Thuis in uw branche
Bekijk alle kringen
Corona proof

Juridische kring SRA/NEVOA 2020-2021

SRA organiseert op vier locaties Juridische kringen

Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een actueel vaktechnisch thema voor bedrijfsjuridisch adviseurs en andere professionals die met bedrijfsjuridisch advies te maken hebben.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 661,00
Prijs niet-leden: € 793,00
Groepsgrootte: 35
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 12
RB Algemeen 7,5
RB Fiscaal 2,5
NEVOA 8
Bestemd voor: Bedrijfsjuridisch adviseur
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

 • De actualiteiten op bedrijfsjuridisch/ondernemersrechtelijk niveau toe te passen in de praktijk.
 • Over de juridische gevolgen van feiten en gebeurtenissen met betrekking tot het contractenrecht te adviseren.
 • Over de juridische gevolgen van feiten en gebeurtenissen met betrekking tot het arbeidsrecht te adviseren.
 • Over de juridische gevolgen van feiten en gebeurtenissen met betrekking tot het huurrecht te adviseren.
 • Over de juridische gevolgen van feiten en gebeurtenissen met betrekking tot het ondernemingsrecht te adviseren.

Danielle Janssen

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Vaktechnische Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

SRA organiseert op vier locaties Juridische kringen. Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een actueel vaktechnisch thema voor bedrijfsjuridisch adviseurs en andere professionals die met bedrijfsjuridisch advies te maken hebben. Er is ook gelegenheid om met de gastspreker en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond het thema. U kunt vooraf cases uit uw praktijk aangaande het onderwerp inbrengen.

De bijeenkomsten, die worden gehouden in samenwerking met NEVOA (de beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridisch adviseurs), starten altijd om 16.00 uur en eindigen om 18.30 uur. Aansluitend vindt er (desgewenst) een netwerkborrel plaats.

De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van de kring. Voordelen van een lidmaatschap zijn:

 • U bent verzekerd van deelname aan de vier kringbijeenkomsten;
 • U heeft invloed op de keuze van de thema’s en de te behandelen stof;
 • U verdient 8 (NEVOA), 12 (AA/RA/RC) of 10 (RB) PE-punten per jaar*.

* Ook in het kader van de nieuwe PE-regeling is het belangrijk om uw vakbekwaamheid op peil te houden.
Het volgen van deze actualiteitenbijeenkomsten past hierbij uitstekend (het aantal PE-uren hieraan besteed is een indicatie is van de belasting).

Een (persoonsgebonden) jaarlidmaatschap kost voor SRA-leden en NEVOA-leden voor het seizoen 2020-2021 voor vier bijeenkomsten € 661 oftewel € 165 per bijeenkomst. Indien u geen NEVOA-lid bent of uw kantoor geen SRA-lid is, betaalt u € 793 oftewel € 198 per bijeenkomst. Er zijn Juridische kringen in Houten (Hotel Houten), Zwolle (Mercure), Eindhoven (Novotel) en Rotterdam (Novotel Brainpark).

Het jaarprogramma 2020-2021:

 • Actualiteiten Contractenrecht (oktober 2020)
 • Actualiteiten Arbeidsrecht (november/december 2020)
 • Actualiteiten Huurrecht (februari 2021)
 • Actualiteiten Ondernemingsrecht (april 2021)


Tot nader order vinden de kringbijeenkomsten plaats in onze virtual classroom. U ontvangt enkele dagen voorafgaand aan de ‘online bijeenkomst’ alle informatie, zoals inloggegevens, start- en eindtijd en overige relevante informatie om deel te kunnen nemen.

Locatie & Datum

EINDHOVEN

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 14-10-2020 (ONLINE), 03-12-2020 (ONLINE), 01-02-2021 (ONLINE) en 08-04-2021
Locatie: Novotel Eindhoven in Eindhoven / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR32711

HOUTEN

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 05-10-2020 (ONLINE), 19-11-2020 (ONLINE), 08-02-2021 (ONLINE) en 07-04-2021
Locatie: Hotel Houten in Houten / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR32712

ROTTERDAM

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 01-10-2020 (ONLINE) , 23-11-2020 (ONLINE), 03-02-2021 (ONLINE) en 13-04-2021
Locatie: Novotel Rotterdam Brainpark in Rotterdam / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR32713

ZWOLLE

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 15-10-2020 (ONLINE), 30-11-2020 (ONLINE), 09-02-2021 en 15-04-2021
Locatie: Mercure Zwolle in Zwolle / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR32714

Programma

Actualiteiten Contractenrecht (oktober 2020)

Contractenrechtelijk heeft de coronacrisis gevolgen, denk daarbij aan begrippen als "overmacht" en "onvoorziene omstandigheden". Ook de overige terreinen van het contractenrecht blijven in ontwikkeling. Er komt niet alleen een nieuwe herstructureringswet aan (de WHOA) maar ook een franchisewetgeving en daarbij blijft de Hoge Raad volop bezig met het contractenrecht. Instructief en voor de praktijk uiterst belangrijk zijn arresten over dwaling bij renteswaps, de inhoud van de ingebrekestelling en de duiding van overeenkomsten. Deze onderwerpen passeren de revue waarbij de spreker veelal gebruik maakt van praktijkvoorbeelden.
Gastspreker: mr. drs. Jan Spanjaard, advocaat bij facily LAW advocatuur en adviseur bij La Gro Geelkerken Advocaten

Actualiteiten Arbeidsrecht (november 2020)

Er wordt aandacht besteed aan het wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement. Het arrest FNV/Smallsteps van het HvJ EU heeft tot veel onduidelijkheid over de positie van werknemers geleid bij een overgang van onderneming in faillissement. De huidige wetgeving, het arrest en de wijzigingen worden uitgebreid besproken. Daarnaast heeft de Hoge Raad op 20 februari 2020 in het arrest Victoria geoordeeld dat een partiële beëindiging van de arbeidsovereenkomst onder omstandigheden mogelijk is. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de praktijk. Tot slot komt de laatste stand van zaken rondom zzp’ers aan de orde: waar moet je op letten bij het contracteren van een zzp’er en wat zijn de do’s and don’ts?
Gastspreker: mr. Barbara Filippo, advocaat Arbeidsrecht bij SteensmaEven en docent Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit

Actualiteiten Huurrecht (februari 2021)

Het huurrecht is een rechtsgebied dat altijd al volop in beweging is. Het Retail landschap verandert bijvoorbeeld erg snel.  En met de coronacrisis is de relatie tussen verhuurder en huurder helemaal actueel en weer op scherp komen te staan. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de belangrijkste actualiteiten van het huurrecht voor bedrijfsruimte, recente rechtspraak en de gevolgen van de Corona-crisis voor huurovereenkomsten. Ook speciale onderwerpen zoals omzethuur en de positie van de huurder in faillissement komen aan bod. De bijeenkomst zal een praktische insteek hebben.
Gastspreker: mr. Bas Martens, advocaat en partner bij Lexence Advocaten N.V.

Actualiteiten Ondernemingsrecht (april 2021)

Tijdens deze bijeenkomst staan actuele ontwikkelingen op het terrein van het ondernemingsrecht centraal. Er wordt aandacht besteed aan de modernisering van maatschap, VOF en CV, aannemend dat het wetsvoorstel Modernisering Personenvennootschap tegen die tijd zal zijn afgerond. Ook wordt kort stilgestaan bij de plannen om te komen tot het moderniseren van het NV-recht, voor zover ook van belang voor de MKB-praktijk. De meeste aandacht gaat uit naar recente ontwikkelingen in de rechtspraak op het terrein van de BV, waarbij naar verwachting vooral gekeken wordt naar dividendbeleid, aansprakelijkheid en concernverhoudingen. 
Gastspreker: prof. mr. dr. Kid Schwarz, hoogleraar Ondernemingsrecht aan Erasmus School of Law te Rotterdam en aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Hij is als partner verbonden aan BakerTilly en daarnaast actief als arbiter en mediator.

Docent(en)

Jan Spanjaard

mr. drs. Jan Spanjaard

mr. drs. Jan Spanjaard is advocaat bij facily LAW advocatuur en adviseur bij La Gro Geelkerken Advocaten.

Barbara Filippo

mr. Barbara Filippo

mr. Barbara Filippo is advocaat Arbeidsrecht bij SteensmaEven en docent Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit.

Bas Martens

mr. Bas Martens

mr. Bas Martens is advocaat en partner bij Lexence Advocaten N.V.

Kid Schwarz

prof. mr. dr. Kid Schwarz

prof. mr. dr. Kid Schwarz is hoogleraar Ondernemingsrecht aan Erasmus School of Law te Rotterdam en aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Hij is als partner verbonden aan BakerTilly en daarnaast actief als arbiter en mediator.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren