Thuis in uw branche

Opleiding: Fraude en frauderisicobeheersing

Vergroot uw vaardigheden om fraude te detecteren en voorkomen

Het signaleren en opvolgen van fraude(risico’s) is een belangrijke verantwoordelijkheid van de accountant. Maar hoe voldoet u als accountant aan die verantwoordelijkheden rondom fraude?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 1895,00
Prijs niet-leden: € 2395,00
Groepsgrootte: 15
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 24
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Controleleider
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

 • In te spelen op risico's met betrekking tot fraude en corruptie.
 • Een fraudeonderzoek aan te sturen.
 • Te bepalen welke analyses kunnen ondersteunen bij het detecteren van fraude en ik weet hoe dit past binnen mijn werk als accountant.

Uw docent

Peter Schimmel

Drs. Peter Schimmel RA CFE

Drs. Peter Schimmel RA CFE is als forensisch accountant specialist deskundig onderzoek in financieel economische geschillen en adviseur/onderzoeker in integriteitkwesties.

Alle docenten

Inhoud

Het signaleren en opvolgen van fraude(risico’s) is een belangrijke verantwoordelijkheid van de accountant. Maar hoe voldoet u als accountant aan die verantwoordelijkheden rondom fraude?

De accountant moet beroepsmatig alert zijn op frauderisico's en materiële afwijkingen als gevolg van fraude. De AFM heeft te kennen gegeven de komende jaren duidelijke signalen te willen zien dat accountantsorganisaties meer en structureel aandacht geven aan de detectie en de opvolging van frauderisico’s in de wettelijke controle. Maar hoe pakt u dat aan? En tot waar gaat uw verantwoordelijkheid?

Hoe verhoogt u de PKI rond fraude binnen uw kantoor? Hoe stuurt u een fraudeonderzoek aan? En hoe gaat u de fraude-dialoog aan met uw klant? Ook data-analyse wordt gezien als één van de oplossingen om fraude te ontdekken. Maar hoe weet u welk soort analyse u het beste kunt toepassen om fraude op te sporen? En hoe zet u data-analyse in om niet-integer gedrag te detecteren?

Deze opleiding is bedoeld voor die accountant die zich wil specialiseren op het gebied van fraude en frauderisicobeheersing. Tijdens deze praktische vierdaagse opleiding leert u met casussen en discussies alles over het gehele proces vanaf het vaktechnisch kader, het fraudeonderzoek, het inzetten van data-analyse tot en met de fraude-dialoog met uw klant.

 • Relevante wet- en regelgeving rondom fraude
 • De rol en verantwoordelijkheid van de accountant op het gebied van fraude
 • Signaleren en onderkennen van fraude en frauderisicofactoren
 • Stapsgewijze aanpak van een fraudeonderzoek
 • Inzetten van forensische expertise
 • Het inzetten van data-analyse bij het opsporen van fraude(risicofactoren)
 • Het aangaan van de fraude-dialoog met uw klant
 • Eisen vanuit de toezichthouders en maatschappelijk verkeer

Programma

Dag 1 09:30 – 12:30 uur
Vaktechnisch kader rondom fraude

 • NV COS 240 uitgediept
 • Relatie met de COS 315
 • Toepassing van de theorie in het dossier
 • Ontwikkelingen bij de toezichthouder
 • Verwachting van het maatschappelijk verkeer

Docent: Maaike Westra

Dag 1 13:30 – 17:00 uur
Aanpak fraudeonderzoek

 • Het fenomeen fraude
 • Inzet van forensische expertise in de externe controle
 • De frauderisicoanalyse: wat doet u hierbij?

Docent: Peter Schimmel

Dag 2 09:30 – 17:00 uur
Vervolg Aanpak fraudeonderzoek

 • Opzet en aanpak van een fraudeonderzoek
 • Hoe voer je een deskundig fraudeonderzoek uit?
 • Hoe rapporteer je over een onderzoek naar vermeende fraude?
 • Hoe verhoudt corruptie zich tot fraude?

Docent: Peter Schimmel

Dag 3
Met data-analyse fraude opsporen

 • Inventariseren van frauderisico’s
 • Testen van journaalposten (Journal Entry Testing)
 • Fraud tree van de Association of Certified Fraud Examiners
 • Specifieke en complexe analyses op fraude
 • PKI en data-analyse
 • Data-analyse in de NV COS

Docent: Arnold Westgeest

Dag 4
De fraude-dialoog met uw klant

 • Gedragsaspecten bij fraude herkennen en benoemen
 • Interviewtechnieken bij fraudeonderzoek
 • Hoe om te gaan met weerstand?
 • Frauderisicobeheersing als basis voor gesprek

Docent: Maaike Westra

Docent(en)

Arnold Westgeest

Arnold Westgeest RE

Arnold Westgeest MSc. RE is zelfstandig adviseur op gebied van accountantscontrole, IT-audit en data-analyse.

Peter Schimmel

Drs. Peter Schimmel RA CFE

Drs. Peter Schimmel RA CFE is als forensisch accountant specialist deskundig onderzoek in financieel economische geschillen en adviseur/onderzoeker in integriteitkwesties.

Maaike Westra RA

Maaike Westra RA is eigenaar van Podium Academy en docent aan de Nyenrode Business Universiteit.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren