Thuis in uw branche
Bekijk alle kringen

Kring Kwaliteits- en beleidsbepalers 2021-2022

Naar een verbeterde kwaliteitsbeheersing in de niet-OOB-organisatie

Tijdens de bijeenkomsten van deze kringen wordt uitgebreid ingegaan op de maatregelen en thema's die moeten leiden naar een betere kwaliteit van de niet-oob-accountantsorganisaties.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 670,00
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 10
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker
Leerdoelen:

Overall leerdoel:                                                                                                                                
De kwaliteitsbeheersing en de kwaliteit van de dienstverlening in uw (accountancy-)praktijk te verbeteren en op een acceptabel kwaliteitsniveau te behouden. 

Ik ben in staat om:

 • De kwaliteitsbeheersingsprocedures te beschrijven en toe te passen.
 • Kwaliteitsindicatoren te monitoren en hierover intern en extern te rapporteren.
 • Verschillende fraudeaspecten in het controle proces te herkennen en toe te passen.
 • De kwaliteitsbeheersing van de dienstverlening in de praktijk te verbeteren.

Danielle Janssen van Rumpt

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

SRA organiseert op twee locaties kringen Kwaliteits- & beleidsbepalers (voorheen In Publiek Belang). Mede in het kader van het NBA-rapport ‘In het Publiek belang: het kan echt beter!’ organiseert SRA een aantal regionale kringbijeenkomsten gericht op de bestuurders en andere functionarissen die bij SRA-kantoren eindverantwoordelijk zijn voor de invoering en opvolging van de maatregelen.

Tijdens de bijeenkomsten van deze kringen wordt uitgebreid ingegaan op de maatregelen en thema’s die moeten leiden naar een betere kwaliteit van de niet-OOB-accountantsorganisaties.

Er is gelegenheid om met de voorzitter, de gastspreker en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond de thema’s en de implementatie van de maatregelen. Ook kunt u cases uit uw praktijk over het onderwerp inbrengen. De bijeenkomsten, die worden voorgezeten door een bestuurslid van SRA, starten altijd om 16.00 uur en eindigen om 18.30 uur. Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats.

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden van de kring. Voordelen van een lidmaatschap zijn:

 • u bent verzekerd van deelname aan de kringbijeenkomsten en krijgt nog beter inzicht in de maatregelen die leiden tot een betere kwaliteit;
 • u heeft invloed op de keuze van de te behandelen stof;
 • u kunt desgewenst een vervanger afvaardigen (als het onderwerp hierom vraagt);
 • u investeert 10 (AA/RA/RC) PE-uren per jaar*.

*Ook in het kader van de nieuwe PE-regeling is het belangrijk om uw vakbekwaamheid op peil te houden. Het volgen van deze actualiteitenbijeenkomsten past hierbij uitstekend (het aantal PE-uren hieraan besteed is een indicatie van de belasting).

Deelname aan deze vier bijeenkomsten kost € 670,- oftewel € 168,- per bijeenkomst. Wilt u met twee personen deelnemen dan betaalt u totaal € 1.013,-.  U mag dan per bijeenkomst twee deelnemers afvaardigen. 
Er zijn kringen in Houten en Nootdorp. Het gaat om vier kwartaalbijeenkomsten.

Het programma 2022-2023:

Op dit moment wordt het nieuwe jaarprogramma voor 2022-2023 samengesteld.

Het programma 2021-2022:

 • Gevolgen voorgestelde wetsontwerpen/wetsvoorstel WTA en BTA (nov-dec 2021)  
 • Vergroten kwaliteit door gebruik van Audit Quality Indicators - vertaling naar praktijk (jan/feb 2022)
 • Laatste ontwikkelingen integriteit - continuïteit en fraude - incidentmeldingen (april 2022)
 • Actualiteitenbijeenkomst (juni 2022)

De kringbijeenkomsten zijn vooral gericht op de bestuurders en andere functionarissen die bij SRA-kantoren verantwoordelijk zijn voor de invoering en opvolging van de maatregelen.

Programma

Gevolgen voorgestelde wetsontwerpen/wetsvoorstel WTA en BTA (nov/dec 2021) 

De overheid heeft maatregelen voorgesteld om de kwaliteit van de wettelijke controles te verbeteren. Wat zijn de voorstellen en wat betekenen deze maatregelen voor u? In deze bijeenkomst gaan we in op het veranderende toezicht, alle nieuwe eisen vanuit de beroepsregels en andere zaken waar u in uw rol als kwaliteitsbepaler mee te maken krijgt. Na afloop bent u volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en hoe u hier in de praktijk mee aan de slag kunt.
Gastspreker: A. (Arnout) van Kempen CISA is als compliance officer verbonden aan verschillende kantoren en oud toezichthouder bij de AFM.

Vergroten kwaliteit door gebruik van Audit Quality Indicators - vertaling naar praktijk (jan/feb 2022)

De ontwikkeling van eenduidige Audit Quality Indicators (AQI's) zorgt voor meer transparantie en vergelijkbaarheid tussen accountantsorganisaties. De Kwartiermakers dragen samen met de werkgroepen zorg dat er breed gedragen AQI’s worden vastgesteld om in de toekomst meer objectieve informatie over de kwaliteit van de sector te kunnen verkrijgen. De kwaliteit richt zich op drie niveaus, de controle zelf, het kwaliteitsbeheersingssysteem en factoren die effect kunnen hebben op de kwaliteit zoals cultuur, structuur en beloning. Welke AQI’s zijn er, hoe kunnen ze worden gebruikt en wat betekent dit voor de praktijk? Tijdens deze bijeenkomst wordt u bijgepraat en is er aandacht voor de meest recente ontwikkelingen. 
Gastspreker: R.R. (Roland) Ogink RA, bestuurslid SRA en partner/directeur De Jong & Laan. 

Laatste ontwikkelingen integriteit - continuïteit en fraude - incidentmeldingen (april 2022)

Fraude en continuïteit blijven onderwerpen waar veel aandacht voor is binnen de accountancy. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we verschillende aandachtspunten en de uitkomsten daarvan. Te denken valt aan onder andere de communicatie over aanpak, werkzaamheden en uitkomsten vanuit de aandacht voor fraude. Wat is de rol en verantwoordelijkheid van de accountant en de cliënt. Wat zijn de specifieke competenties die relevant zijn voor een accountant teneinde een juiste aanpak te hanteren. Hoe verbeter je je prestaties, wat zijn specifieke forensische competenties? Hoe kunnen we samen sterker worden in de keten tegen fraude. Het ligt vaak bij de accountant, maar is dat wel reëel?
Gastspreker: M. (Marianne) van Kimmenade RA, senior beleidsadviseur - Themaregisseur Fraude bij Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) 

Actualiteitenbijeenkomst (juni 2022)

Aan de hand van de laatste ontwikkelingen rond ‘kwaliteit en beleid’ en de wensen van de deelnemers wordt de agenda voor deze bijeenkomst in het voorjaar van 2022 vastgesteld.
Gastsprekers: n.n.t.b.

Docent(en)

Arnout van Kempen

Arnout van Kempen CISA

Arnout van Kempen CISA is als compliance officer verbonden aan verschillende kantoren en oud toezichthouder bij de AFM.

Roland Ogink RA

Roland Ogink RA is partner en bestuurder bij De Jong & Laan en vice-voorzitter bij SRA.

Marianne van Kimmenade

Marianne van Kimmenade RA

Marianne van Kimmenade RA is senior beleidsadviseur - Themaregisseur Fraude / Publieke Sector bij Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren