Thuis in uw branche
Corona proof

Opleiding: Externe verslaggeving kleine rechtspersonen

Het toezicht wordt scherper en de kwaliteitseisen steeds hoger. Update in drie dagen uw kennis en leer praktisch werken met de nieuwste jaarrekeningregels.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 1495,00
Prijs niet-leden: € 1895,00
Groepsgrootte: 20
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 21
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Accountant in business
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

 • RJ-uitingen toe te passen in de praktijk.
 • Complexe verslaggevingsvraagstukken op te lossen. 

uw docent

Gert-Jan Jordaan

drs. Gert-Jan Jordaan RA

drs. Gert-Jan Jordaan RA is openbaar accountant en docent Externe Verslaggeving aan de Nyenrode Business Universiteit.

.

Inhoud

Het toezicht wordt scherper en de kwaliteitseisen steeds hoger. Update in drie dagen uw kennis en leer praktisch werken met de nieuwste jaarrekeningregels.

Wat zeggen de nieuwe Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en wat doet u met andere complexe verslaggevingsvraagstukken? Welke financiële informatie willen stakeholders, zoals banken, leveranciers en de fiscus? Of is het waarderen op fiscale waarderingsgrondslagen aan te raden? Wat is de invloed op Europese regels op de RJK en wat is het effect op het “think small first” concept op de verslaggevingsregel? Gaan we uiteindelijk toch over op IFRS? Met deze opleiding verdiept u uw kennis en leert u praktisch omgaan met jaarrekeningregels in de samenstel- en controlepraktijk.

 • Actualiteiten in de verslaggevingspraktijk
 • Hoe past u de nieuwe RJ-Uitingen toe in de mkb-praktijk?
 • Immateriële activa en goodwill
 • Deelnemingen en consolidatie
 • Voorzieningen en belastinglatenties
 • Opbrengstverantwoording en onderhanden projecten
 • Discontinuïteit
 • Financiële instrumenten
 • Leases
 • Impairment en kasstroomoverzichten
 • Toepassing fiscale grondslagen in de commerciële jaarrekening

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Dinsdag 23 november 2021 van 09:30 uur tot 20:30 uur, woensdag 24 november 2021 van 13:30 uur tot 20:30 uur en donderdag 25 november 2021 van 09:30 uur tot 16:30 uur
Beschikbaar
Locatie: Hotel Vianen in Vianen ut /routebeschrijving
Cursuscode: EALE33779

Programma

Dag 1 Actualiteiten in de verslaggevingspraktijk
Ochtend

 • Overzicht van de laatste RJ-ontwikkelingen
 • Toezicht AFM op financiële verantwoording
 • Samenhang Nederlandse wetgeving met IFRS
 • Leasing in de jaarrekening
 • Discontinuïteit, stelselwijzigingen, schattingswijzigingen en foutenherstel
  - Uw rol als accountant bij onzekerheid over de discontinuïteit
  - Jaarrekening bij onzekerheid over de continuïteit
  - Stelselwijzigingen
  - Het gebruik van schattingsposten
  - Hoe gaat u om met schattingswijzigingen?
  - Foutenherstel

Drs. Gert-Jan Jordaan RA 

Dag 1 Immateriële activa en goodwill
Middag

 • Immateriële activa
 • Ontwikkelings- en onderzoekskosten
 • Het verwerken van fusies en overnames
 • Goodwillbepaling op basis van reële waarde
 • Goodwillcomponenten

Drs. Gert-Jan Jordaan RA 

Dag 1 Deelnemingen en consolidatie
Avond

 • Wanneer consolideren?
 • Groepsbegrip en beleidsafhankelijke maatschappijen
 • Consolidatieplicht en consolidatiekring
 • Belang van derden en proportionele methode

Drs. Gert-Jan Jordaan RA

Dag 2 Financiële instrumenten
Middag

 • Classificatie eigen vermogen/verplichting
 • Waardering en resultaatbepaling
 • Hedge accounting
 • Valuta/rente swap

Drs. Gert-Jan Jordaan RA

Dag 2 Opbrengstverantwoording en onderhanden projecten
Avond

 • Begrip netto-omzet
 • Verwerken van opbrengsten
 • Verwerking van onderhanden projecten
 • Projectontwikkeling
 • Methoden van winstneming
 • Realisatie winstneming en omzetverantwoording

Corne Kimenai RA

Dag 3 Voorzieningen en belastinglatenties
Ochtend

 • Voorzieningen voor juridische en feitelijke verplichtingen
 • Groot onderhoud en componentenmethode
 • Andere specifieke voorzieningen, zoals reorganisatievoorzieningen
 • Latente belastingverplichtingen en -vorderingen
 • Verliescompensatie
 • Verwerken belastingen binnen een fiscale eenheid

Corne Kimenai RA

Dag 3 Impairment en kasstroomoverzichten
Middag

 • Bijzondere waardevermindering van goodwill
 • Toetsing van algemene bedrijfsactiva
 • Terugnemen van bijzondere waardevermindering
 • Methoden voor het opstellen van een kasstroomoverzicht
 • Verwerking van specifieke posten/transacties
 • Toelichting op het kasstroomoverzicht
 • Afsluitend ‘vragenuurtje’

Corne Kimenai RA

Docent(en)

Gert-Jan Jordaan

drs. Gert-Jan Jordaan RA

drs. Gert-Jan Jordaan RA is openbaar accountant en docent Externe Verslaggeving aan de Nyenrode Business Universiteit.

Corné Kimenai RA

Corné Kimenai RA is senior manager bij Deloitte, lid van de Commissie Jaarverslaggeving van de NBA en als docent verbonden aan de Nyenrode Business University en de Tilburg University.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren