Thuis in uw branche
Fiscale kringBekijk alle kringen

Kring Fiscale Kwaliteit en HT 2022

SRA organiseert in Houten en Eindhoven de Kring Fiscale Kwaliteit en HT

Tijdens deze vaktechnische kringen over het optimaliseren van de kwaliteit van de fiscale (kantoor) organisatie behandelt een deskundige een hiermee samenhangend onderwerp.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 674,00
Groepsgrootte: 40
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 10
RB Fiscaal 10
Bestemd voor: Fiscalist vennoot/medewerker
Leerdoelen:

Overall leerdoel:
De kwaliteit van de fiscale praktijk van het kantoor optimaliseren.

Ik ben in staat om:

 • De kwaliteit van mijn fiscale praktijk te optimaliseren.
 • De belangrijkste wijzigingen in het HT te herkennen en toe te passen in mijn fiscale praktijk.
 • De belangrijkste ontwikkelingen van een TCF te kennen en toe te passen in mijn fiscale praktijk.

Danielle Janssen van Rumpt

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

SRA organiseert vaktechnische kringen over het optimaliseren van de kwaliteit van de fiscale (kantoor) organisatie. Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een hiermee samenhangend onderwerp. Ook aanverwante thema’s zoals de fiscale review, toezicht door de fiscus en/of Horizontaal Toezicht zullen regelmatig aan de orde komen. Er is gelegenheid om met de gastsprekers en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond het thema. Periodiek worden (regionale) vertegenwoordigers van de Belastingdienst uitgenodigd om de wederzijdse ervaringen in de praktijk te bespreken. Voor een maximaal rendement is het belangrijk dat de deelnemers vraagstukken uit de (eigen) praktijk inbrengen.

De bijeenkomsten, die worden voorgezeten door een lid van de SRA-Fiscale Commissie, starten altijd om 16.00 uur en eindigen om 18.30 uur). Aansluitend vindt er een netwerkborrel plaats. 

De bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van de kring. Voordelen van een lidmaatschap zijn:

 • U krijgt input hoe u de kwaliteit van uw fiscale praktijk verder kunt verbeteren;
 • U bent verzekerd van deelname aan de vier kringbijeenkomsten;
 • U heeft invloed op de keuze van de thema's en de te behandelen stof;
 • U investeert 10 PE-uren (AA/RA/RC) en verdient 10 (RB) PE-punten per jaar. *

* Ook in het kader van de nieuwe PE-regeling is het belangrijk om uw vakbekwaamheid op peil te houden. Het volgen van deze actualiteitenbijeenkomsten past hierbij uitstekend (het aantal PE-uren hieraan besteed is een indicatie van de belasting).

Een (persoonsgebonden) jaarlidmaatschap kost voor het seizoen 2022 € 674 oftewel € 169 per bijeenkomst. De bijeenkomsten vinden plaats bij Hotel Van der Valk Eindhoven en Houten.
Bij voldoende belangstelling wordt ook in andere regio’s een dergelijke kring gestart.

Het programma voor 2023:

Op dit moment wordt het nieuwe jaarprogramma voor 2023 samengesteld.

Het programma voor 2022:

 • Ontwikkelingen Meerjarenplan FD (maart 2022)
 • Toepassing Tax Control Framework in het MKB (juni 2022)
 • Bezoek Belastingdienst - inzicht in processen (sept 2022)
 • Tax Governance Code in het SRA-kantoor (nov 2022)

Locatie & Datum

EINDHOVEN

Tijd & bijzonderheden: De bijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 21-03-2022, 21-06-2022, 15-09-2022 (Bezoek Belastingdienst Eindhoven) en 14-11-2022.
Locatie: Van der Valk Hotel Eindhoven in Eindhoven / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR35479

HOUTEN

Tijd & bijzonderheden: De bijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 29-03-2022, 27-06-2022, 22-09-2022 (Bezoek Belastingdienst Eindhoven) en 07-11-2022
Locatie: Hotel Houten in Houten / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR35480

Programma

Ontwikkelingen Meerjarenplan FD

De Belastingdienst ziet de fiscaal dienstverlener als een belangrijke partner binnen de fiscale processen en ziet een goede samenwerking als meerwaarde voor de compliance. In 2020 is de Belastingdienst met het programma Meerjarenplan FD gestart om samen met fiscaal dienstverleners activiteiten uit te werken die de onderlinge samenwerking verder versterkt. Tijdens deze bijeenkomst wordt u door het programmateam bijgepraat over de opzet en voortgang van het Meerjarenplan FD. Daarnaast behandelen zij een aantal activiteiten die voortvloeien uit de lopende thema’s zoals de bereikbaarheid van de Belastingdienst en de vakinhoudelijke kennisdeling die snel moet leiden tot zekerheid voor de FD en zijn klant.
Gastsprekers: John van Erp; Kenniscentrum Fiscaal Dienstverleners & programma Meerjarenplan FD en Voorzitter werkgroep DigiCom, mr. Paul Gorissen; Regiocoördinator Horizontaal Toezicht MKB/ Belastingdienst Eindhoven en Toine Panis MBA; Relatiebeheerder Horizontaal Toezicht. 

Toepassing Tax Control Framework in het MKB

Een Tax Control Framework (TCF) is een samenstel van processen en interne beheersingsmaatregelen dat ervoor moet zorgen dat de fiscale risico’s van een bedrijf bekend zijn en beheerst worden. Een TCF stelt de onderneming in staat haar fiscaal operationele en financiële doelen te bereiken en de fiscale strategie uit te voeren op een beheersbare en controleerbare wijze. Het helpt de onderneming helder over fiscaliteit te communiceren met haar externe en interne belanghebbenden. De controleaanpak van de Belastingdienst wordt op deze fiscale processen gebaseerd. Welke eisen worden er aan een TCF gesteld en zijn deze realistisch voor het MKB? Hoe zit het met de verdergaande automatisering? Welke rol speelt of kan horizontaal toezicht fiscaal dienstverleners hierbij spelen? Zijn er mogelijk nog alternatieven? Tijdens deze bijeenkomst wordt op praktische wijze ingegaan op de ontwikkelingen en hoe u TCF kunt toepassen in uw praktijk.
Gastsprekers: mr. Arjan Mulders LL.M RB; Lid van de SRA-Fiscale Commissie en MT lid/senior tax manager bij HLB Witlox van den Boomen en Jon Hornstra; programmanager Fiscaal Dienstverleners Belastingen MKB.

Bezoek Belastingdienst - inzicht in processen

Tijdens een bezoek aan de Belastingdienst in Eindhoven krijgt u meer inzicht in alle processen en worden uw vragen beantwoord. Waarbij tevens de Ontwikkelagenda MKB van de Belastingdienst inzake bereikbaarheid en communicatie wordt besproken. Ook komt o.a. het proces rond schenk- en erfbelasting aan de orde.
Gastsprekers: vertegenwoordigers Belastingdienst.

Tax Governance Code in het SRA-kantoor

Tax Governance wordt een steeds belangrijker onderwerp binnen de fiscale afdelingen van het SRA-kantoor en niet alleen vanwege de samenwerking met accountants op deze kantoren. Ook de maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat dit onderwerp in de dagelijkse praktijk van belastingadviseurs en accountants een belangrijke positie inneemt. Feitelijk functioneert deze code als een soort leidraad die, vanuit de eigen fiscaal-ethische uitgangspunten, aangeeft hoe men om wil gaan met de regels die worden aangegeven in de belastingwetgeving. Er zijn nog volop uitdagingen om een generiek inzetbare Tax Governance code met elkaar op te stellen. Andere beroepsverenigingen hebben Tax Governance codes opgesteld welke ook impact hebben op de fiscalisten binnen een SRA kantoor. Tijdens deze bijeenkomst worden de laatste ontwikkelingen uitvoerig besproken en krijgt u inzicht in hoe het SRA Tax Governance wil verankeren binnen het SRA-kantoor.
Gastsprekers: mr. Bas Opmeer; Lid van de SRA-Fiscale Commissie en partner/ belastingadviseur bij FSV en drs. Edwin de Witte, bestuurslid SRA en partner bij KroeseWevers.

Docent(en)

John van Erp

John van Erp

John van Erp is Landelijk coördinator Kenniscentrum Fiscaal Dienstverleners & programma Meerjarenplan FD en voorzitter werkgroep DigiCom.

Paul Gorissen

mr. Paul Gorissen

mr. Paul Gorissen is Regiocoördinator Horizontaal Toezicht MKB / Belastingdienst Eindhoven.

Arjan Mulders

mr. Arjan Mulders LLM RB

mr. Arjan Mulders LLM RB is MT-lid / senior tax manager bij HLB Witlox van den Boomen.

Jon Hornstra

mr. Jon Hornstra

mr. Jon Hornstra is programmanager Fiscaal Dienstverleners Belastingen MKB/Kenniscentrum Fiscaal Dienstverleners.

Bas-Opmeer

mr. Bas Opmeer

Mr. Bas Opmeer is vennoot en belastingadviseur bij FSV en lid van de SRA Fiscale Commissie. 

Edwin de Witte

Drs. Edwin de Witte

Drs. Edwin de Witte is partner en belastingadviseur bij KroeseWevers en bestuurslid SRA (fiscale portefeuille).

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren