Thuis in uw branche
Bekijk alle kringen

Juridische kring SRA/NEVOA 2019-2020

SRA organiseert op vier locaties Juridische kringen

Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een actueel vaktechnisch thema voor bedrijfsjuridisch adviseurs en andere professionals die met bedrijfsjuridisch advies te maken hebben.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 651,00
Prijs niet-leden: € 781,00
Groepsgrootte: 35
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 12
RB Algemeen 7,5
RB Fiscaal 2,5
NEVOA 8
Bestemd voor: Bedrijfsjuridisch adviseur

Danielle Janssen

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Vaktechnische Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

SRA organiseert op vier locaties Juridische kringen. Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een actueel vaktechnisch thema voor bedrijfsjuridisch adviseurs en andere professionals die met bedrijfsjuridisch advies te maken hebben. Er is ook gelegenheid om met de gastspreker en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond het thema. U kunt vooraf cases uit uw praktijk aangaande het onderwerp inbrengen.

De bijeenkomsten, die worden gehouden in samenwerking met NEVOA (de beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridisch adviseurs), starten altijd om 16.00 uur en eindigen om 18.30 uur. Aansluitend vindt er (desgewenst) een netwerkborrel plaats. 

De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van de kring. Voordelen van een lidmaatschap zijn: 

  • U bent verzekerd van deelname aan de vier kringbijeenkomsten; 
  • U verdient 8 (NEVOA), 12 (RA-AA) of 10 (RB) PE-punten per jaar; 
  • U heeft invloed op de keuze van de thema’s en de te behandelen stof.

Een (persoonsgebonden) jaarlidmaatschap kost voor SRA-leden en NEVOA-leden voor het seizoen 2019-2020 (vier bijeenkomsten) € 651,- oftewel € 163,- per bijeenkomst. Indien u geen NEVOA-lid bent of uw kantoor geen SRA-lid is, betaalt u € 781,- oftewel € 195,- per bijeenkomst. Er zijn Juridische kringen in Houten (Hotel Houten), Zwolle (Mercure), Eindhoven (Novotel) en Rotterdam (Novotel Brainpark).

Het jaarprogramma 2019-2020 is:   

  • Actualiteiten franchise (oktober 2019)
  • Actualiteiten personenvennootschapsrecht (november 2019)
  • Actualiteiten arbeidsrecht (jan/feb 2020)
  • Actualiteiten Wwft (april 2020)

 

UPDATE: 
Wegens de ontwikkelingen omtrent het coronavirus vinden de kringbijeenkomsten voorlopig live in onze ‘virtual classroom’ plaats. U neemt deel via uw laptop, u kunt vragen stellen en de spreker en mede-cursisten zijn ‘live’ te zien en te horen. Wij registreren uw aanwezigheid, zodat uw PE-uren gegarandeerd zijn.

U ontvangt enkele dagen voorafgaand aan de ‘online bijeenkomst’ alle informatie, zoals inloggegevens, start- en eindtijd en overige relevante informatie om deel te kunnen nemen.

Reeds eerder uitgestelde bijeenkomsten worden verplaatst naar een later live ‘virtual classroom’ moment.

U bent van de laatste vaktechnische actualiteiten op de hoogte zodat u uw cliënten nog beter bedrijfsjuridisch kunt adviseren.

Locatie & Datum

EINDHOVEN

Tijd & bijzonderheden: De bijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Voorlopig vinden de bijeenkomsten plaats in onze virtual classroom. U ontvangt enkele dagen voorafgaand aan de ‘online bijeenkomst’ alle informatie, zoals inloggegevens, start- en eindtijd en overige relevante informatie om deel te kunnen nemen. Beschikbaar
Wanneer: 03-10-2019, 18-11-2019, 03-02-2020 en 23-04-2020 (ONLINE)
Locatie: Novotel Eindhoven in Eindhoven / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR31302

HOUTEN

Tijd & bijzonderheden: De bijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Voorlopig vinden de bijeenkomsten plaats in onze virtual classroom. U ontvangt enkele dagen voorafgaand aan de ‘online bijeenkomst’ alle informatie, zoals inloggegevens, start- en eindtijd en overige relevante informatie om deel te kunnen nemen. Beschikbaar
Wanneer: 07-10-2019, 27-11-2019, 12-02-2020 en 12-05-2020 (ONLINE)
Locatie: Hotel Houten in Houten / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR31303

ROTTERDAM

Tijd & bijzonderheden: De bijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Voorlopig vinden de bijeenkomsten plaats in onze virtual classroom. U ontvangt enkele dagen voorafgaand aan de ‘online bijeenkomst’ alle informatie, zoals inloggegevens, start- en eindtijd en overige relevante informatie om deel te kunnen nemen. Beschikbaar
Wanneer: 02-10-2019, 20-11-2019, 28-01-2020 en 16-04-2020 (ONLINE)
Locatie: Novotel Rotterdam Brainpark in Rotterdam / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR31304

ZWOLLE

Tijd & bijzonderheden: De bijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Voorlopig vinden de bijeenkomsten plaats in onze virtual classroom. U ontvangt enkele dagen voorafgaand aan de ‘online bijeenkomst’ alle informatie, zoals inloggegevens, start- en eindtijd en overige relevante informatie om deel te kunnen nemen. Beschikbaar
Wanneer: 09-10-2019, 26-11-2019, 04-02-2020 en 15-04-2020 (ONLINE)
Locatie: Mercure Zwolle in Zwolle / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR31305

Programma

Actualiteiten franchise (oktober 2019)

Met meer dan 800 actieve franchiseformules in Nederland blijkt deze samenwerkingsvorm nog immer populair te zijn. Tijdens deze bijeenkomst wordt u bijgepraat over franchise en de franchiseovereenkomst zodat u weet wat er juridisch gezien allemaal speelt bij dit onderwerp, zoals ten aanzien van exploitatieprognoses, non-concurrentiebedingen etc. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan het wetsvoorstel Wet Franchise en relevante rechtspraak.
Gastspreker: mr. J.H. (Jan-Willem) Kolenbrander, De Clercq Advocaten Notariaat.

Actualiteiten personenvennootschapsrecht (november 2019)

Aan de orde komen de belangrijkste actuele ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving op het terrein van personenvennootschappen. Het gaat hierbij om de onderwerpen die relevant zijn voor de ondernemingsrechtelijke (mkb-)praktijk, waaronder advies en het opzetten van structuren.
Gastspreker: mr. dr. V. (Victor) A.E.M. Meijers, docent Universiteit Leiden en Tsinghua University, arbiter BAC, notaris.

Actualiteiten arbeidsrecht (jan/feb 2020)

Tijdens deze bijeenkomst behandelt de spreker de belangrijkste actualiteiten zoals de inwerkingtreding Arbeidsmarkt in balans, de Ambtenarenwet 2017 (ook bekend als WNRA) en de komst van de compensatieregeling transitievergoeding bij het ontslag van een arbeidsongeschikte werknemer.
Gastspreker: dr. mr. S. (Steven) F.H. Jellinghaus, advocaat bij De Voort Advocaten / Mediators.

Actualiteiten Wwft (april 2020)

Aan de hand van de theorie en voorbeelden uit de praktijk wordt ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft, de verplichtingen die de wet aan dienstverleners oplegt, de meldingsplicht en de wijzigingen die met invoering van de 4e anti-witwasrichtlijn op 25 juli 2018 zijn doorgevoerd. Ook wordt ingegaan op de veranderingen naar aanleiding van de gewijzigde 4e anti-witwasrichtlijn. Er zal specifieke aandacht worden besteed aan de wijzigingen in het cliëntenonderzoek en de definities van de UBO en de PEP.
Gastsprekers: mr. B. (Bas) D.W. Martens, advocaat bij Delissen Martens advocaten e/o mr. S. (Suzanne) A.A. Hendrickx, advocaat/stafjurist bij de Haagse Orde en co-owner Advius.

Docent(en)

Jan-Willem Kolenbrander

mr. Jan-Willem Kolenbrander

mr. Jan-Willem Kolenbrander is werkzaam bij De Clercq Advocaten Notariaat.

Victor Meijers

mr. dr. Victor Meijers

mr. dr. Victor Meijers is docent Universiteit Leiden en Tsinghua University, arbiter BAC en notaris.

Steven Jellinghaus

mr. dr. Steven Jellinghaus

mr. dr. Steven Jellinghaus is advocaat bij De Voort Advocaten / Mediators.

Bas Martens

mr. Bas Martens

mr. Bas Martens, advocaat bij Delissen Martens advocaten, heeft veel ervaring met compliance-vraagstukken en is docent op het gebied van de anti-witwasregelgeving.

Suzanne Hendrickx

mr. Suzanne Hendrickx

mr. Suzanne Hendrickx is advocaat/stafjurist bij de Haagse Orde van advocaten en co-owner van Advius advies en compliance voor advocatenkantoren.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren