Thuis in uw branche

Samensteltweedaagse

De samenstelopdracht van A tot Z

De regels rond de samenstelopdracht zijn gewijzigd! Wat is de inhoud van en de samenhang tussen de nieuwe regels? En wat is de invloed van de NVKS?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 1295,00
Prijs niet-leden: € 1485,00
Groepsgrootte: 20
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 18
RB Algemeen 18
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Teamleider/Relatiebeheerder
Resultaat:

U voert de samenstelopdracht effectief en juist uit.

Inhoud

De regels rond de samenstelopdracht zijn gewijzigd! Wat is de inhoud van en de samenhang tussen de nieuwe regels? En wat is de invloed van de NVKS?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt in mei 2018 in werking, welke gevolgen heeft dit voor uw samenstelopdracht én uw klant? Met welke wijzigingen op verslaggevingsgebied krijgt u te maken? En hoe voert u de samenstelopdracht efficiënter uit met behoud van kwaliteit?

Hoe maakt u uw samensteldossier review-proof? Met interactieve cases doorloopt u het gehele samenstelproces. Ook besteden wij aandacht aan risicogericht samenstellen. U bent volledig op de hoogte van actuele ontwikkelingen voor de samenstelpraktijk.

 • Uw rapport volgens de norm (Update Externe Verslaggeving)
 • Aandachtspunten NOCLAR
 • Micro-entiteiten en aangifte plus
 • Maatwerk maken van Standaard 4410
 • De NVKS en de gevolgen voor uw praktijk
 • Het verlichte regime, klein en toch kwaliteit
 • De VGBA en de Wwft in de samenstelpraktijk
 • De privacy regels en de gevolgen voor uw praktijk
 • Aandachtspunten toetsers en hoe anticipeert u daarop?

 

Deze cursus bieden wij ook in 2020 weer aan. Wilt u een bericht ontvangen zodra deze cursus gepland is? Mail naar r.polman@sra.nl en wij brengen u gelijk op de hoogte.

Programma

Programma

09:30 uur Update Externe Verslaggeving

 • Uitgangspunten en actuele ontwikkelingen Externe Verslaggeving
 • Gevolgen BW2 Titel 9 voor uw werkzaamheden
 • Aandachtspunten bij micro-entiteiten
 • Jaarrekening op fiscale grondslagen
 • Praktijkvoorbeelden

Carel Verdiesen AA en Charles Kock AA

12:30 uur Lunch

13:00 uur (Kwaliteits)regels in de samenstelpraktijk

 • Wat houdt de nieuwe NVKS precies in?
 • Uw kwaliteit verbeteren in de NVKS
 • Update VGBA
 • Professionele oordeelsvorming
 • Praktische tips toepassing én vastlegging VGBA
 • Invulling geven aan het verlichte regime
 • Aandachtspunten toetsers
 • Praktijkvoorbeelden

Carel Verdiesen AA en Charles Kock AA

17:30 uur Diner

18:15 uur Update Wwft

 • Update nieuwe Wwft
 • Praktijkvoorbeelden wel of niet melden
 • Doelstellingen en risico’s Wwft; wat is van toepassing voor het mkb?
 • Praktijkvoorbeelden en vragen

Carel Verdiesen AA en Charles Kock AA

21:00 uur  Einde

Programma dag 2

09:30 uur Update Samenstellen

 • Actuele ontwikkelingen op samenstelgebied
 • Schaalbaar maken Standaard 4410
 • Aandachtspunten bij micro-entiteiten
 • De fases in de opdracht; wat doe ik waar
 • Dossiervereisten, maatwerk in de samenstelpraktijk
 • De bedrijfsverkenning
 • Praktijkvoorbeelden

Carel Verdiesen AA en Charles Kock AA

12:30 uur Lunch

13:00 uur Risicogericht Samenstellen

 • Pré samenstelmeeting van bedrijfsverkenning naar uitvoering
 • Professionele oordeelsvorming en materialiteitsbepaling
 • Risicogericht samenstellen; van significant naar kwadrant
 • Dossiervorming: wat doet u (nog) teveel?
 • Praktisch aan de slag met risicogericht samenstellen
 • Hoe vertaalt u de uitkomsten naar minder en/of andere werkzaamheden
 • Klantgericht vragen stellen (casus de self made ondernemer)

Carel Verdiesen AA en Charles Kock AA

17:30 uur Diner

18:15 uur Aandachtspunten nieuwe AVG

 • Wat houdt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) precies in?
 • Waar houdt u rekening mee in uw (mkb)praktijk
 • Voorkomen van boetes
 • Voorbeelden uit de praktijk en vragen

Carel Verdiesen AA en Charles Kock AA

21:00 uur  Einde

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren