Thuis in uw branche
Bekijk alle kringen

Kring Kwaliteits- en beleidsbepalers 2022-2023

Naar een verbeterde kwaliteitsbeheersing in de niet-OOB-organisatie

Tijdens de bijeenkomsten van deze kringen wordt uitgebreid ingegaan op de maatregelen en thema's die moeten leiden naar een betere kwaliteit van de niet-oob-accountantsorganisaties.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 685,00
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 10
RB Algemeen 10
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker
Leerdoelen:

Overall leerdoel:
De kwaliteitsbeheersing van de dienstverlening in de (accountancy-)praktijk te verbeteren.

Ik ben in staat om:

 • Een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsgerichte cultuur binnen mijn kantoor.
 • De kwaliteitsbeheersing van de dienstverlening in de praktijk te verbeteren.
 • NOCLAR in mijn kwaliteitsbeleid te verwerken en toe te passen in mijn controle- en/of samenstelpraktijk.
 • De mogelijkheden van forensische expertise te benutten en toe te passen in het proces.

Uw contactpersoon

Danielle Janssen van Rumpt

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

SRA organiseert op twee locaties kringen Kwaliteits- & beleidsbepalers.

Mede in het kader van het NBA-rapport ‘In het Publiek belang: het kan echt beter!’ organiseert SRA een aantal regionale kringbijeenkomsten gericht op de bestuurders en andere functionarissen die bij SRA-kantoren eindverantwoordelijk zijn voor de invoering en opvolging van de maatregelen.

Tijdens de bijeenkomsten van deze kringen wordt uitgebreid ingegaan op de maatregelen en thema’s die moeten leiden naar een betere kwaliteit van de niet-OOB-accountantsorganisaties.

Er is gelegenheid om met de voorzitter, de gastspreker en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond de thema’s en de implementatie van de maatregelen. Ook kunt u cases uit uw praktijk over het onderwerp inbrengen. De bijeenkomsten, die worden voorgezeten door een bestuurslid van SRA, starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats.

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden van de kring. Voordelen van een lidmaatschap zijn:

 • u bent verzekerd van deelname aan de vier kringbijeenkomsten;
 • u krijgt nog beter inzicht in de maatregelen die leiden tot een betere kwaliteit;
 • u heeft invloed op de keuze van de te behandelen stof;
 • u kunt desgewenst een vervanger afvaardigen (als het onderwerp hierom vraagt);
 • u investeert 10 (AA/RA/RC/RB) PE-uren per jaar*. 

* Ook in het kader van de nieuwe PE-regeling is het belangrijk om uw vakbekwaamheid op peil te houden. Het volgen van deze actualiteitenbijeenkomsten past hierbij uitstekend (het aantal PE-uren hieraan besteed is een indicatie van de belasting).

Deelname aan deze vier kwartaalbijeenkomsten kost € 685,- oftewel € 171,- per bijeenkomst. Wilt u met twee personen deelnemen dan betaalt u € 1.032,-. Er zijn kringen in Van der Valk Houten en Van der Valk Den Haag/Nootdorp.

Het programma 2022-2023:

 • Kwaliteit, strategie, cultuur en gedrag (nov 2022)  
 • Organisatorische aandachtspunten kwaliteits- en beleidsbepalers (jan/feb 2023)
 • NOCLAR en toepassing in controle en samenstelpraktijk (april 2023)
 • Inzet forensische expertise (juni 2023)

De kringbijeenkomsten zijn vooral gericht op de bestuurders en andere functionarissen die bij SRA-kantoren verantwoordelijk zijn voor de invoering en opvolging van de maatregelen.

Locatie & Datum

DEN HAAG-NOOTDORP

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 14-11-2022, 25-01-2023, 19-04-2023 en 21-06-2023
Locatie: Van der Valk Hotel Den Haag - Nootdorp in Nootdorp / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR36366

HOUTEN

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16:00 uur (einde: 18:30 uur). Aansluitend vindt er desgewenst een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 21-11-2022, 08-02-2023, 12-04-2023 en 26-06-2023
Locatie: Hotel Houten in Houten / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR36365

Programma

Kwaliteit, strategie, cultuur en gedrag (nov 2022) 

Cultuur en gedrag spelen een steeds belangrijkere rol in de praktijk van het accountantskantoor. Wat zijn valkuilen in gedrag, hoe zit het met omgevingsfactoren en dragen deze bij aan besluitvorming. Wat zijn de morele afwegingen in het belang van de samenleving en hoe komt een kwaliteitsgerichte cultuurverandering tot stand. Tijdens deze interactieve sessie wordt u bijgepraat over de laatste actuele ontwikkelingen rond deze thema’s. U krijgt concrete handvatten zodat u als beleidsbepaler in uw organisatie hiermee verder aan de slag kunt.
Gastspreker: drs. Margreeth Kloppenburg, spreker, trainer en adviseur op het gebied van ethiek, cultuur en gedrag en auteur van o.a. Artikel 5, de beroepseer van de accountant. Ook is zij voorzitter van de faculty Ethiek, cultuur en gedrag bij de NBA.

Organisatorische aandachtspunten kwaliteits- en beleidsbepalers (jan/feb 2023)

De kwaliteits- en beleidsbepalers hebben een brede verantwoordelijkheid. Eén daarvan is de verantwoordelijkheid voor het stelsel van kwaliteitsbeheersing. In de kern is dit het fundament van de kantoororganisatie. Zonder dat gaat het niet. Maar waar richt je je dan op? Welke onderdelen blijken lastig te zijn en hoe ga je daar dan mee om? Zijn er verschillen tussen de kwaliteitsstelsels van de kantoren als zij verschillen in profiel, omvang, etc.? Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op verschillende vraagstukken die voor de praktijk van een kwaliteits- of beleidsbepaler van belang zijn.
Gastspreker: Dick Meester RA, is voorzitter van de SRA-Reviewcommissie en docent BIV/AO en Gedrag Ethiek en Besluitvorming aan de Nyenrode Business Universiteit, alsmede examinator van de praktijkopleiding.

NOCLAR en toepassing in controle en samenstelpraktijk (april 2023)

Tot hoever reikt de verantwoordelijkheid van de accountant? En hoe gaat u in de praktijk om met dilemma’s? De regelgeving van NOCLAR biedt hierin duidelijkheid. Het geeft aan wat van accountants wordt verwacht en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de cliënt of binnen de eigen organisatie. De impact hiervan hangt af van wat u doet. Bent u betrokken bij wettelijke controles, een samenstel- of adviesopdracht. Tijdens deze bijeenkomst staan de vereisten voor de accountant centraal. Tot hoever moet u gaan en welke invloed heeft u binnen uw organisatie?
Gastspreker: Carel Verdiesen AA, zelfstandig gevestigd accountant en docent.

Inzet forensische expertise (juni 2023)

De kwartiermakers hebben naar aanleiding van het CTA en MCA rapport de opdracht gegeven om de mogelijkheid tot het verplicht inschakelen van de forensische expertise te onderzoeken. De eerste oplossingsrichtingen zijn voorgedragen, waaronder de mogelijkheid dat de inzet van forensische expertise onderdeel moet worden van het kwaliteitssysteem. In de herziene Standaard 240 is de vereiste opgenomen dat de accountant vastlegt in hoeverre het opdrachtteam specifieke deskundigheid of kennis heeft, vereist voor de uitvoering van de controle-opdracht.
Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de laatste ontwikkelingen. Hoe zorgt u er bijvoorbeeld voor dat uw organisatie beschikt over voldoende forensische expertise? En hoe kunnen we de beperkte forensische capaciteit in de markt met z’n allen zo effectief mogelijk benutten? Wat zijn de do’s, don’ts en best practices?
Gastspreker: drs. Joeri Frietman RA CFE, is senior Manager Forensic Audit Support bij Directoraat Vaktechniek van Mazars, lid van de werkgroep fraude van NBA en docent aan Nyenrode Business Universiteit.

Docent(en)

Margreeth Kloppenburg

drs. Margreeth Kloppenburg

Drs. Margreeth Kloppenburg is spreker, trainer en adviseur op het gebied van ethiek, cultuur en gedrag en auteur van o.a. Artikel 5, de beroepseer van de accountant. Ook is zij voorzitter van de faculty Ethiek, cultuur en gedrag bij de NBA.

Dick Meester

Dick Meester RA

Dick Meester RA is voorzitter van de SRA-Reviewcommissie en docent BIV/AO en Gedrag Ethiek en Besluitvorming aan de Nyenrode Business Universiteit, alsmede examinator van de praktijkopleiding.

Carel Verdiesen AA

Carel Verdiesen AA is zelfstandig gevestigd accountant en ervaren trainer op het gebied van beroepsreglementering voor de mkb-accountant.

Joerie Frietman

drs. Joeri Frietman RA/CFE

Joeri Frietman is Senior Manager Forensic Audit Support bij Directoraat Vaktechniek van Mazars, lid van de werkgroep fraude van NBA en docent aan Nyenrode Business Universiteit.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren