Thuis in uw branche
Beoordeling cursus

Samensteltweedaagse

De samenstelopdracht van A tot Z

De regels rond de samenstelopdracht zijn gewijzigd! Wat is de inhoud van en de samenhang tussen de nieuwe regels? En wat is de invloed van de NVKS?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 1295,00
Prijs niet-leden: € 1485,00
Groepsgrootte: 20
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 18
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Teamleider/Relatiebeheerder
Resultaat:

U voert de samenstelopdracht effectief en juist uit.

Uw docenten

Carel Verdiesen AA

Carel Verdiesen AA is zelfstandig gevestigd accountant en ervaren trainer op het gebied van beroepsreglementering voor de mkb-accountant.

Alle docenten

Inhoud

De regels rond de samenstelopdracht zijn gewijzigd! Wat is de inhoud van en de samenhang tussen de nieuwe regels? En wat is de invloed van de NVKS?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt in mei 2018 in werking, welke gevolgen heeft dit voor uw samenstelopdracht én uw klant? Met welke wijzigingen op verslaggevingsgebied krijgt u te maken? En hoe voert u de samenstelopdracht efficiënter uit met behoud van kwaliteit?

Hoe maakt u uw samensteldossier review-proof? Met interactieve cases doorloopt u het gehele samenstelproces. Ook besteden wij aandacht aan risicogericht samenstellen. U bent volledig op de hoogte van actuele ontwikkelingen voor de samenstelpraktijk.

 • Uw rapport volgens de norm (Update Externe Verslaggeving)
 • Aandachtspunten NOCLAR
 • Micro-entiteiten en aangifte plus
 • Maatwerk maken van Standaard 4410
 • De NVKS en de gevolgen voor uw praktijk
 • Het verlichte regime, klein en toch kwaliteit
 • De VGBA en de Wwft in de samenstelpraktijk
 • De privacy regels en de gevolgen voor uw praktijk
 • Aandachtspunten toetsers en hoe anticipeert u daarop?

Bijzonderheden

Voorafgaand aan deze tweedaagse cursus heeft u de mogelijkheid om uw eigen praktijkcase/vraag aan te leveren. Van u wordt verwacht dat u voorafgaand aan de training een viertal bedrijfs-beschrijvingen doorneemt en daarin significante posten aangeeft.

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Dinsdag 25 en woensdag 26 juni 2019 van 09.30 uur tot 21.00 uur
Reservelijst Vol
Locatie: Hotel Vianen in Vianen ut / routebeschrijving
Cursuscode: EOCU30511
Datum & tijd:
Dinsdag 24 en woensdag 25 september 2019 van 09:30 uur tot 21:00 uur
Beschikbaar
Locatie: Hotel Vianen in Vianen ut / routebeschrijving
Cursuscode: EOCU30512
Datum & tijd:
Dinsdag 10 en woensdag 11 december 2019 van 09:30 uur tot 21:00 uur
Beschikbaar
Locatie: Hotel Vianen in Vianen ut / routebeschrijving
Cursuscode: EOCU30513

Programma

Programma

09:30 uur Update Externe Verslaggeving

 • Uitgangspunten en actuele ontwikkelingen Externe Verslaggeving
 • Gevolgen BW2 Titel 9 voor uw werkzaamheden
 • Aandachtspunten bij micro-entiteiten
 • Jaarrekening op fiscale grondslagen
 • Praktijkvoorbeelden

Carel Verdiesen AA en Charles Kock AA

12:30 uur Lunch

13:00 uur (Kwaliteits)regels in de samenstelpraktijk

 • Wat houdt de nieuwe NVKS precies in?
 • Uw kwaliteit verbeteren in de NVKS
 • Update VGBA
 • Professionele oordeelsvorming
 • Praktische tips toepassing én vastlegging VGBA
 • Invulling geven aan het verlichte regime
 • Aandachtspunten toetsers
 • Praktijkvoorbeelden

Carel Verdiesen AA en Charles Kock AA

17:30 uur Diner

18:15 uur Update Wwft

 • Update nieuwe Wwft
 • Praktijkvoorbeelden wel of niet melden
 • Doelstellingen en risico’s Wwft; wat is van toepassing voor het mkb?
 • Praktijkvoorbeelden en vragen

Carel Verdiesen AA en Charles Kock AA

21:00 uur  Einde

Programma dag 2

09:30 uur Update Samenstellen

 • Actuele ontwikkelingen op samenstelgebied
 • Schaalbaar maken Standaard 4410
 • Aandachtspunten bij micro-entiteiten
 • De fases in de opdracht; wat doe ik waar
 • Dossiervereisten, maatwerk in de samenstelpraktijk
 • De bedrijfsverkenning
 • Praktijkvoorbeelden

Carel Verdiesen AA en Charles Kock AA

12:30 uur Lunch

13:00 uur Risicogericht Samenstellen

 • Pré samenstelmeeting van bedrijfsverkenning naar uitvoering
 • Professionele oordeelsvorming en materialiteitsbepaling
 • Risicogericht samenstellen; van significant naar kwadrant
 • Dossiervorming: wat doet u (nog) teveel?
 • Praktisch aan de slag met risicogericht samenstellen
 • Hoe vertaalt u de uitkomsten naar minder en/of andere werkzaamheden
 • Klantgericht vragen stellen (casus de self made ondernemer)

Carel Verdiesen AA en Charles Kock AA

17:30 uur Diner

18:15 uur Aandachtspunten nieuwe AVG

 • Wat houdt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) precies in?
 • Waar houdt u rekening mee in uw (mkb)praktijk
 • Voorkomen van boetes
 • Voorbeelden uit de praktijk en vragen

Carel Verdiesen AA en Charles Kock AA

21:00 uur  Einde

Docent(en)

Carel Verdiesen AA

Carel Verdiesen AA is zelfstandig gevestigd accountant en ervaren trainer op het gebied van beroepsreglementering voor de mkb-accountant.

Charles Kock AA

Charles Kock AA is vakdirecteur Accountancy bij Flynth, vice-voorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering NBA en lid van de RJ-werkgroep MKB.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren