Thuis in uw branche
Bekijk alle kringen

Kring Duurzaam ondernemen 2023

Wat zijn de risico’s en kansen van de energietransitie?

SRA organiseert op een centrale locatie in het land de Kring Duurzaam ondernemen. Deze kring is gericht op accountants en adviseurs die de urgentie inzien om hun (mkb) klanten te helpen bij het verduurzamen om daarmee toekomstbestendig te blijven. Met als doel het bewustzijn van duurzaamheid bij de accountant-adviseur te vergroten en daarmee de dienstverlening van (SRA-) kantoren voor de klant te verstevigen.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 705,00
Prijs niet-leden: € 845,00
Groepsgrootte: 40
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 10
RB Algemeen 7.5
RB Fiscaal 2.5
Bestemd voor: Accountant in business, Accountant vennoot/medewerker, Teamleider/Relatiebeheerder, Fiscalist vennoot/medewerker, Corporate finance adviseur, Mkb-adviseur
Leerdoelen:

Overall leerdoel:
Mijn klanten nog beter te adviseren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid.

Ik ben in staat om:

 • te rapporteren over ESG-prestaties en te adviseren over duurzaamheidsaspecten
 • Een financieringsproces voor duurzaamheidsinvesteringen te overzien en op een kwalitatieve manier succesvol aanvragen in te dienen
 • de (continuïteits-)risico’s en kansen voor mijn klant in kaart te brengen die de energietransitie met zich mee brengt
 • te adviseren over subsidies en financieringen op het gebied van duurzaam ondernemen
 • mijn klant bewust te maken van kosten, besparingen én nieuwe opbrengsten

Uw contactpersoon

Danielle Janssen van Rumpt

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

SRA organiseert op een centrale locatie in het land de SRA-kring Duurzaam ondernemen. Deze kring is gericht op accountants en adviseurs die de urgentie inzien om hun (mkb) klanten te helpen bij het verduurzamen om daarmee toekomstbestendig te blijven. Met als doel het bewustzijn van duurzaamheid bij de accountant-adviseur te vergroten en daarmee de dienstverlening van (SRA-)kantoren voor de klant te verstevigen. 

De accountant is niet alleen ‘trusted partner’ van de mkb-ondernemer, maar heeft ook een belangrijke rol als het gaat om verslaglegging en relevante rapportageverplichtingen. Advisering op het gebied van duurzaamheid is bovendien een grote kans. Niet alleen omdat advisering steeds belangrijker wordt voor het businessmodel van accountantskantoren, maar ook omdat er een belangrijk verband is met financieel, strategisch, fiscaal en subsidieadvies gerelateerd aan duurzaamheid.

Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring wordt door een gastspreker een thema met betrekking tot duurzaamheid concreet en praktisch besproken. Er is gelegenheid om met de voorzitter, de gastspreker en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond het thema. Ook kunt u cases uit uw praktijk over het onderwerp inbrengen. De bijeenkomsten, die worden voorgezeten door Harry Marissen voorzitter SRA-Commissie Duurzaamheid, starten altijd om 16.00 uur en eindigen om 18.30 uur. Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats.

De bijeenkomsten zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de kring.
Voordelen van een kringlidmaatschap zijn: 

 • u bent verzekerd van deelname aan de vier kringbijeenkomsten
 • u heeft invloed op de keuze van de te behandelen stof
 • u kunt desgewenst een vervanger afvaardigen
 • u investeert 10 PE-uren (RA/AA) en 10 PE-punten (RB) per jaar*

*Ook in het kader van de nieuwe PE-regeling is het belangrijk om uw vakbekwaamheid op peil te houden. Het volgen van deze actualiteitenbijeenkomsten past hierbij uitstekend (het aantal PE-uren hieraan besteed is een indicatie van de belasting).

Een (persoonsgebonden) jaarlidmaatschap kost voor vier bijeenkomsten € 705 oftewel € 176 per bijeenkomst. Mocht u voor een bepaalde bijeenkomst liever een vervanger afvaardigen, dan is dat toegestaan. U kunt ook een kantoorlidmaatschap à € 1010 nemen. U mag dan per bijeenkomst twee deelnemers afvaardigen (en ook per bijeenkomst bepalen wie dat zijn). Indien u werkzaam bent bij een kantoor dat geen lid is van SRA betaalt u € 845 voor vier bijeenkomsten en € 1155 voor een kantoorlidmaatschap.

Jaarprogramma 2023:

 • Rapporteren over ESG-prestaties - praktisch (maart)
 • Transities binnen MKB-bedrijven (juni)
 • Fiscaliteit en subsidies - praktisch (september)
 • Sustainable finance in het mkb (november)

Locatie & Datum

HOUTEN

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 20-03-2023 en 5-6-2023 (locatie: Hotel Houten), 26-9-2023 en 29-11-2023 (locatie: Postillion Bunnik)
Locatie: Hotel Houten in Houten / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR36935

Programma

Rapporteren over ESG-prestaties - praktisch

De Europese wet- en regelgeving vereist van bedrijven dat zij nadenken over hun ESG-risico’s. Maar ook de verschuivende maatschappelijke norm vereist steeds meer van bedrijven dat zij op het gebied van duurzaamheid hun verantwoordelijkheid nemen. Bedrijven worden verplicht om direct dan wel via ketenwerking te rapporteren over duurzaamheid. Welke KPI’s passen hierbij en welke acties moet je communiceren en rapporteren? In deze bijeenkomst gaan we met een praktijkcasus en checklist aan de slag en zien we hoe bedrijven invulling kunnen geven aan deze vereisten. Tegen welke problemen loop je aan en welke oplossingen zijn er? Uiteraard is er ruimte om ervaringen met elkaar te delen.
Gastspreker: David Boekel MSc RA is manager bij RSM Netherlands Business Consulting Services

Transities binnen MKB-bedrijven

Door het inzetten van slimme technologie en efficiënte processen kunnen bedrijven een duurzame transitie maken. Maar hoe laat je als accountant je toegevoegde waarde zien en kun je je klant ondersteunen? Tijdens deze bijeenkomst laten we een accountant aan het woord die met verduurzamen al vele successen heeft geboekt. Hoe heeft Afier hun klanten kunnen ondersteunen in de transitie van een traditioneel handelsbedrijf in (fossiele) brandstoffen naar een productiebedrijf gericht op duurzame energie. Waar moet je als accountant op letten, welke stappen kun je met je klant zetten en hoe leidt dat uiteindelijk tot het gewenste resultaat. Tegen welke uitdagingen kan een MKB-ondernemer aanlopen en hoe pak je dat aan? Een praktische bijeenkomst met concrete handvatten die na afloop ook direct toe te passen zijn in uw eigen praktijk.
Gastsprekers: drs. Marc Oegema RA RC is vennoot bij Afier Accountants + Adviseurs en drs. Erik Jan Kreuze RA/RE is vennoot bij Afier Accountants en Afier IT Auditors

Fiscaliteit en subsidies - praktisch

De overheid stimuleert duurzaam en innovatief ondernemen. Daarom kennen we verschillende subsidieregelingen en fiscale faciliteiten. Op welke subsidies en fiscaal aantrekkelijke regelingen kunnen u en uw klant een beroep doen? Er zijn verschillende stimuleringsmaatregelen, fiscale mogelijkheden (EIA, MIA) en subsidieregelingen (ISDE, SDE++) voor het MKB. Hoe kunt u voor uw duurzame en innovatieve klant financieel voordeel behalen?
Gastspreker: mr. Arjan Mulders LL.M RB is lid van de SRA-Fiscale Commissie en MT lid/senior tax manager bij HLB Witlox van den Boomen

Sustainable finance in het mkb

Om als mkb-accountant gebruik te kunnen maken van specifieke regelingen voor het financieren van duurzaamheidsinvesteringen moet extra aandacht worden besteed aan de financieringsaanvraag voor de klant. Welke (groen)financieringsvormen zijn beschikbaar en welke criteria gelden hiervoor? En hoe verloopt het proces van het financieren van duurzaamheidsinvesteringen. Aan welke voorwaarden dient het financieringsmemorandum te voldoen om tot een succesvolle aanvraag te komen en welke nazorg wordt gevraagd nadat de financiering is verkregen? Tijdens deze bijeenkomst wordt aan de hand van een roadmap het gehele financieringsproces in kaart gebracht zodat u na afloop direct zelf met uw klant aan de slag kunt.
Gastspreker: ing. Harry Marissen AA is directeur van Harrier Accountancy, lid van de SRA Commissies Duurzaamheid

Docent(en)

David Boekel

David Boekel MSc RA

David Boekel MSc RA is Manager Impact Reporting bij RSM

Marc Oegema

drs. Marc Oegema RA RC

drs. Marc Oegema RA RC is vennoot bij Afier Accountants + Bedrijfsadviseurs.

Erik-Jan Kreuze

Drs. Erik-Jan Kreuze RE RA

Drs. Erik-Jan Kreuze RE RA is vennoot bij Afier Accountants en Afier IT Auditors.

Arjan Mulders

mr. Arjan Mulders LLM RB

mr. Arjan Mulders LLM RB is MT-lid / senior tax manager bij HLB Witlox van den Boomen.

Harry Marissen

ing. Harry Marissen AA

ing. Harry Marissen AA is directeur van Harrier Accountancy en lid SRA-commissie Vaktechniek Accountancy met aandachtsgebied o.a. SBR.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren