Thuis in uw branche

Salarisonderzoek

Eurobiljetten

SRA-HRM houdt al jaren een salarisonderzoek onder de leden. Hierin zijn de gegevens van ruim 9.000 medewerkers van SRA-kantoren opgenomen waardoor dit representatieve onderzoek het grootste salarisonderzoek in Nederland is onder accountants- en belastingadvieskantoren.

Als u aan het onderzoek deelneemt krijgt u inzicht in de meest actuele salarissen van medewerkers bij SRA-kantoren.

Het onderzoek bestaat uit twee aparte rapporten: een medewerkers- en vennotengedeelte. Verder is het onderzoek uitgesplitst naar kantoorgrootte/aantal medewerkers en SRA-breed.

De deadline voor aanmelding was 8 september 2023. Aanmelden voor het Salarisonderzoek 2024 is mogelijk vanaf begin april 2024.

Medewerkersgedeelte

In het Medewerkersgedeelte treft u onder andere de volgende zaken aan:

 • gemiddelde aanvang- en eindsalarissen van 48 verschillende functies/disciplines
 • gemiddeld betaalde salarissen
 • de gemiddeld leeftijden van medewerkers
 • de geprognotiseerde gemiddelde uurtarieven en declarabele uren

In totaal zijn er 48 functies opgenomen in het medewerkersgedeelte.

Vennotengedeelte

In het Vennotengedeelte treft u de volgende zaken aan:

 • de gemiddelde management fee
 • de gemiddelde geprognotiseerde winst
 • de gemiddelde geprognotiseerde productiviteit
 • de gemiddelde geprognotiseerde uurtarieven en declarabele uren

In dit vennotengedeelte zijn de gegevens opgenomen van de vennoten en dit rapport wordt bijgeleverd in een aparte rapportage.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

In het SRA-Salarisonderzoek worden ook gegevens omtrent secundaire arbeidsvoorwaarden uitgevraagd, zoals:

 • het gemiddeld aantal vakantie en/of ADV dagen
 • het type pensioenregeling
 • de studiekostenregeling, betaling en terugbetaling (ook inzake PE punten)
 • de omrekenfactor

Start onderzoek en prijs

Het Salarisonderzoek is gestart in juni 2023. De deadline voor aanmelding was 8 september 2023. U ontvangt in oktober 2023 een rapportage, toegespitst op uw kantoor inclusief de benchmarkcijfers en toegang tot het benchmarkdashboard. 

Contact

   Linda van Dijk

Theo Reuters
Hoofd HRM
E treuters@sra.nl 
T 030 656 60 60

Linda van Dijk
Senior HR Adviseur
E lvandijk@sra.nl
T 030 656 60 60