Thuis in uw branche

SRA-Update: De nieuwe verslaggevingseisen in het mkb

Kennis actualiseren en praktisch werken met verslaggevingsregels

Verslaggeving is de kern van het accountantsberoep. Dit moet u bijhouden! Update in drie dagen volledig uw verslaggevingskennis en leer de nieuwste Richtlijnen juist toepassen.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 1695,00
Prijs niet-leden: € 1995,00
Groepsgrootte: 20
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 21
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Accountant in business
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

 • RJ-uitingen toe te passen in de praktijk.
 • Complexe verslaggevingsvraagstukken op te lossen. 

Uw docent

Gert-Jan Jordaan

drs. Gert-Jan Jordaan RA

Drs. Gert-Jan Jordaan RA is o.a. partner bij Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, Registeraccountants, docent Externe Verslaggeving aan de Nyenrode Business Universiteit en Raadslid bij de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Alle docenten

Inhoud

Verslaggeving is de kern van het accountantsberoep. Dit moet u bijhouden! Update in drie dagen volledig uw verslaggevingskennis en leer de nieuwste Richtlijnen juist toepassen.

Wat betekenen de nieuwste Richtlijnen voor úw klanten? En wat doet u bij andere complexe issues in de verslaggeving? In 3 dagen wordt u door topdocenten helemaal bijgepraat én staat de praktijk bij kleine rechtspersonen centraal. Hoe gaat u om met de nieuwe regels bij opbrengstverantwoording, onderhanden projecten en impairment? Wat zijn de aandachtspunten bij consolidaties, leasing, onderhanden projecten en fiscale grondslagen? Of wat vereist uw aandacht als het gaat om goodwill en IMA? Aan het einde van deze drie dagen bent u weer volledig op de hoogte van alles wat speelt bij de kleine rechtspersoon!

 • Actualiteiten en nieuwe RJ's
 • Nieuwe regels rond opbrengstverantwoording en onderhanden projecten
 • Immateriële activa en goodwill
 • Deelnemingen en consolidatie
 • Voorzieningen en belastinglatenties
 • Discontinuïteit
 • Leasing
 • Impairment en kasstroomoverzichten
 • Toepassing fiscale grondslagen

Het definitieve programma wordt zo spoedig mogelijk ingevuld en op de website gepubliceerd.

Programma

Dag 1 Actualiteiten in de verslaggevingspraktijk
Ochtend

 • Overzicht van de laatste RJ-ontwikkelingen. Het ochtendprogramma wordt ingericht op basis van de actualiteit.

Drs. Gert-Jan Jordaan RA

Dag 1 Immateriële activa en goodwill
Middag

 • Immateriële activa
 • Ontwikkelings- en onderzoekskosten
 • Het verwerken van fusies en overnames
 • Goodwillbepaling op basis van reële waarde
 • Goodwillcomponenten

Drs. Gert-Jan Jordaan RA

Dag 1 Deelnemingen en consolidatie
Avond

 • Wanneer consolideren?
 • Groepsbegrip en beleidsafhankelijke maatschappijen
 • Consolidatieplicht en consolidatiekring
 • Belang van derden en proportionele methode

Drs. Gert-Jan Jordaan RA

Dag 2 Financiële instrumenten
Middag

 • Classificatie eigen vermogen/verplichting
 • Waardering en resultaatbepaling
 • Hedge accounting
 • Valuta termijncontracten

Drs. Gert-Jan Jordaan RA

Dag 2 Opbrengstverantwoording en onderhanden projecten
Avond

 • Begrip netto-omzet
 • Verwerken van opbrengsten
 • Verwerking van onderhanden projecten
 • Projectontwikkeling
 • Methoden van winstneming
 • Realisatie winstneming en omzetverantwoording

Corné Kimenai RA

Dag 3 Voorzieningen en belastinglatenties
Ochtend

 • Voorzieningen voor juridische en feitelijke verplichtingen
 • Groot onderhoud en componentenmethode
 • Andere specifieke voorzieningen, zoals reorganisatievoorzieningen
 • Latente belastingverplichtingen en -vorderingen
 • Verliescompensatie
 • Verwerken belastingen binnen een fiscale eenheid

Corné Kimenai RA

Dag 3 Impairment en kasstroomoverzichten
Middag

 • Bijzondere waardevermindering van goodwill
 • Toetsing van algemene bedrijfsactiva
 • Terugnemen van bijzondere waardevermindering
 • Methoden voor het opstellen van een kasstroomoverzicht
 • Verwerking van specifieke posten/transacties
 • Toelichting op het kasstroomoverzicht

Corné Kimenai RA

Docent(en)

Corné Kimenai RA

Corné Kimenai RA is senior manager bij Deloitte, lid van de Commissie Jaarverslaggeving van de NBA en als docent verbonden aan de Nyenrode Business University en de Tilburg University.

Gert-Jan Jordaan

drs. Gert-Jan Jordaan RA

Drs. Gert-Jan Jordaan RA is o.a. partner bij Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, Registeraccountants, docent Externe Verslaggeving aan de Nyenrode Business Universiteit en Raadslid bij de Raad voor de Jaarverslaggeving.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren