenkomst gaan we uitgebreid op dit vraagstuk in, waarbij we graag gebruik maken van de praktijkervaringen van alle kringleden.
Gastsprekers: Etien de Kam, Teamleider ICT bij Rijkse accountants, Sigurd Felix, hoofd ICT bij CROP registeraccountants en Tony van Oorschot informatiemanager en Privacy & Security officer bij SRA

Het tijdperk van de techreuzen platforms (15 juni 2023)

Al vele jaren horen we de verhalen over de Cloud en dat on-premise software zijn langste tijd heeft gehad. De laatste jaren dringt langzaam maar zeker tot ons door dat we inmiddels in een volgende fase terecht zijn gekomen, dat van de techreuzen platforms. Azure, AWS en Google Cloud zijn al lang niet meer ‘eenvoudige’ hostingplatforms, maar ontsluiten een gigantische hoeveelheid aan geïntegreerde tools, applicaties en webdiensten met schier onbeperkte mogelijkheden. De keuze is reuze, maar wat is wijsheid? In Nederland zien we vooral het Azure-platform van Microsoft een stevige opmars maken, ook onder SRA-kantoren. Hoog tijd om eens te luisteren naar een SRA-kantoor dat strategisch gekozen heeft voor Microsoft. Welke overwegingen heeft men gemaakt en wat heeft het dit kantoor tot nu toe gebracht? Van welke toekomstige ontwikkelingen hoopt men nog te profiteren?

Een keerzijde van het kiezen voor de Tech-platforms heeft te maken met veiligheid en betrouwbaarheid. Data is immers een serieus verdienmodel geworden. Om tegenwicht te bieden aan de Cloud platforms van de techreuzen, wordt in Europa gewerkt aan een federatieve digitale infrastructuur voor veilige en betrouwbare dataopslag en -uitwisseling: Gaia-X. Naast de centrale Gaia-X organisatie heeft een aantal deelnemende landen een eigen ‘Gaia-X-hub’, waar bedrijven, universiteiten en publieke organisaties zich bij kunnen aansluiten om kennis met elkaar te delen en samen activiteiten op te starten, in een internationale context. Gastspreker Peter Verkoulen is verantwoordelijk voor de Nederlandse Gaia-X hub en geeft tijdens deze bijeenkomst een nadere toelichting op alle relevante ins en outs.  
Gastspreker: Peter Verkoulen is programma Manager Gaia-X NL Hub

De potentie van AI en ML voor de accountantspraktijk (26 september 2023)

De ontwikkelingen op het gebied van AI en ML staan niet stil. Heeft u al inzicht hoe de ontwikkelingen van waarde kunnen zijn binnen uw accountantspraktijk? Ooit werd van AI gezegd dat het een potentiële bedreiging voor het accountantsberoep zou zijn. Maar hoe staat het er nu voor? De kranten staan vol over Chat GPT, een AI-model dat claimt interactie op een bijna menselijk niveau te kunnen bewerkstelligen. Als met behulp van deze technologie essays of artikelen kunnen worden geschreven zonder menselijke tussenkomst, hoe ver zijn we dan nog verwijderd van het schrijven van een fiscaal advies, als je weet dat de daarbij benodigde cijfermatige signaleringen nu al uit fiscale software komen? Of het samenstellen van een jaarrekening, inclusief toelichtingen en een passende accountantsverklaring? Maar ook als er geen sprake is van een bedreiging, is het interessant om te verkennen of technologie de SRA-professionals misschien juist kan versterken, zodat zij nog relevanter worden voor hun klanten. Tijdens deze bijeenkomst gaan we hierover in gesprek en krijgt u ook inzicht in de feit en fictie van AI en aanverwante technologieën.
Gastspreker: Frank Zandhuis van 1 Giant Leap Solutions

IT-inspiratiesessie (14 december 2023)

Zoals elk jaar sluiten we het kringjaar af met een gezamenlijke bijeenkomst van alle IT-kringen (naast de IT-managementkring zijn dat: IT-kring voor kleine kantoren, IT-auditkring en de IT-Cybersecurity en Privacy kring). De invulling van het programma wordt op een later moment bekend gemaakt.
Gastspreker: n.n.b.

NBC te Nieuwegein (15.00- 17.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur)

Docent(en)

Tony van Oorschot

Tony van Oorschot

Tony van Oorschot is informatiemanager en Privacy & Security officer bij SRA.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren