Thuis in uw branche
Bekijk alle kringen

Kring Gevolgen coronacrisis

SRA organiseert de komende maanden online de Kring Gevolgen Coronacrisis

Tijdens deze bijeenkomsten behandelen deskundige specialisten thema's die samenhangen met de coronacrisis

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 652,00
Prijs niet-leden: € 782,00
Groepsgrootte: 35
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 10
RB Algemeen 10
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker
Resultaat:

U bent van de laatste actualiteiten op de hoogte zodat u uw cliënten nog beter kunt adviseren.

Danielle Janssen

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Vaktechnische Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

SRA organiseert de komende maanden in het kader van de coronacrisis kringbijeenkomsten gericht op vennoten en medewerkers van accountantskantoren die te maken hebben met vraagstukken die voortkomen uit de coronacrisis.

Tijdens de vijf bijeenkomsten van deze kring wordt uitgebreid ingegaan op de maatregelen en thema’s die hiermee samenhangen. Zo bent u (nog beter) op de hoogte van de actuele noodmaatregelen, steunmaatregelen, financieringsmogelijkheden, etc.

Er is gelegenheid om met de voorzitter, de gastspreker en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond de coronacrisis. Ook kunt u cases uit uw praktijk over het onderwerp inbrengen. De bijeenkomsten, die worden voorgezeten door een lid van onze vaktechnische commissie, starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.00 uur).

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden van de kring of een vervangende collega. Voordelen van een lidmaatschap zijn:

  • U bent verzekerd van deelname aan de kringbijeenkomsten;
  • U kunt per bijeenkomst bepalen wie u van uw kantoor afvaardigt;
  • U krijgt nog beter inzicht in de maatregelen en wordt een nog betere adviseur voor uw klanten;
  • U verdient 2 PE-punten (RA/AA) en 2 PE-punten (RB) per bezochte bijeenkomst;
  • U heeft invloed op de keuze van de te behandelen stof;

Een lidmaatschap kost voor vijf bijeenkomsten € 652 oftewel € 130 per bijeenkomst. Mocht u bij een bepaalde bijeenkomst liever een vervanger afvaardigen, dan is dat toegestaan. U kunt ook een kantoorlidmaatschap à € 936 nemen. U mag dan per bijeenkomst twee deelnemers afvaardigen (en ook per bijeenkomst bepalen wie dat zijn). Indien u werkzaam bent bij een kantoor dat geen lid is van SRA betaalt u € 782 voor vijf bijeenkomsten en € 1.065 voor een kantoorlidmaatschap.

Het programma voor 2020:

  • Pakket steunmaatregelingen TOGS-, TOZO- en NOW-regeling
  • Werkgever en corona
  • Financieren tijdens de coronacrisis
  • Coronavirus en de aandachtsgebieden voor de accountant
  • Adviseren van bedrijven in zwaar weer

UPDATE: 
Wegens de ontwikkelingen omtrent het coronavirus vinden de kringbijeenkomsten voorlopig live in onze ‘virtual classroom’ plaats. U neemt deel via uw laptop, u kunt vragen stellen en de spreker en mede-cursisten zijn ‘live’ te zien en te horen. Wij registreren uw aanwezigheid, zodat uw PE-uren gegarandeerd zijn.

U ontvangt enkele dagen voorafgaand aan de ‘online bijeenkomst’ alle informatie, zoals inloggegevens en overige relevante informatie om deel te kunnen nemen.

Locatie & Datum

Virtual classroom

Tijd & bijzonderheden: De bijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.00 uur). Voorlopig vinden de bijeenkomsten plaats in onze virtual classroom. U ontvangt enkele dagen voorafgaand aan de ‘online bijeenkomst’ alle informatie, zoals inloggegevens en overige relevante informatie om deel te kunnen nemen. Reservelijst Vol
Wanneer: 22-06-2020, 01-07-2020, 13-07-2020, 01-09-2020 (WORDT VERPLAATST) en 29-09-2020
Locatie: Virtual classroom in Utrecht / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR32830
Tijd & bijzonderheden: De bijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.00 uur). Voorlopig vinden de bijeenkomsten plaats in onze virtual classroom. U ontvangt enkele dagen voorafgaand aan de ‘online bijeenkomst’ alle informatie, zoals inloggegevens en overige relevante informatie om deel te kunnen nemen. Beschikbaar
Wanneer: 29-06-2020, 09-07-2020, 16-07-2020, 09-09-2020 (WORDT VERPLAATST) en 14-10-2020
Locatie: Virtual classroom in Utrecht / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR32831

Programma

Pakket steunmaatregelingen TOGS-, TOZO- en NOW-regeling 

Tijdens deze bijeenkomst worden de diverse steunmaatregelen besproken die er zijn voor ondernemers. Daarbij wordt vooral ingegaan op de TOGS, Regeling Tegemoetkoming Vaste lasten, TOZO, NOW en de diverse fiscale tegemoetkomingen die zijn getroffen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de mogelijkheid een reserve te vormen over 2019 voor het te verwachten Coronaverlies in 2020, maar ook aan de diverse betalingsregelingen.
Gastsprekers: dr. Ruud van den Dool, o.a. verbonden aan SRA-Vaktechniek en mr. Peter Benard, Unit coördinator schuldhulpverlening Gemeente Zoetermeer

Werkgever en corona 

De overheidsmaatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus hebben grote gevolgen voor werkgevers. De omzet is in hele bedrijfstakken sterk teruggelopen of zelfs helemaal stil gevallen. Om banen te behouden, steunt de overheid getroffen werkgevers met een subsidie van de loonkosten. Veel werknemers werken thuis, werken minder of werken helemaal niet. Deze sterk gewijzigde situatie leidt bij werkgevers tot allerlei praktische vragen. Tijdens deze bijeenkomst worden de verschillende situaties uitvoerig besproken.
Gastspreker: mr. Joop van Zijl, advocaat bij Kantoor Mr. van Zijl in Tilburg

Financieren tijdens de coronacrisis

Het coronavirus zorgt voor veel onzekerheid bij ondernemers. In deze bijeenkomst behandelen we de KKC regeling en de verruimingen van de Borgstelling MKB-kredieten-C en de GO-C regeling. Ook worden diverse specifieke financieringsvraagstukken uit de praktijk behandeld met daarbij advies hoe u de kredietaanvraag het beste voor de bühne kunt brengen (en de klant het beste kunt helpen).
Gastsprekers: Han Gasseling en Michiel Wabeke, Rayondirecteuren Advies Zakelijk ING

Coronavirus en de aandachtsgebieden voor de accountant 

Tijdens deze bijeenkomst komen diverse onderwerpen m.b.t. de accountantswerkzaamheden aan de orde, uiteraard rekening houdend met de actualiteit op dat moment. Denkt u hierbij aan de accountantsverklaring bij het definitief vaststellen van de NOW-subsidie, de verklaring van een derde ter bevestiging van de omzetdaling, de impact op de jaarverslaggeving en ongebruikelijke transacties in tijden van corona. Na afloop bent u volledig op de hoogte en kunt u de opgedane kennis in de praktijk toepassen.
Gastsprekers: Elly van der Velden AA en René Rademakers RA, beiden verbonden aan het SRA-Bureau Vaktechniek.

Adviseren van bedrijven in zwaar weer 

Door Covid-19 verandert de wereld snel om ons heen. Hoe adviseer je ondernemers op een gestructureerde wijze over de richting die ze kunnen kiezen? Tijdens deze bijeenkomst worden de mogelijkheden kort en bondig besproken en samengevat. Daarnaast wordt een hausse aan corona faillissementen-verwacht. Meer dan ooit heeft het MKB behoefte aan bekwame adviseurs die mee kunnen denken in tijden van zwaar weer en de meest recente ontwikkelingen op insolventie- en aansprakelijkheidsgebied kunnen benoemen. Na afloop kunt u het geleerde meteen in de praktijk toepassen.
Gastspreker: drs. Gert Romme MSc is directeur van Gremio Vitalis B.V. en verzorgt financiële en bedrijfskundige opleidingen

Docent(en)

Ruud van den Dool

dr. Ruud van den Dool

dr. Ruud van den Dool is verbonden aan het bureau Vaktechniek fiscaal van SRA en aan het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Tevens is hij zelfstandig gevestigd belastingadviseur, of counsel voor Delissen Martens advocaten en belastingadviseurs.

Peter Benard

Peter Benard

mr. Peter Benard is Unit coördinator schuldhulpverlening bij de Gemeente Zoetermeer

Joop van Zijl

Mr. Joop van Zijl

Mr. Joop van Zijl is advocaat bij kantoor mr. van Zijl.

Han Gasseling

Han Gasseling

Han Gasseling is rayondrecteur Advies Zakelijk ING.

Elly van der Velden

Elly van der Velden AA

Elly van der Velden AA is lid van de Accountantskamer en verbonden aan SRA Bureau Vaktechniek.

René Rademakers

René Rademakers RA

René Rademakers RA is lid van de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy en directeur bij Van Oers Audit.

Gert Romme MSc

Gert Romme MSc is directeur van Gremio Vitalis B.V. en verzorgt financiële en bedrijfskundige opleidingen.

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren