Thuis in uw branche
Bekijk alle kringen

Juridische kring SRA/NEVOA 2022-2023

SRA organiseert op vier locaties Juridische kringen

Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een actueel vaktechnisch thema voor bedrijfsjuridisch adviseurs en andere professionals die met bedrijfsjuridisch advies te maken hebben.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 685,00
Prijs niet-leden: € 820,00
Groepsgrootte: 35
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 10
RB Algemeen 10
NEVOA 8
Bestemd voor: Bedrijfsjuridisch adviseur
Leerdoelen:

Overall leerdoel:
De actualiteiten op bedrijfsjuridisch/ondernemersrechtelijk niveau toe kunnen passen in de praktijk.

Ik ben in staat om:

 • De laatste ontwikkelingen in het ondernemingsrecht te vertalen naar de mkb-praktijk
 • De laatste ontwikkelingen in het huurrecht te vertalen naar de mkb-praktijk
 • Over juridische gevolgen van feiten en gebeurtenissen m.b.t. het arbeidsrecht te adviseren
 • Over juridische gevolgen van feiten en gebeurtenissen m.b.t. het contractenrecht te adviseren

Uw contactpersoon

Danielle Janssen van Rumpt

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

SRA organiseert op vier locaties Juridische kringen. Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een actueel vaktechnisch thema voor bedrijfsjuridisch adviseurs en andere professionals die met bedrijfsjuridisch advies te maken hebben.

Er is ook gelegenheid om met de gastspreker en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond het thema. U kunt vooraf cases uit uw praktijk aangaande het onderwerp inbrengen.

De bijeenkomsten, die worden gehouden in samenwerking met NEVOA (de beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridisch adviseurs), starten altijd om 16.00 uur en eindigen om 18.30 uur. Aansluitend vindt er (desgewenst) een netwerkborrel plaats.

De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van de kring. Voordelen van een lidmaatschap zijn:

 • U bent verzekerd van deelname aan de vier kringbijeenkomsten;
 • U heeft invloed op de keuze van de thema’s en de te behandelen stof;
 • U ontvangt 8 (NEVOA) of 10 (RB) PE-punten per jaar of investeert 10 PE-uren (AA/RA/RC)*.

* Ook in het kader van de nieuwe PE-regeling is het belangrijk om uw vakbekwaamheid op peil te houden. Het volgen van deze actualiteitenbijeenkomsten past hierbij uitstekend (het aantal PE-uren hieraan besteed is een indicatie van de belasting).

Een (persoonsgebonden) jaarlidmaatschap kost voor SRA-leden en NEVOA-leden voor het seizoen 2022-2023 voor vier bijeenkomsten € 685 oftewel € 171 per bijeenkomst. Indien u geen NEVOA-lid bent of uw kantoor geen SRA-lid is, betaalt u € 820 oftewel € 205 per bijeenkomst. Er zijn Juridische kringen in Houten (Hotel Houten), Zwolle (Mercure), Eindhoven (Novotel) en Rotterdam-Nieuwerkerk ad IJssel (Van der Valk Hotel Nieuwerkerk).

Het programma 2022-2023:

 • Actualiteiten ondernemingsrecht (okt-nov 2022)
 • Actualiteiten huurrecht (nov-dec 2022)
 • Actualiteiten arbeidsrecht (februari 2023)
 • Actualiteiten contractenrecht (april 2023)

Locatie & Datum

EINDHOVEN

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 01-11-2022, 07-12-2022, 31-01-2023 en 12-04-2023
Locatie: Novotel Eindhoven in Eindhoven / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR35805

HOUTEN

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 03-10-2022, 24-11-2022, 06-02-2023 en 17-4-2023
Locatie: Hotel Houten in Houten / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR35806

ROTTERDAM-NIEUWERKERK AD IJSSEL

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 31-10-2022, 06-12-2022, 01-02-2023 en 11-04-2023
Locatie: Van der Valk Hotel Rotterdam-Nieuwerkerk in Nieuwerkerk ad ijssel / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR35807

ZWOLLE

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 05-10-2022, 28-11-2022, 08-02-2023 en 18-04-2023
Locatie: Mercure Zwolle in Zwolle / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR35808

Programma

Actualiteiten ondernemingsrecht (oktober 2022)

Tijdens deze bijeenkomst staan actuele ontwikkelingen op het terrein van het ondernemingsrecht in wetgeving en rechtspraak centraal.  Er wordt aandacht besteed aan de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Hierin is een geheel nieuw governance-model voor Vereniging en Stichting geïntroduceerd. De belangrijkste wijzigingen worden besproken. Daarnaast wordt ingegaan op recente rechtspraak op het terrein van de BV, zoals de aansprakelijkheid van bestuurders en accountants in het kader van de dividenduitkering, het omgaan met de regeling van tegenstrijdige belangen en de benadering van positie en besluitvorming van organen van de vennootschap, en eventuele andere actualiteiten.
Gastspreker: prof. mr. dr. Kid Schwarz, hoogleraar Ondernemingsrecht aan Erasmus School of Law te Rotterdam en aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Hij is als partner verbonden aan Baker Tilly en daarnaast actief als arbiter en mediator.

Actualiteiten huurrecht (nov-dec 2022)

Het huurrecht bedrijfsruimte is voortdurend in beweging, actuele rechtspraak blijft van belang.
In tijden van grote vraag naar bedrijfsruimte speelt huurbescherming een grote rol. Met de opkomst van webwinkels, het gewijzigde winkelklimaat en de Coronacrisis wijzigen de verhoudingen zich. Er vallen gaten in binnenstedelijke winkelgebieden. Verhuurders willen huurders behouden. Huurders maken aanspraak op huurverlaging. Tijdens deze bijeenkomst wordt de laatste stand van zaken uitvoerig behandeld. U ontvangt praktische tips voor het opstellen en beoordelen van huurcontracten, het beoordelen van duurzaamheidsclausules en hoe om te gaan met Coronahuurverlagingen en gebreken. Tot slot komt huurbeëindiging aan bod, huurprijsherziening en de indeplaatsstellingsregeling. De bijeenkomst heeft een praktische insteek.
Gastspreker: mr. dr. Govert Kerpestein, is advocaat bij Advocatenkantoor Kerpestein.

Actualiteiten arbeidsrecht (februari 2023)

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de laatste stand van zaken met betrekking tot wet- en regelgeving en recente rechtspraak binnen het arbeidsrecht. U krijgt inzicht in de nieuwe wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden welke komend najaar in werking treedt. Aan de orde komen eveneens de arbeidsrechtelijke positie van de meerderheidsaandeelhouder/bestuurder, het (fictief) dienstverband en de verzekeringsplicht gecombineerd met de fiscaalrechtelijke aspecten. Grensoverschrijdend gedrag staat in de schijnwerpers en is een probleem dat ook de werkvloer raakt. Wat zijn hierin de juiste stappen, hoe oordelen rechters en wat zijn de rechten en plichten van betrokken werknemers en werkgevers? Na afloop kunt u uw kennis direct in de praktijk toepassen.
Gastspreker: Prof.mr. A.R. (Ruben) Houweling is als bijzonder hoogleraar Arbeidsrecht, grondslagen van modern arbeidsrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Actualiteiten contractenrecht (april 2023)

De rechtspraak blijft in beweging en daarmee ook de praktijk van adviseurs over contracten en algemene voorwaarden. U wordt bijgepraat over diverse onderwerpen op het gebied van contracteren, waarbij onder meer het afbreken van onderhandelingen, de Franchisewet en WHOA, overmacht en onvoorziene omstandigheden, huurkorting, opzegging (duur)overeenkomsten, algemene voorwaarden en verrekening aan de orde komen. Ook behandelen we de aandachtspunten bij het opstellen en beoordelen van commerciële contracten. De bijeenkomst heeft een praktische insteek met thema’s die u na afloop direct kunt toepassen.
Gastspreker: mr. Suzan Winkels-Koerselman, curator, procesadvocaat en partner bij Turnaround Advocaten.

Docent(en)

Kid Schwarz

prof. dr. Kid Schwarz

prof. dr. Kid Schwarz is hoogleraar Ondernemingsrecht aan Erasmus School of Law te Rotterdam en aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Hij is als partner verbonden aan BakerTilly en daarnaast actief als arbiter en mediator.

Govert Kerpestein

mr. dr. Govert Kerpestein

mr. dr. Govert Kerpestein is advocaat bij Advocatenkantoor Kerpestein.

Ruben Houweling

prof. mr. Ruben Houweling

prof. mr. Ruben Houweling is als bijzonder hoogleraar Arbeidsrecht, grondslagen van modern arbeidsrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Suzan Winkels-Koerselman

mr. Suzan Winkels-Koerselman

mr. Suzan Winkels-Koerselman is curator, procesadvocaat en partner bij Turnaround Advocaten.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren