Thuis in uw branche
Bekijk alle kringen
Corona proof

Kring Kwaliteits- en beleidsbepalers 2019-2020 - voorheen In Publiek Belang

Naar een verbeterde kwaliteitsbeheersing in de niet-OOB-organisatie

Tijdens de bijeenkomsten van deze kringen worden onderdelen uit het rapport behandeld en wordt uitgebreid ingegaan op de maatregelen die moeten leiden naar een betere kwaliteit van de niet-oob-accountantsorganisaties.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 651,00
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 12
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker

Danielle Janssen

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Vaktechnische Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

Op dit moment wordt het programma voor het nieuwe seizoen 2020-2021 samengesteld.

SRA organiseert op twee locaties kringen Kwaliteits- & beleidsbepalers (voorheen In Publiek Belang). In het kader van het NBA-rapport ‘In het Publiek belang: het kan echt beter!’ organiseert SRA een aantal regionale kringbijeenkomsten gericht op de bestuurders en andere functionarissen die bij SRA-kantoren verantwoordelijk zijn voor de invoering en opvolging van de maatregelen.
Tijdens de bijeenkomsten van deze kringen wordt uitgebreid ingegaan op de maatregelen en thema’s die moeten leiden naar een betere kwaliteit van de niet-OOB-accountantsorganisaties.

Er is gelegenheid om met de voorzitter, de gastspreker en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond de thema’s en de implementatie van de maatregelen. Ook kunt u cases uit uw praktijk over het onderwerp inbrengen. De bijeenkomsten, die worden voorgezeten door een lid van de werkgroep ‘Niet-OOB-Accountantsorganisaties’, starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats.

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden van de kring. Voordelen van een lidmaatschap zijn:

  • U bent verzekerd van deelname aan de kringbijeenkomsten en krijgt nog beter inzicht in de maatregelen die leiden tot een betere kwaliteit;
  • U verdient 12 (RA-AA) PE-punten;
  • U heeft invloed op de keuze van de te behandelen stof;
  • U kunt desgewenst een vervanger afvaardigen (als het onderwerp hierom vraagt).

Een (persoonsgebonden) jaarlidmaatschap kost voor het seizoen 2019-2020 (vier bijeenkomsten) € 651,- oftewel € 163,- per bijeenkomst. U kunt ook kiezen voor een kantoorlidmaatschap à € 983,-. U mag per bijeenkomst twee deelnemers afvaardigen.
Er zijn kringen in Houten en Nootdorp.

 

Het programma 2019-2020:

  • Best practices SIRA van AFM: hoe monitor je integriteit (november 2019) 
  • Welke kwaliteitsindicatoren worden er in de praktijk gehanteerd en hoe gemonitord? (januari 2020)
  • Cultuur en Gedrag (juni 2020)
  • Rapporten CTA en MCA: aandachtspunten en vertaling naar de praktijk (juni-juli 2020)

De kringbijeenkomsten zijn vooral gericht op de bestuurders en andere functionarissen die bij SRA-kantoren verantwoordelijk zijn voor de invoering en opvolging van de maatregelen.

Programma

Best practices SIRA van AFM: hoe monitor je integriteit (november 2019)

Eind 2017 heeft de AFM gewezen op het belang van een systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA). In 2018 is de AFM vervolgens een verkennend onderzoek gestart bij een aantal niet-OOB-accountantsorganisaties. De AFM heeft recent aangekondigd de good practices die hieruit naar voren komen spoedig te publiceren. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de good practices en de ervaringen van accountantsorganisaties met SIRA.
Gastspreker: mr. Annemarije Schoonbeek, advocaat en eigenaar CoLegal Advocatuur.

Welke kwaliteitsindicatoren worden er in de praktijk gehanteerd en hoe gemonitord? (januari 2020)

Kwaliteit is een erg belangrijk thema in onze sector. Het wordt steeds duidelijker wat kwaliteitsnormen zijn en hoe een accountantsorganisatie hier invulling aan zou moeten geven. Kwaliteit in de vorm van hoogwaardige dienstverlening is belangrijk voor het maatschappelijk verkeer maar ook voor onze klanten. Kwaliteit is niet alleen techniek (inhoud) maar is juist ook afhankelijk van gedrag en cultuur (proces). Hierbij spelen kwaliteitsindicatoren een belangrijke rol, niet om een angstcultuur te creëren maar een lerende organisatie waarin iedereen het doel heeft om invulling te geven aan het kwaliteitsbegrip. Tijdens de bijeenkomsten wisselen wij best practices uit die helpen om de het kwaliteitsbewustzijn in uw organisatie te vergroten.
Gastspreker: drs. Ron van Deun RA, partner WVDB adviseurs en accountants en docent/kerngroep lid Financial Auditing Nyenrode Business Universiteit.

 

Cultuur en Gedrag (juni 2020)

Cultuur en gedrag spelen een steeds belangrijkere rol in de praktijk van het accountantskantoor. Wat leren we van de uitkomsten van de SRA-benchmark over cultuur? Welke verbeterpunten kennen we nog? En welke rol speelt werkdruk hierin? Het is een onderwerp dat, mede door het onderzoek van de inspectie van SZW, hoog op de agenda’s is komen te staan. Tijdens deze sessie worden de onderzoekresultaten door de inspectie besproken. Ook gaan we met elkaar in discussie hoe gedragsverandering van binnenuit te bevorderen door het toepassen van interventies. De nadruk ligt op het delen van ervaringen uit de praktijk.
Gastsprekers: Sandra Roodenburg, specialist arbeid en organisatie Inspectie SZW en Judith van der Hulst en Wilma Hosang, beiden Senior Strategieadviseur SRA.

Rapporten CTA en MCA: aandachtspunten en vertaling naar de praktijk (juni-juli 2020)

Aan de orde komen de nog te verschijnen rapporten van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) en de Monitoring Commissie Accountancy (MCA). Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten en wat betekenen deze voor onze praktijk? 
Gastsprekers: Paul Dinkgreve RA, bestuurslid SRA en partner/accountant Jan Accountants en Roland Ogink RA, vice-voorzitter SRA en partner/directeur De Jong & Laan.

 

Docent(en)

Annemarije Schoonbeek

Annemarije Schoonbeek

Annemarije Schoonbeek is Advocaat bij CoLegal Advocatuur

drs. Ron van Deun RA

drs. Ron van Deun is partner bij WVDB adviseurs en accountants en docent/kerngroep lid Financial Auditing bij Nyenrode Business.

Paul Dinkgreve

Paul Dinkgreve RA

Paul Dinkgreve RA is vennoot van Jan© accountants & belastingadviseurs, bestuurslid van SRA en lid van de Commissie Vaktechniek van SRA.

Roland Ogink RA

Roland Ogink RA is partner en bestuurder bij De Jong & Laan en vice-voorzitter bij SRA.

Sandra Roodenburg

Sandra Roodenburg

Sandra Roodenburg is specialist arbeid en organisatie Inspectie SZW.

Judith van der Hulst Wilma Hosang

Judith van der Hulst en Wilma Hosang

Senior Communicatie- en Strategieadviseurs

T 030 656 60 60
E marketing@sra.nl

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren