Thuis in uw branche
Bekijk alle kringen

Kring Kwaliteits- en beleidsbepalers 2020-2021

Naar een verbeterde kwaliteitsbeheersing in de niet-OOB-organisatie

Tijdens de bijeenkomsten van deze kringen wordt uitgebreid ingegaan op de maatregelen en thema's die moeten leiden naar een betere kwaliteit van de niet-oob-accountantsorganisaties.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 661,00
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 12
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

 • Verschillende fraudeaspecten in het controle proces te herkennen en toe te passen.
 • De kwaliteitsbeheersingsprocedures te beschrijven en toe te passen.
 • Kwaliteitsindicatoren op het gebied van dossierkwaliteit/output, het kwaliteitsbeheersingssysteem en cultuur, governance en beloning te formuleren en implementeren om op basis daarvan de kwaliteit van uitgevoerde controleopdrachten te monitoren en hierover intern en extern te rapporteren.
 • De kwaliteitsbeheersing van de dienstverlening in de praktijk te verbeteren.

Danielle Janssen van Rumpt

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Vaktechnische Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

SRA organiseert op twee locaties kringen Kwaliteits- & beleidsbepalers (voorheen In Publiek Belang). Mede in het kader van het NBA-rapport ‘In het Publiek belang: het kan echt beter!’ organiseert SRA een aantal regionale kringbijeenkomsten gericht op de bestuurders en andere functionarissen die bij SRA-kantoren eindverantwoordelijk zijn voor de invoering en opvolging van de maatregelen.

Tijdens de bijeenkomsten van deze kringen wordt uitgebreid ingegaan op de maatregelen en thema’s die moeten leiden naar een betere kwaliteit van de niet-OOB-accountantsorganisaties.

Er is gelegenheid om met de voorzitter, de gastspreker en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond de thema’s en de implementatie van de maatregelen. Ook kunt u cases uit uw praktijk over het onderwerp inbrengen. De bijeenkomsten, die worden voorgezeten door een bestuurslid van SRA, starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats.

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden van de kring. Voordelen van een lidmaatschap zijn:

 • U bent verzekerd van deelname aan de kringbijeenkomsten en krijgt nog beter inzicht in de maatregelen die leiden tot een betere kwaliteit;
 • U heeft invloed op de keuze van de te behandelen stof;
 • U kunt desgewenst een vervanger afvaardigen (als het onderwerp hierom vraagt);
 • U investeert 12 PE-uren (AA/RA/RC) per jaar*.

*Ook in het kader van de nieuwe PE-regeling is het belangrijk om uw vakbekwaamheid op peil te houden. Het volgen van deze actualiteitenbijeenkomsten past hierbij uitstekend (het aantal PE-uren hieraan besteed is een indicatie van de belasting).

Deelname aan deze vier bijeenkomsten kost € 661,- oftewel € 165,- per bijeenkomst. Wilt u met twee personen deelnemen dan betaalt u totaal € 1.013,-.  U mag dan per bijeenkomst twee deelnemers afvaardigen. 
Er zijn kringen in Houten en Nootdorp. Het gaat om vier kwartaalbijeenkomsten.

Het programma 2021-2022:

Op dit moment wordt het nieuwe jaarprogramma voor 2021-2022 samengesteld.

Het programma 2020-2021:

 • Forensische expertise - financiële fraude en discontinuïteit - en de rol van de accountant (nov-dec 2020)  
 • Gevolgen wetsontwerpen n.a.v. algemeen overleg - kwaliteitsbeheerssysteem en inrichting hiervan in organisatie (jan-feb 2021)
 • Vergroten kwaliteit door gebruik van AQI’s - Audit Quality Indicators: vertaling naar praktijk (mei 2021)
 • Actualiteitenbijeenkomst (juni 2021)

Tot nader order vinden de kringbijeenkomsten plaats in onze virtual classroom. U ontvangt enkele dagen voorafgaand aan de ‘online bijeenkomst’ alle informatie, zoals inloggegevens, start- en eindtijd en overige relevante informatie om deel te kunnen nemen.

De kringbijeenkomsten zijn vooral gericht op de bestuurders en andere functionarissen die bij SRA-kantoren verantwoordelijk zijn voor de invoering en opvolging van de maatregelen.

Programma

Forensische expertise - financiële fraude en discontinuïteit - en de rol van de accountant (nov-dec 2020) 

Alle publicaties over kwaliteit van de accountantscontrole besteden aandacht aan het thema “Fraude” en de rol die de accountant daarbij heeft. De klassieke benadering van fraude beperkte zich min of meer tot wederrechtelijke bevoordeling door misleidende verslaggeving of het onttrekken van waarden aan de onderneming. Intussen omvat het brede fraudebegrip ook zaken als corruptie, witwassen, omkoping, terrorismefinanciering en andere vormen van opzettelijke niet-naleving van wet- en regelgeving, die gevolgen (kunnen) hebben voor de jaarrekening en de continuïteit van de onderneming. Het maatschappelijk verkeer verwacht in dat opzicht veel van de controlerend accountant, in ieder geval meer dan wat de huidige controleaanpak biedt. Moet en kan de accountant aan die verwachtingen voldoen? En zo ja, hoe dan en wat is daarvoor nodig? In deze bijeenkomst proberen we deze vragen te beantwoorden en besteden we aandacht aan onder andere de huidige wet- en regelgeving, de verwachtingskloof, tuchtrecht, de vereiste deskundigheid, SIRA en andere beleidsmatige aspecten die samenhangen met dit thema.
Gastspreker: P. (Pieter) Mansvelder RA; partner bij Kriton, verbonden aan het vaktechnisch bureau van SRA, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en lid van de Accountantskamer.


Gevolgen wetsontwerpen n.a.v. algemeen overleg - kwaliteitsbeheerssysteem en inrichting hiervan in organisatie (jan-feb 2021)

Na alle rapporten van AFM, MCA en CTA en het benoemen van twee Kwartiermakers, is de tijd aangebroken voor wetgeving. De Tweede Kamer en de Minister van Financiën praten met stakeholders en met elkaar over mogelijke nieuwe wetten. Wat gaat hiervan de impact zijn op de kwaliteitsbeheersing van accountantsorganisaties? Kan nu al worden voorgesorteerd op benodigde aanpassingen? Tijdens deze bijeenkomst wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en hoe u hier in de praktijk mee aan de slag kunt.
Gastspreker: A. (Arnout) van Kempen CISA is als compliance officer verbonden aan verschillende kantoren en oud toezichthouder bij de AFM.

 

Vergroten kwaliteit door gebruik van AQI’s - Audit Quality Indicators: vertaling naar praktijk (mei 2021)

Meer inzicht in de kwaliteit van de accountancysector is gewenst. De Kwartiermakers dragen samen met de werkgroepen zorg dat er breed gedragen AQI’s worden vastgesteld om in de toekomst meer objectieve informatie over de kwaliteit van de sector te kunnen verkrijgen. De kwaliteit richt zich op drie niveaus, de controle zelf, het kwaliteitsbeheersingssysteem en factoren die effect kunnen hebben op de kwaliteit zoals cultuur, structuur en beloning. Welke AQI’s zijn er, hoe kunnen ze worden gebruikt en wat betekent dit voor de praktijk? Tijdens deze bijeenkomst wordt u bijgepraat en is er aandacht voor de meest recente ontwikkelingen.
Gastspreker: R.R. (Roland) Ogink RA, bestuurslid SRA en partner/directeur De Jong & Laan.

 

Actualiteitenbijeenkomst (juni 2021)

Aan de hand van de laatste ontwikkelingen rond ‘kwaliteit en beleid’ en de wensen van de deelnemers wordt de agenda voor deze bijeenkomst in het voorjaar van 2021 vastgesteld. Hierbij zullen tevens de twee Kwartiermakers worden uitgenodigd.
Gastsprekers: n.n.t.b.

 

 

Docent(en)

Pieter Mansvelder

Pieter Mansvelder RA

Pieter Mansvelder RA is partner bij Kriton, verbonden aan het vaktechnisch bureau van SRA, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en lid van de Accountantskamer.

Arnout van Kempen

Arnout van Kempen CISA

Arnout van Kempen CISA is als compliance officer verbonden aan verschillende kantoren en oud toezichthouder bij de AFM.

Roland Ogink RA

Roland Ogink RA is partner en bestuurder bij De Jong & Laan en vice-voorzitter bij SRA.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren