Sla menu over
Thuis in uw branche

Deficiëntieregeling theoretische eindtermen

Je hebt een deficiëntie voor het theoretische vak GEB als je de theoretische opleiding onder de oude eindtermen hebt afgerond, de (nieuwe) praktijkopleiding MKB/Assurance onder de nieuwe eindtermen afrondt (dit zijn alle trainees vanaf 1 september 2021) en niet viel onder de overgangsregeling van CEA. Hiervoor geldt het volgende:

 • Ben je theoretisch afgestudeerd op of na 1 september 2019, dan is dit onder de nieuwe eindtermen en heb je geen deficiëntie GEB.
 • Ben je (kort) vóór deze datum afgestudeerd, dan kan het zijn dat je ook geen deficiëntie had omdat je al een getuigschrift hebt op basis van de nieuwe eindtermen óf dat GEB in het gevolgde programma was afgedekt. Dit kan niet van het getuigschrift worden afgelezen. De onderwijsinstellingen moeten hierover duidelijkheid gegeven, dus informeer hierover bij je onderwijsinstelling.
 • Ben je onder de oude theoretische eindtermen afgestudeerd, dan heb je een deficiëntie GEB, tenzij je onder de CEA overgangsregeling valt.
 • Je voldoet aan de eisen van de CEA overgangsregeling als je:
  1. Uiterlijk 1 oktober 2017 bent gestart met of overgestapt naar de nieuwe praktijkopleiding;
  2. Je uiterlijk 31 augustus 2017 hiervoor hebt aangemeld;
  3. Je het POP voor start of overstap uiterlijk 15 november 2017 hebt ingediend;
  4. Het POP uiterlijk op 31 januari 2018 door praktijkbegeleider en beoordelaar is goedgekeurd.

Als je onder de oude eindtermen je theoretische opleiding hebt afgerond (als dit vóór 2019 is, kun je daar wel van uitgaan) en je bent op of na 1 november 2017 met je praktijkopleiding gestart of naar de nieuwe praktijkopleiding overgestapt, dan heb je dus per definitie een GEB-deficiëntie.

De deficiëntie voor GEB kan op verschillende manieren worden weggewerkt:

1. Deficiëntieprogramma GEB bij SRA of een andere onderwijsinstelling

SRA biedt in samenwerking met Full•Finance opleidingen een drie-daags deficiëntieprogramma aan. In dit programma komen de eindtermen van het vakgebied GEB op het vereiste niveau aan de orde. De cursus is zowel geschikt voor trainees in de praktijkopleiding MKB als voor trainees in de praktijkopleiding Assurance. 

Meer informatie en inschrijven

2. Zelfstudie

De deficiëntie kan ingelost worden door zelfstudie inclusief een aanvulling op de laatste jaarrapportage van de praktijkopleiding.

3. Additioneel programma

Je kunt een aan additioneel programma deelnemen in combinatie met de vernieuwde simulatieopdrachten voor de (overige) assurance-opdrachten. Neem hiervoor contact op met Full•Finance. Enkele onderwijsinstellingen gaan hiervoor een specifieke cursus aanbieden. Nadere informatie hierover volgt nog via de website van de NBA. Kies je voor het wegwerken van de deficiënties door middel van zelfstudie, raadpleeg dan het onderwijsprogramma. In het programma is opgenomen aan welke literatuur je aandacht moet besteden. Als je voor zelfstudie kiest, besteed je in jouw laatste jaarrapportage een aparte paragraaf (4-6 pagina's) aan het vakgebied GEB. In het zelfstudieprogramma is opgenomen aan welke aspecten van GEB je in de rapportage met name aandacht moet besteden.

Contact

Team Stagebureau

SRA-Stagebureau
E stagebureau@sra.nl
T 030 656 60 60