Thuis in uw branche
Fiscale kringBekijk alle kringen

Kring Fiscale Kwaliteit en HT 2021

SRA organiseert in Houten en Eindhoven de Kring Fiscale Kwaliteit en HT

Tijdens deze vaktechnische kringen over het optimaliseren van de kwaliteit van de fiscale (kantoor) organisatie behandelt een deskundige een hiermee samenhangend onderwerp.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 661,00
Groepsgrootte: 40
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 12
RB Fiscaal 10
Bestemd voor: Fiscalist vennoot/medewerker
Leerdoelen:

Overall leerdoel:
De kwaliteit van de fiscale praktijk van het kantoor te optimaliseren.

Ik ben in staat om:

 • De verschillende grensoverschrijdende constructies te signaleren in het kader van DAC6 en daar de juiste vervolgstappen in te nemen.
 • De kwaliteit van mijn fiscale praktijk te optimaliseren.
 • De belangrijkste wijzigingen in het HT te herkennen en toe te passen in mijn fiscale praktijk.

Danielle Janssen van Rumpt

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Vaktechnische Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

SRA organiseert vaktechnische kringen over het optimaliseren van de kwaliteit van de fiscale (kantoor) organisatie. Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een hiermee samenhangend onderwerp. Ook aanverwante thema’s zoals de fiscale review, toezicht door de fiscus en/of Horizontaal Toezicht zullen regelmatig aan de orde komen. Er is gelegenheid om met de gastsprekers en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond het thema. Periodiek worden (regionale) vertegenwoordigers van de Belastingdienst uitgenodigd om de wederzijdse ervaringen in de praktijk te bespreken. Voor een maximaal rendement is het belangrijk dat de deelnemers vraagstukken uit de (eigen) praktijk inbrengen.

De bijeenkomsten, die worden voorgezeten door een lid van de SRA-Fiscale Commissie, starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er een netwerkborrel plaats.

De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van de kring. Voordelen van een lidmaatschap zijn:

 • U krijgt input hoe u de kwaliteit van uw fiscale praktijk verder kunt verbeteren;
 • U bent verzekerd van deelname aan de vier kringbijeenkomsten;
 • U heeft invloed op de keuze van de thema's en de te behandelen stof;
 • U investeert 12 PE-uren (RA/AA) en verdient 10 (RB) PE-punten per jaar.*

* Ook in het kader van de nieuwe PE-regeling is het belangrijk om uw vakbekwaamheid op peil te houden. Het volgen van deze actualiteitenbijeenkomsten past hierbij uitstekend (het aantal PE-uren hieraan besteed is een indicatie van de belasting).

Een (persoonsgebonden) jaarlidmaatschap kost voor het seizoen 2021 € 661 oftewel € 165 per bijeenkomst. De bijeenkomsten vinden plaats bij Hotel Van der Valk Houten en Eindhoven. Bij voldoende belangstelling wordt ook in andere regio’s een dergelijke kring gestart.

Het programma voor 2022:

Op dit moment wordt het nieuwe jaarprogramma voor 2022 samengesteld.

Het programma voor 2021:

 • Mandatory Disclosure Rules (april 2021)
 • De SRA-review & het kwaliteitshandboek - verdieping (juni 2021)
 • Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (sept-okt 2021)
 • Bezoek Belastingdienst - inzicht in processen (nov-dec 2021)

 

Programma

Mandatory Disclosure Rules

De DAC6-verplichtingen voor belastingadviseurs en andere intermediairs is effectief op 25 juni 2018 in werking getreden. De eerste meldingen zijn in januari 2021 gedaan. De richtlijn richt zich op internationale structuren die voldoen aan bepaalde wezenskenmerken. Dat zijn niet alleen 'agressieve' structuren. Het bereik van de richtlijn is dan ook groter dan menigeen vermoedt. In elk geval is het een administratieve verplichting die, op straffe van potentieel flinke boetes, door adviseurs nageleefd moet worden. Tijdens deze bijeenkomst wordt u meegenomen in de meldingswaardige transacties. Uiteraard worden ook praktijkervaringen uitvoerig besproken.
Gastspreker: drs. M. (Mark) Nieuweboer; zelfstandig belastingadviseur en docent aan de afdeling Belastingrecht van de Universiteit Leiden.

De SRA-review & het kwaliteitshandboek - verdieping

Sinds 2009 vinden er reviews plaats op het fiscale domein van de SRA-kantoren. Vanaf 2009 heeft de reviewcommissie (opvoedend) gewerkt aan versterking van de fiscale praktijk. Inmiddels is er op initiatief van de Fiscale commissie gewerkt aan een verdere verdieping van de SRA-Review die spoedig in de SRA-praktijk gebracht zal worden. Uiteraard komen ook de aanpassingen van ons Fiscale kwaliteitshandboek aan de orde.
Gastsprekers: T.S.J. (Dick) Meester RA; regiocoördinator bij de SRA-Reviewcommissie, docent BIV/AO en Gedrag Ethiek en Besluitvorming aan de Nyenrode Business Universiteit, alsmede examinator van de praktijkopleiding en mr. B. (Bas) Opmeer; Lid van de SRA-Fiscale Commissie Kwaliteit en partner / belastingadviseur bij FSV. 

Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht 

Aan de orde komt de Nieuwe leidraad HT Fiscaal dienstverleners. Met name door het gedifferentieerde toezicht wordt het HT meer toegankelijk. De convenanten gaan veranderen. Daarnaast gaat de Belastingdienst toezicht houden op het daadwerkelijk verrichte werk. Dat betekent dat de Belastingdienst kan differentiëren in het toezicht. Het aanmelden van klanten wordt vereenvoudigd via o.a. opting out en een system-to-system-oplossing. Daarnaast zijn procesafspraken gemaakt voor ‘agree to disagree’-situaties. De belangrijkste wijzigingen worden tijdens deze bijeenkomst uitvoerig besproken. Tevens is er gelegenheid om met (regionale) vertegenwoordigers van de Belastingdienst ervaringen uit de praktijk te bespreken.
Gastspreker: J. (Jon) Hornstra; programmanager Fiscaal Dienstverleners Belastingen MKB.

Bezoek Belastingdienst - inzicht in processen 

Tijdens een bezoek aan de Belastingdienst in Eindhoven krijgt u meer inzicht in alle processen en worden uw vragen beantwoord. Waarbij tevens de Ontwikkelagenda MKB van de Belastingdienst inzake bereikbaarheid en communicatie wordt besproken. Ook komt o.a. het proces rond schenk- en erfbelasting aan de orde.
Gastspreker: vertegenwoordigers Belastingdienst.

Docent(en)

Mark Nieuweboer

drs. Mark Nieuweboer

drs. Mark Nieuweboer is zelfstandig belastingadviseur en docent aan de afdeling Belastingrecht van de Universiteit Leiden.

Dick Meester

Dick Meester RA

Dick Meester RA is voorzitter van de SRA-Reviewcommissie en docent BIV/AO en Gedrag Ethiek en Besluitvorming aan de Nyenrode Business Universiteit, alsmede examinator van de praktijkopleiding.
 

Bas-Opmeer

mr. Bas Opmeer

mr. Bas Opmeer is lid van de SRA-Fiscale Commissie Kwaliteit en partner / belastingadviseur bij FSV.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren