Thuis in uw branche

NOCLAR, Integriteit en Wwft in de samenstelpraktijk

Kijk niet weg bij overtreding van wet- en regelgeving!

Tot waar reikt de verantwoordelijkheid van de accountant bij wetsovertredingen, fraude en corruptie? NOCLAR biedt verduidelijking. Ook voor de samenstelpraktijk!

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 405,00
Prijs niet-leden: € 525,00
Groepsgrootte: 20
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 4
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Compliance officer
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

  • De VGBA, NOCLAR en Wwft in mijn kwaliteitsbeleid te verwerken en toe te passen in mijn samenstelpraktijk. 

uw docent

Carel Verdiesen AA

Carel Verdiesen AA is zelfstandig gevestigd accountant en ervaren trainer op het gebied van beroepsreglementering voor de mkb-accountant.

.

Inhoud

Tot waar reikt de verantwoordelijkheid van de accountant bij wetsovertredingen, fraude en corruptie? NOCLAR biedt verduidelijking. Ook voor de samenstelpraktijk! 

Fraude, corruptie en integriteit staan in de spotlights! U heeft hierin een belangrijke rol als accountant en u moet voldoen aan regelgeving, zoals de NOCLAR. Ook de VGBA vraagt van u alertheid over bijvoorbeeld collegiaal overleg en geschenken. Wat vraagt dit van u én hoe verhoudt de NOCLAR zich ten opzichte van de VGBA?  

Hoe gaat u in de praktijk om met dilemma’s? Hoe weegt u het maatschappelijk belang mee, zonder het beginsel van vertrouwelijkheid te schaden? U moet dit per situatie bekijken. En hoe houdt u hierbij rekening met de Wwft? Wat is de samenhang van alle regels en wat vereist dit van u als accountant?  

  • De NV NOCLAR in relatie met de VGBA
  • NOCLAR-dilemma’s uit de samenstelpraktijk: hoe gaat u ermee om?
  • Wwft in relatie tot NOCLAR
  • Welke artikelen in de VGBA vragen uw aandacht in de samenstelpraktijk?
  • Wanneer besteedt u voldoende aandacht aan uw integriteit?
  • VGBA, NOCLAR en Wwft in relatie tot het kwaliteitsbeleid
  • Aandachtspunten bij de vastlegging in dossiers
  • Praktijkvoorbeelden

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Dinsdag 8 oktober 2024 van 15:30 uur tot 20:00 uur
Beschikbaar
Locatie: Fletcher Hotel Utrecht Nieuwegein in Nieuwegein /routebeschrijving
Cursuscode: EOCU37722