Sla menu over
Thuis in uw branche

CEA 2020

Per 1 januari 2016 zijn nieuwe eindtermen voor de accountantsopleidingen van kracht. Deze eindtermen worden in beginsel jaarlijks geüpdatet.

Een belangrijke opdracht gegeven het grote belang van een hoogwaardige opleiding voor het functioneren van toekomstige accountants. Maar ook een complexe opdracht vanwege de pluriformiteit van de beroepsuitoefening en het bestaan van zowel een hbo als een universitair opleidingstraject.