Thuis in uw branche
Bekijk alle vaktechnische kringen

Juridische kring SRA/NEVOA 2024-2025

SRA organiseert op vier locaties Juridische kringen

Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een actueel vaktechnisch thema voor bedrijfsjuridisch adviseurs en andere professionals die met bedrijfsjuridisch advies te maken hebben.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 755,00
Prijs niet-leden: € 885,00
Groepsgrootte: 35
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 10
RB Algemeen 10
NEVOA 8
Bestemd voor: Bedrijfsjuridisch adviseur
Leerdoelen:

Overall leerdoel:
De actualiteiten op bedrijfsjuridisch/ondernemersrechtelijk niveau toe kunnen passen in de praktijk.

Ik ben in staat om:

 • Over juridische gevolgen van feiten en gebeurtenissen m.b.t. het contractenrecht te adviseren.
 • Een risicobeoordeling voor witwassen en terrorismefinanciering uit te voeren en ongebruikelijke transacties te herkennen en op de juiste wijze te melden.
 • Over juridische gevolgen van feiten en gebeurtenissen m.b.t. het arbeidsrecht te adviseren.
 • De laatste ontwikkelingen in het ondernemingsrecht te vertalen naar de mkb-praktijk.

Daniëlle Jansen

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

SRA organiseert op vier locaties Juridische kringen. Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een actueel vaktechnisch thema voor bedrijfsjuridisch adviseurs en andere professionals die met bedrijfsjuridisch advies te maken hebben.

De bijeenkomsten worden in samenwerking met NEVOA (de beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridisch adviseurs) gehouden. 

Er is gelegenheid om met de gastspreker en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond het thema. U kunt vooraf cases uit uw praktijk aangaande het onderwerp inbrengen.

De bijeenkomsten worden voorgezeten door een vaste kringvoorzitter en zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de kring.

Tijden

 • Start altijd om 16.00 uur en eindigt om 18.30 uur
 • Aansluitend vindt er een netwerkborrel plaats

Programma 2024-2025

 • Actualiteiten contractenrecht (september-oktober 2024)
 • Actualiteiten Wwft en UBO (november-december 2024)
 • Actualiteiten arbeidsrecht (januari-februari 2025)
 • Actualiteiten ondernemingsrecht (april 2025)

Voordelen lidmaatschap 

 • U bent verzekerd van deelname aan de vier kringbijeenkomsten
 • U houdt uw vakkennis up to date
 • U heeft invloed op de keuze van de thema’s en de te behandelen stof
 • U ontvangt 8 (NEVOA) of 10 (RB) PE-punten per jaar of investeert 10 PE-uren (AA/RA/RC)*

*Ook in het kader van de NVPE is het belangrijk om uw vakbekwaamheid op peil te houden. Het volgen van deze actualiteitenbijeenkomsten past hierbij uitstekend (het aantal PE-uren hieraan besteed is een indicatie van de belasting).

Een jaarlidmaatschap kost voor het seizoen 2024-2025 voor vier bijeenkomsten € 755 (€ 189 per bijeenkomst). Indien u geen NEVOA-lid bent of uw kantoor geen SRA-lid is, betaalt u € 885 (€ 221 per bijeenkomst). Het kringlidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd.

Er zijn Juridische kringen in regio Houten (Van der Valk), Zwolle (Mercure), Eindhoven (Novotel) en Ridderkerk (Van der Valk).

Locatie & Datum

EINDHOVEN

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 03-10-2024, 04-12-2024, 04-02-2025 en 17-04-2025
Locatie: Novotel Eindhoven in Eindhoven / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR38683

HOUTEN

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 07-10-2024, 27-11-2024, 05-02-2025 en 07-04-2025
Locatie: Hotel Houten in Houten / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR38684

RIDDERKERK

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 30-09-2024, 02-12-2024, 11-02-2025 en 09-04-2025
Locatie: Van der Valk Hotel Ridderkerk in Ridderkerk / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR38685

ZWOLLE

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 10-10-2024, 20-11-2024, 30-01-2025 en 14-04-2025
Locatie: Mercure Zwolle in Zwolle / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR38686

Programma

Actualiteiten contractenrecht (sept-okt 2024)

De rechtspraak blijft in beweging en daarmee ook de praktijk van adviseurs over contracten en algemene voorwaarden. Er is o.a. aandacht voor internationale verbintenissen, distributieovereenkomsten en agentuur. En hoe voorkom je dat een overeenkomst onbedoeld of ongewenst kwalificeert als een benoemde overeenkomst? Tot slot komt ook nog de nieuwe wet franchise aan bod. De laatste ontwikkelingen en tal van andere actualiteiten passeren de revue tijdens deze kringbijeenkomst.
Gastspreker: mr. drs. Jan Spanjaard, advocaat bij facility LAW advocatuur en adviseur bij La Gro Geelkerken Advocaten.

Actualiteiten Wwft en UBO  (nov-dec 2024)

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is volop in beweging. Er komt (ingrijpende) nieuwe Europese wetgeving aan die ook gevolgen heeft voor uw praktijk en voor die van uw cliënten. Zo wordt bijvoorbeeld de UBO-grens verklaard naar 25%. Tijdens deze bijeenkomst worden de laatste wijzigingen besproken. Vanuit een praktische invalshoek komen alle belangrijke onderwerpen aan bod, zoals wwft-beleid, cliëntidentificatie, monitoring, opleidingsopzicht en doorlichtplicht. Er is voldoende mogelijkheid om vragen te stellen.
Gastspreker: mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de vakgroep privaatrecht en notarieel recht.

Actualiteiten arbeidsrecht (jan-feb 2025)

Tijdens deze bijeenkomst staan de meest recente arbeidsrechtelijke ontwikkelingen op het programma.
Denk aan de nu aanhangige wijziging op het gebied van het concurrentiebeding. Uit dit wetsvoorstel kunnen voor werkgevers onder omstandigheden forse vorderingen volgen als werknemers in de toekomst aan concurrentie- en relatiebedingen worden gehouden. U leert de daaraan verbonden risico’s goed inschatten. Per 2025 komt ook een einde aan het handhavingsmoratorium van de Belastingdienst op de Wet DBA. Vooruitlopend wordt daarop in 2024 al intensiever gestart met checks van arbeidsrelaties bij reguliere controles. Ook wordt stilgestaan bij de verschillende vorderingen die voort kunnen komen uit een verkeerde vormgeving van de arbeidsrelaties (ZZP in plaats van arbeidsovereenkomst), zoals loonvorderingen, fiscale claims en pensioenpremies. Na afloop bent u volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Gastspreker: mr. Ralph Jan van der Ham, advocaat en partner Arbeidsrecht bij Holla legal & tax.

Actualiteiten ondernemingsrecht (april 2025)

Tijdens deze bijeenkomst staan actuele ontwikkelingen op het terrein van het ondernemingsrecht centraal. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de gevolgen van de Flex-BV, statuten versus aandeelhoudersovereenkomsten, aandelensoorten, digitalisering, oprichtingen en algemene vergaderingen, Governance, wetgeving turboliquidaties, certificeringen en ten slotte juridische omzettingen, fusies en splitsingen. Na afloop kunt u uw kennis direct in de praktijk toepassen.
Gastspreker: em. prof. mr. drs. Niek Zaman, emeritus hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht te Leiden en Utrecht en of counsel bij Loyens & Loeff.

Docent(en)

Jan Spanjaard

mr. drs. Jan Spanjaard

mr. drs. Jan Spanjaard is advocaat bij facily LAW advocatuur en adviseur bij La Gro Geelkerken Advocaten.

Birgit Snijder Kuipers

prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers

prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers is universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de vakgroep privaatrecht en notarieel recht.

Ralph Jan van der Ham

mr. drs. Ralph Jan van der Ham

mr. drs. Ralph Jan van der Ham is advocaat en partner Arbeidsrecht en medezeggenschap bij Holla legal & tax.

Niek Zaman

em. prof. mr. drs. Niek Zaman

em. prof. mr. drs. Niek Zaman is emeritus hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht te Leiden en Utrecht en of counsel bij Loyens & Loeff.