Thuis in uw branche
Fiscale kringBekijk alle kringen
Corona proof

Kring Fiscale Kwaliteit en HT 2020

SRA organiseert in Houten en Eindhoven de Kring Fiscale Kwaliteit en HT.

Tijdens deze vaktechnische kringen over het optimaliseren van de kwaliteit van de fiscale (kantoor) organisatie behandelt een deskundige een hiermee samenhangend onderwerp.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 652,00
Groepsgrootte: 40
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 12
RB Fiscaal 10
Bestemd voor: Fiscalist vennoot/medewerker
Leerdoelen:

Ik ben in staat om de kwaliteit van mijn Fiscale praktijk te optimaliseren.

Danielle Janssen

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Vaktechnische Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

SRA organiseert vaktechnische kringen over het optimaliseren van de kwaliteit van de fiscale (kantoor) organisatie. Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een hiermee samenhangend onderwerp. Ook aanverwante thema’s zoals de fiscale review, toezicht door de fiscus en/of Horizontaal Toezicht zullen regelmatig aan de orde komen. Er is gelegenheid om met de gastsprekers en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond het thema. Periodiek worden (regionale) vertegenwoordigers van de Belastingdienst uitgenodigd om de wederzijdse ervaringen in de praktijk te bespreken. Voor een maximaal rendement is het belangrijk dat de deelnemers vraagstukken uit de (eigen) praktijk inbrengen.

De bijeenkomsten, die worden voorgezeten door een lid van de SRA-Fiscale Commissie, starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er een netwerkborrel plaats. 

De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van de kring. Voordelen van een lidmaatschap zijn:

  • U krijgt input hoe u de kwaliteit van uw fiscale praktijk verder kunt verbeteren;
  • U bent verzekerd van deelname aan de vier kringbijeenkomsten;
  • U verdient 3 (RA/AA) of 2,5 (RB) PE-punten per bezochte bijeenkomst;
  • U heeft invloed op de keuze van de thema's en de te behandelen stof.

Een (persoonsgebonden) jaarlidmaatschap kost voor het seizoen 2020 (vier bijeenkomsten) € 652,- oftewel € 163,- per bijeenkomst. De bijeenkomsten vinden plaats in Houten en Eindhoven, beiden bij Van der Valk. Bij voldoende belangstelling zal ook in andere regio’s een dergelijke kring worden gestart.

Het programma voor 2020:

  • Tax Governance in het mkb (maart-april 2020)
  • De SRA-review & het kwaliteitshandboek (mei 2020)
  • Bezoek Belastingdienst - inzicht in processen (september 2020)
  • Materialiteit & ethische dilemma's (november 2020)

Het programma voor 2021:

Op dit moment wordt het nieuwe jaarprogramma 2021 samengesteld.

Tot nader order vinden de kringbijeenkomsten plaats in onze virtual classroom. U ontvangt enkele dagen voorafgaand aan de ‘online bijeenkomst’ alle informatie, zoals inloggegevens, start- en eindtijd en overige relevante informatie om deel te kunnen nemen.

Programma

Tax Governance in het mkb

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de ontwikkelingen rond toezicht door de Belastingdienst. Verschillende strategieën van toezicht komen aan bod (o.a. Horizontaal Toezicht) en daarbij wordt ook ingegaan op de rol van technologie. Gezien allerlei technologische en maatschappelijke ontwikkelingen verandert het toezicht maar ook de interne beheersing van ondernemingen. Gedacht kan worden aan het verzamelen van data, analyseren van data en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Wat houden deze technologieën in en wat betekent het voor de heffing van de verschillende belastingen. Wat zijn de gevolgen voor het toezicht op belastingplichtigen en voor de interne beheersing van ondernemingen?
Gastspreker: prof dr. A.H. (Albert) Bomer; Hoogleraar indirecte belastingen bij Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Maastricht.

De SRA-review & het kwaliteitshandboek

Sinds 2009 vinden er reviews plaats op het fiscale domein van de SRA-kantoren. Vanaf 2009 heeft de reviewcommissie (opvoedend) gewerkt aan versterking van de fiscale praktijk. Bas Opmeer, reviewer van het eerste uur, bespreekt wat men allemaal tegenkomt en waar de kantoren volgens hem kunnen verbeteren. Ook kijken we tijdens deze bijeenkomsten vooruit naar de gewenste review. Na de pauze gaan we in discussie over kwaliteit binnen het kantoor. Hoe ontwikkelt deze zich en wat zou er nog meer moeten gebeuren? Hoe zien de aanwezigen de ontwikkeling binnen het kantoor van kwaliteit in het algemeen en fiscale kwaliteit in het bijzonder.
Gastspreker: mr. B. (Bas) Opmeer; Lid van de SRA-Fiscale Commissie Kwaliteit en partner / belastingadviseur bij FSV.

Bezoek Belastingdienst - inzicht in processen 

Kwaliteit is meer dan een handboek. Kwaliteit is ook een werkwijze (procedures en kennis). Vaak is de vraag: ‘hoe is dat alles geregeld bij de Belastingdienst?’. Een plek waar alle kennis in verschillende dimensies aanwezig is, is de Belastingtelefoon. Hoe werkt deze en wat heeft een medewerker daar allemaal tot zijn/haar beschikking? Welke verantwoordelijkheden heeft een medewerker? Tijdens een bezoek aan de Belastingdienst krijgt u meer inzicht in alle processen en worden uw vragen beantwoord.
Gastspreker: vertegenwoordiger Belastingdienst.

Materialiteit & ethische dilemma’s

Binnen de accountancy werken we met een materialiteit binnen de jaarrekening. Het begrip materialiteit komen we ook in de fiscaliteit tegen. De Belastingdienst hanteert een materialiteit(tabel) voor controles. Vervolgens leest men dat de materialiteit van een aangifte gelijk is aan 0. Kortom als bij het opstellen van een aangifte een fout en/of verstoring kenbaar is, dient men deze in de aangifte te verwerken. Hoe verhouden deze begrippen van materialiteit zich tot elkaar? Na afloop bent u volledig op de hoogte en kunt u de opgedane kennis in de praktijk direct toepassen.
Gastsprekers: R.M. (René) Rademakers RA; Lid van de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy en directeur bij Van Oers Audit en drs. J.F.M. (Jan) Zweekhorst RB; lid van de SRA Fiscale Commissies en partner bij BLM.

Docent(en)

Albert Bomer

prof. dr. Albert Bomer

prof. dr. Albert Bomer is hoogleraar indirecte belastingen bij Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Maastricht.

Bas-Opmeer

mr. Bas Opmeer

mr. Bas Opmeer is lid van de SRA-Fiscale Commissie Kwaliteit en partner / belastingadviseur bij FSV.

René Rademakers

René Rademakers RA

René Rademakers RA is lid van de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy en directeur bij Van Oers Audit.

Jan Zweekhorst

Drs. Jan Zweekhorst RB

Drs. Jan Zweekhorst RB is bestuursvoorzitter van SRA, lid van de SRA Fiscale Commissie en partner bij BLM.

Dick Meester

Dick Meester RA

Dick Meester RA is regiocoördinator bij de SRA-Reviewcommissie en docent BIV/AO en Gedrag Ethiek en Besluitvorming aan de Nyenrode Business Universiteit, alsmede examinator van de praktijkopleiding.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren