Thuis in uw branche

Jaarrekeningcongres 2020

Jubileumeditie: het 25e SRA Jaarrekeningcongres

Met welke wijzigingen op het gebied van Externe Verslaggeving krijgt u in 2020 te maken en welke thema’s vergen extra aandacht?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 425,00
Prijs niet-leden: € 595,00
Groepsgrootte: 150
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 5
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Teamleider/Relatiebeheerder
Resultaat:

U verwerkt actuele ontwikkelingen in de jaarrekening 2019. U signaleert specifieke en actuele risico’s vanuit de jaarrekening én adviseert uw klant daarover.

uw voorzitter

Gert-Jan Jordaan

Drs. Gert-Jan Jordaan RA

Drs. Gert-Jan Jordaan RA is openbaar accountant en docent Externe Verslaggeving aan de Nyenrode Business Universiteit.

Alle docenten

Inhoud

Ook in 2020 moet uw verslaggevingskennis op peil zijn! Wat wijzigt er dit jaar en welke thema’s vergen dit boekjaar extra aandacht?

Welke aandachtspunten heeft u voor de jaarrekening 2019? Wat is de invloed van de wijzigingen van RJ op de jaarverslaggeving? En met welke nieuwe regelgeving houdt u rekening bij Voorzieningen groot onderhoud of Onderhanden projecten bij uw mkb-klant?

Wat kunt u leren van de veel voorkomende verslaggevingsfouten rondom waarderingen van deelnemingen en consolidaties? En hoe gaat u om met de nieuwe regels rondom discontinuïteit en belastinglatenties? Kortom: in één dag op de hoogte van de actualiteiten op het gebied van Externe Verslaggeving! Zorg dat u erbij bent tijdens de 25e keer dat dit jaarlijkse seminar wordt gehouden!

 • Actualiteiten en ontwikkelingen RJ/RJK
 • Nieuwe regels rond discontinuïteit en belastinglatenties
 • Valkuilen bij deelnemingen en consolidaties
 • Andere aanpak bij Onderhanden projecten?
 • De voorziening groot onderhoud vraagt om onderhoud!

Programma

13:30 uur Inloop


14:00 uur Opening door de dagvoorzitter

 • Introductie programma en onderwerpen

      Drs. Gert-Jan Jordaan RA

14:15 uur Actualiteitenoverzicht RJ/RJK

 • Overzicht wijzigingen in de RJ/RJK
 • Veranderingen rondom opbrengstverantwoording
 • Wat kunt u verwachten in 2020?
 • Vragen?

     Drs. Gert-Jan Jordaan RA

15:15 uur Pauze

15:30 uur Nieuwe regels rond Discontinuïteit en belastinglatenties

 • (Dis)continuiteit vaststellen en toelichten
 • Waarderingsgrondslag bij balans op liquidatiebasis
 • Verwerken belastinglatenties
 • Vragen?

       Prof. dr. Martin Hoogendoorn RA

16:30 uur Valkuilen bij deelnemingen en consolidaties

 • Waarde van goodwill en deelnemingen bij overnames & fusies
 • Intercompany transacties
 • Wettelijke reserves deelnemingen
 • Consolidatievrijstelling
 • Vragen?

       Rohalt Janssens AA

17:30 uur Diner

18:30 uur Andere aanpak bij Onderhanden projecten?

 • Actualiteiten: AFM boetebesluiten en tuchtrecht betrouwbaarheid lijstwerk
 • Opbrengstverantwoording
 • Percentage of completion of de completed contract?
 • Risicoanalyse & verslaggevingsvraagstukken
 • Vragen?

Prof. dr. Henk Langendijk

19:30 uur Voorziening groot onderhoud vraagt om onderhoud!

 • SRA Signalering Kosten Groot Onderhoud
 • Beperking verwerkingsmogelijkheden
 • Beperking Afschrijvingen
 • Vragen?

       Corné Kimenai RA

20:15 uur Afsluiting

 • Afsluitende samenvatting

       Drs. Gert-Jan Jordaan RA

Docent(en)

Gert-Jan Jordaan

Drs. Gert-Jan Jordaan RA

Drs. Gert-Jan Jordaan RA is openbaar accountant en docent Externe Verslaggeving aan de Nyenrode Business Universiteit.

Martin Hoogendoorn

Prof.dr. Martin Hoogendoorn RA

Prof. dr. Martin Hoogendoorn RA is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, bijzonder adviseur jaarrekeningenrecht bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en Raad-plaatsvervanger bij de Ondernemingskamer.

Dhr. Rohalt Janssens

Rohalt Janssens AA is verbonden aan Alfa accountants en adviseurs. Daarnaast is hij docent aan de Hogeschool Avans voor o.a. financial accounting en consolidatie. Hij is een ervaren trainer voor (assistent-) accountants.

Henk Langendijk

Prof. dr. Henk Langendijk

Prof. dr. Henk Langendijk is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Universiteit van Amsterdam en Nyenrode Business University.

Corné Kimenai RA

Corné Kimenai RA is senior manager bij Deloitte, lid van de Commissie Jaarverslaggeving van de NBA en als docent verbonden aan de Nyenrode Business University en de Tilburg University.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren