Thuis in uw branche
Fiscale kringBekijk alle vaktechnische kringen

Kring Fiscale Kwaliteit en HT 2024

Focus op kwaliteit van de fiscale organisatie

SRA organiseert in Houten en Eindhoven de Kring Fiscale Kwaliteit en HT over het optimaliseren van de kwaliteit van de fiscale (kantoor) organisatie.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 740,00
Groepsgrootte: 40
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 10
RB Fiscaal 10
Bestemd voor: Fiscalist vennoot/medewerker
Leerdoelen:

Overall leerdoel:
De kwaliteit van de fiscale praktijk van het kantoor optimaliseren.

Ik ben in staat om:

 • De kwaliteit van mijn fiscale praktijk te optimaliseren.
 • De kwaliteitsbeheersing van de dienstverlening in de praktijk te verbeteren.
 • De belangrijkste wijzigingen in het HT te herkennen en toe te passen in mijn fiscale praktijk.

Danielle Janssen van Rumpt

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een deskundige een hiermee samenhangend onderwerp. Ook aanverwante thema’s zoals de fiscale review, toezicht door de fiscus en/of Horizontaal Toezicht komen regelmatig aan de orde.

Er is gelegenheid om met de gastsprekers en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond het thema. Periodiek worden (regionale) vertegenwoordigers van de Belastingdienst uitgenodigd om de wederzijdse ervaringen in de praktijk te bespreken. Voor een maximaal rendement is het belangrijk dat de deelnemers vraagstukken uit de (eigen) praktijk inbrengen.

De bijeenkomsten worden voorgezeten door een lid van de SRA-Fiscale Commissie en zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de kring.

Tijden

 • Start altijd om 16.00 uur en eindigt om 18.30 uur
 • Aansluitend vindt er een netwerkborrel plaats

Programma 2024

 • Wat is kwaliteit – (digitale) administratieve processen (maart 2024)
 • Belastingcontrole (juni 2024)
 • ISQM1 en steekproefonderzoeken (sept 2024)
 • Meerjarenplan FD: Thema Ethiek (nov 2024)

Voordelen lidmaatschap

 • U krijgt input hoe u de kwaliteit van uw fiscale praktijk verder kunt verbeteren
 • U bent verzekerd van deelname aan de vier kringbijeenkomsten
 • U heeft invloed op de keuze van de thema's en de te behandelen stof
 • U investeert 10 PE-uren (AA/RA/RC) en verdient 10 (RB) PE-punten per jaar*

*Ook in het kader van de NVPE is het belangrijk om uw vakbekwaamheid op peil te houden. Het volgen van deze actualiteitenbijeenkomsten past hierbij uitstekend (het aantal PE-uren hieraan besteed is een indicatie van de belasting).

Een jaarlidmaatschap kost voor het seizoen 2024 € 740 (€ 185 per bijeenkomst). Het kringlidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd.

De bijeenkomsten vinden plaats bij Hotel Van der Valk in Eindhoven en Houten.

Bij voldoende belangstelling wordt ook in andere regio’s een kring gestart.

Locatie & Datum

EINDHOVEN

Tijd & bijzonderheden: De bijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 28-03-2024, 17-06-2024, 18-09-2024 en 04-11-2024
Locatie: Van der Valk Hotel Eindhoven in Eindhoven / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR38367

HOUTEN

Tijd & bijzonderheden: De bijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 25-03-2024 (Vianen), 10-06-2024 (Vianen), 09-09-2024 (Houten) en 11-11-2024 (Houten)
Locatie: Hotel Houten in Houten / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR38368

Programma

Wat is kwaliteit - (digitale) administratieve processen

Onder meer vanwege Horizontaal Toezicht moet op kwaliteit worden getoetst. Wat zijn de kwaliteitsnormen waaraan getoetst kan worden? En hoe geef je aan of je hieraan hebt voldaan. Wat is de invloed van regels op het begrip kwaliteit en wat is de klantverwachting en het belang hiervan? Hoe kunnen we administratieve processen verbeteren, wat verwacht de Belastingdienst van de Fiscaal Dienstverlener en wat kunnen zij bieden voor een goed verloop? Uiteraard is er gelegenheid om met (regionale) vertegenwoordigers van de Belastingdienst ervaringen uit de praktijk te bespreken.
Gastsprekers: vertegenwoordigers Belastingdienst

Belastingcontrole

De Belastingdienst hanteert verschillende manieren van toezicht om te controleren of aangiftes goed en volledig zijn ingediend. Eén van die manieren is horizontaal toezicht. Maar welke middelen zet de Belastingdienst in bij toezicht en belastingcontroles en hoe verhouden deze middelen zich tot HT? Eventuele controles zijn minder intensief, maar waar moet je rekening mee houden en wat is hierin de werkwijze van de Belastingdienst?
Gastspreker: Marcel Snippe RA AA, hoogleraar Formeel belastingrecht aan Nyenrode Business Universiteit en strategisch adviseur formeel belastingrecht directie Belastingdienst

ISQM1 en steekproefonderzoeken 

Voor de pauze wordt o.a. de aanpak van de steekproef ondernemingen en de verschillen in aanpak voor HT-posten en niet-HT-aangiften behandeld. De meest recente analyseresultaten, zoals correctieresultaten, komen uitgebreid aan de orde. Daarnaast worden opvallende zaken behandeld die uit de controles naar voren komen. In het tweede deel bespreekt een SRA-vertegenwoordiger de ontwikkelingen voor het stelsel van kwaliteitsbeheersing. ISQM1 is vanaf 2024 van kracht en wat zijn de gevolgen en ontwikkelingen hiervan voor het kwaliteitsbeleid en het kwaliteitsstelsel? Uiteraard is er gelegenheid om met (regionale) vertegenwoordigers van de Belastingdienst ervaringen uit de praktijk te bespreken.
Gastsprekers: o.a. Corinda Jacobs-De Winter MSc RA, lid Kenniscentrum Fiscaal Dienstverleners HT

Meerjarenplan FD: Thema Ethiek

De Belastingdienst ziet de fiscaal dienstverlener als een belangrijke partner binnen de fiscale processen en ziet een goede samenwerking als meerwaarde voor de compliance. In 2020 is de Belastingdienst met het programma Meerjarenplan FD gestart om samen met fiscaal dienstverleners activiteiten uit te werken die de onderlinge samenwerking verder versterkt. Tijdens deze bijeenkomst wordt u door het programmateam bijgepraat over de opzet en voortgang van het Meerjarenplan FD. Daarnaast behandelen zij een aantal activiteiten die voortvloeien uit de lopende thema’s zoals ethiek, de bereikbaarheid van de Belastingdienst en de vakinhoudelijke kennisdeling die snel moet leiden tot zekerheid voor de FD en zijn klant.
Gastsprekers: John van Erp, lid Kenniscentrum FD & programma Meerjarenplan FD en voorzitter werkgroep DigiCom, mr. Paul Gorissen; Regiocoördinator Horizontaal Toezicht MKB/ Belastingdienst Eindhoven, Toine Panis MBA; Relatiebeheerder Horizontaal Toezicht

Docent(en)

Marcel Snippe

prof. dr. Marcel Snippe RA AA

Marcel Snippe RA AA, hoogleraar Formeel belastingrecht aan Nyenrode Business Universiteit en strategisch adviseur formeel belastingrecht directie Belastingdienst MKB.

Corinda Jacobs - de Winter MSc RA

Corinda Jacobs-de Winter MSc RA, lid Kenniscentrum Fiscaal Dienstverleners HT, Mentor duaal Accountancy studenten en Voorzitter symposium commissie VHMF.

John van Erp

John van Erp

John van Erp is Landelijk coördinator Kenniscentrum Fiscaal Dienstverleners & programma Meerjarenplan FD en voorzitter werkgroep DigiCom.

Paul Gorissen

mr. Paul Gorissen

mr. Paul Gorissen is Regiocoördinator Horizontaal Toezicht MKB / Belastingdienst Eindhoven.

Toine Panis

Toine Panis MBA

Toine Panis MBA is Relatiebeheerder Horizontaal Toezicht.