Thuis in uw branche

Nieuwe functionaliteiten 2024

Beeldmerk nieuwe PE-regeling

Momenteel ontwikkelen we een aantal nieuwe functionaliteiten in MyPE, die we uitrollen in 2024. Een kort overzicht van de vernieuwingen:

Koppeling leerdoelen en werkzaamheden

De opmaak van de pdf van uw leerplan en portfolio wordt aangepast. De leerdoelen worden expliciet gekoppeld aan de werkzaamheid.

Accorderen portfolio

Naast het accorderen van het leerplan is het binnenkort ook mogelijk om de portfolio’s bij afronding van het PE-jaar te accorderen.

Toelichting STARR

Het blijkt best een uitdaging te zijn om op een juiste manier te reflecteren. Het is de bedoeling om te reflecteren op het leerdoel, niet op de leeractiviteit. U kunt hiervoor gebruik maken van de door de NBA aanbevolen STARR-methodiek. In de tool komt daarom een nadere uitleg over de STARR-methodiek, die als hulpmiddel dient tijdens het schrijven van de reflectie.

Uploaden bevestigingsmail NBA

Het afronden van het portfolio bevestigt u met een druk op de compliance button op de website van de NBA. De bevestigingsmail kan straks geüpload worden in MyPE. Dit maakt het voor kantoren makkelijker om vanuit compliance de status van de portfolio’s te monitoren.