Sla menu over
Thuis in uw branche

Protocol Geheimhouding Praktijkopleidingen

In dit protocol zijn de gedragsregels opgenomen die ten aanzien van geheimhouding in acht moeten worden genomen bij de verschillende onderdelen van de praktijkopleiding tot accountant, als bedoeld in de Wet op het accountantsberoep, artikel 47. Deze regels gelden voor zowel de schriftelijke als mondelinge uitingen van de trainees.

Omdat degenen, die vanwege hun begeleidende, beoordelende of controlerende functie kennis kunnen dan wel moeten nemen van de uitingen van trainees in het kader van de praktijkopleiding, onder meer op basis van de Awb en de VGBA in enige vorm aan een geheimhoudingsverplichting zijn gebonden, richt dit protocol zich met name op gedragsregels rondom de uitingen van de trainees en het kennisnemen hiervan door andere trainees.

Lees het Protocol Geheimhouding Praktijkopleidingen

Contact

Team Stagebureau

SRA-Stagebureau
E stagebureau@sra.nl
T 030 656 60 60