Thuis in uw branche
Bekijk de IT-kringen

IT-managementkring 2024

Platform voor kennisoverdracht en kennisuitwisseling

SRA organiseert een IT-managementkring, bedoeld voor degenen die binnen hun kantoororganisatie (mede)verantwoordelijk zijn voor het beleid en de operationele vraagstukken inzake IT.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 740,00
Prijs niet-leden: € 885,00
Groepsgrootte: 55
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 11
Bestemd voor: Teamleider/Relatiebeheerder, IT-manager, Accountant vennoot/medewerker
Leerdoelen:

Overall leerdoel
Op de hoogte blijven van actualiteiten op het gebied van IT-management en dit kunnen toepassen in de praktijk.

Ik ben in staat om:

 • Als IT-verantwoordelijke binnen mijn kantoor de belangrijkste IT-vraagstukken en –actualiteiten op hoofdlijnen te begrijpen als startpunt voor verdere verdieping;
 • Mijn functie als IT-verantwoordelijke beter uit te oefenen;
 • Mijn netwerk van collega IT-verantwoordelijken te onderhouden.

Danielle Janssen van Rumpt

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

Tijdens de bijeenkomsten van deze kring wordt uitgebreid ingegaan op IT-gerelateerde vraagstukken die vooral vanuit beleidsmatig perspectief worden behandeld. Er is aandacht voor best practices en potentiële valkuilen gebaseerd op de praktijk van het kantoor. Daarnaast is er volop ruimte voor collegiaal overleg. 

Er is gelegenheid om met de voorzitter, deskundige gastsprekers en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond de thema’s. U kunt vooraf cases uit uw praktijk over het onderwerp inbrengen. De bijeenkomsten zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de kring.

De doelstellingen

 • Platform voor kennisoverdracht en kennisuitwisseling
 • Netwerk voor bilaterale contacten
 • Ontwikkelen van een deskundigennetwerk

Tijden

 • Start altijd om 16.00 uur en eindigt om 19.00 uur
 • Pauze met broodjes en gelegenheid tot netwerken

Programma 2024

 • Compliant in security (april)
 • Documentmanagement - Kiezen voor SharePoint of DMS (juni)
 • Ontwikkelingen AI voor de accountantspraktijk - een jaar later (september)
 • IT-Inspiratiesessie (december)

Voordelen lidmaatschap

 • U bent verzekerd van deelname aan de kringbijeenkomsten;
 • U heeft invloed op de keuze van de te behandelen stof;
 • U kunt desgewenst een vervanger afvaardigen (als het onderwerp hierom vraagt);
 • U investeert 11 (AA/RA/RC) PE-uren per jaar*.

* Ook in het kader van de NVPE is het belangrijk om uw vakbekwaamheid op peil te houden. Het volgen van deze actualiteitenbijeenkomsten past hierbij uitstekend (het aantal PE-uren hieraan besteed is een indicatie van de belasting).

Een jaarlidmaatschap kost voor het seizoen 2024 voor vier bijeenkomsten € 740 (€ 185 per bijeenkomst). Indien u werkzaam bent bij een kantoor dat geen lid is van SRA betaalt u € 885 (€ 221 per bijeenkomst). Het kringlidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd.

Sigurd Felix CISA is voorzitter van de IT-Managementkring en tevens IT-manager bij CROP accountants & adviseurs. 

Locatie & Datum

UTRECHT

Tijd & bijzonderheden: De bijeenkomsten van de IT-managementkring worden gehouden bij SRA te Utrecht (m.u.v. IT-inspiratiesessie). Aanvang: 16:00 uur, einde: 19:00 uur. Er is een pauze met broodjes. Beschikbaar
Wanneer: 09-04-2024, 10-06-2024, 05-09-2024 en 12-12-2024
Locatie: SRA in Utrecht / routebeschrijving
Cursuscode: AIKR38230

Programma

Compliant in security (9 april 2024)

Hoe weten u en uw relaties zeker dat uw security op orde is, wanneer bent u op dat vlak compliant?
Steeds meer klanten vragen hun accountant naar het gehanteerde informatiebeveiligingsbeleid.
Ook is er continue nieuwe wet- en regelgeving die eisen stelt aan informatiebeveiliging, cybersecurity en privacy waaronder de AVG, COS315 en NIS2. Enkele SRA-kantoren hebben daarom stappen gezet door een ISO 27001 traject in te gaan.

Een ISO 27001-certificering is geen sinecure. Wat voor impact heeft dit op je organisatie? Word je er beter van en wat levert het nu echt op? Tegen welke uitdagingen loop je aan wanneer je kiest voor ISO 27001? Ben je beter beschermd tegen ransomware en andere cybercriminaliteit? En wat als het toch misgaat? Organisaties worden aan de lopende band gehackt, ook accountantskantoren. Wat heeft een accountantskantoor dat daadwerkelijk met een ernstig incident te maken heeft gehad geleerd? Gaat het dan alleen om techniek en zakelijke afwegingen of speelt emotie ook een rol?

Tijdens deze bijeenkomst delen twee accountantskantoren in een informele en vertrouwelijke setting hun ervaringen. Het ene kantoor vertelt over het traject naar een ISO 27001-certificering. Het andere kantoor deelt de impact van een ransomware aanval en het herstel en de gevolgen hiervan. Na afloop heeft u meer inzicht gekregen tussen de keuze voor certificering en het opvangen van cyberaanval.
Gastsprekers: Ruud Hofmans, IT adviseur bij Bol Adviseurs

Documentmanagement - Kiezen voor SharePoint of DMS (10 juni 2024) 

Document management is een belangrijk onderwerp voor veel accountantskantoren en draait om het op elk moment beschikbaar maken van informatie/data voor de juiste persoon. Een documentmanagementsysteem (DMS) vormt één centrale bron voor informatie en beheert, digitaliseert, structureert en stroomlijnt alle informatie in de organisatie. En een goed gestructureerde dataset is cruciaal voor de inzet van AI, een trend waar we ook niet meer omheen kunnen.

Bij het selecteren van een DMS zijn er globaal twee mogelijkheden. Kantoren kiezen voor een functionele inrichting in SharePoint of kantoren maken gebruik van specifieke standaard DMS-software. Hoe maak je hierin een keuze? Welke functionaliteiten en integratiemogelijkheden mag je verwachten van een DMS, kan SharePoint daarin ook voorzien en is dat gratis? Maakt de omvang en het dienstenaanbod van het kantoor uit bij de keuze voor een DMS?

Tijdens deze bijeenkomst presenteren twee leveranciers hun specifieke oplossing voor de accountancybranche, gebaseerd op SharePoint respectievelijk een standaard DMS. Er is gelegenheid om de leveranciers kritische vragen te stellen zodat u meer inzicht krijgt in de mogelijkheden en beperkingen van hun systemen in het bijzonder en van SharePoint en andere systemen in het algemeen. Uiteraard is er daarnaast voldoende ruimte voor het delen van eigen ervaringen en mogelijkheid tot discussie.
Gastsprekers: Ernesto Lopez Vega, directeur van Qwoater en Vincent Heijckmann, eigenaar van Like IT en specialist op het gebied van DMS.

Ontwikkelingen AI voor de accountantspraktijk - een jaar later (5 september 2024)

AI is en blijft ‘hot’. Vorig seizoen hebben we in september uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen van AI en ML binnen de accountantspraktijk. De kranten stonden vol over Chat GPT en andere AI-toepassingen. Is dit nog steeds zo? Zijn we opnieuw in een AI-winter terecht gekomen? Of heeft AI zijn belofte ingelost en is het nu echt mogelijk en zijn we zonder menselijke tussenkomst in staat om tot bijvoorbeeld een fiscaal advies te komen of tot het opstellen van een jaarrekening, inclusief toelichtingen en een passende accountantsverklaring?

Tijdens deze bijeenkomst kijken we met elkaar terug en vooruit. Wat is de stand van zaken met betrekking tot AI en ML? Zijn er actuele ontwikkelingen en welke kansen en/of bedreigingen brengt dit met zich mee? Hoe is het een jaar later met de ervaringen van AI gesteld binnen uw kantoor? Wat is er geprobeerd, wat is er gerealiseerd en wat is er mislukt? Wat zijn de verwachtingen en mogelijkheden voor het kantoor voor de komende periode?
Gastspreker: Frank Zandhuis van 1 Giant Leap Solutions

IT-inspiratiesessie (12 december 2024)

Zoals elk jaar sluiten we het kringjaar af met een gezamenlijke fysieke bijeenkomst van alle IT-kringen (naast de IT-managementkring zijn dat: IT-kring, Cybersecurity en Privacykring en de IT-auditkring). Deze bijeenkomst vindt plaats bij Miele Experience Center te Vianen. De invulling van het programma wordt op een later moment bekend gemaakt.
Gastspreker: n.n.b.