Sla menu over
Thuis in uw branche

Informatie over het referaat

In het laatste half jaar van je praktijkopleiding houd je een referaat. Daarmee kun je laten zien dat je in staat bent om te gaan met situaties waarin de theorie / de wet- en regelgeving niet direct voorzien of die daarmee knellen.

In een schriftelijk stuk beschrijf je de opdracht die je hebt behandeld en een dilemma dat je daarbij bent tegengekomen. Je geeft aan hoe je met het dilemma bent omgegaan. Vervolgens plaats je het dilemma in een maatschappelijke context.

In het plenaire deel verdedig je in een presentatie in jouw referaatgroep de keuzes die je hebt gemaakt met betrekking tot het dilemma. De groep bestaat over het algemeen uit 6 trainees. Nadat je jouw keuzes ten aanzien van het dilemma hebt verdedigd, discussieer je met de mede-trainees aan de hand van stellingen over de maatschappelijke betekenis van het dilemma waar jij voor gestaan hebt.

Tijdens de bijeenkomsten bespreek je het referaat met je mede-deelnemers en verdedig je jouw referaat tijdens de laatste bijeenkomsten. Een referaat bevat maximaal 3000 woorden. Wanneer je het referaat met een voldoende hebt afgerond en je ook alle zes semesters hebt afgerond kun je jouw praktijkopleiding afsluiten met het mondeling examen.

Voorwaarden voor deelname

  • De trainee zit in het tweede deel van het laatste jaar van de praktijkopleiding (zesde semester) of heeft de praktijkopleiding afgerond;
  • De trainee committeert zich aan de voortgangseisen, zoals vastgelegd in dit programma en de afspraken met de referaatbegeleider (lees voor meer informatie ook het competentieprofiel referaatbegeleider).

Kosten

De kosten van het referaat zijn € 2.495 voor SRA-leden. Voor niet-leden zijn de kosten van het referaat € 2.625.

Planning referaat

Aanmelden

Meld je via onderstaande button aan voor het referaat. Per referaat stopt de toelating als het maximum van twaalf deelnemers is bereikt. Let op: Vol = Vol! Wanneer je niet kunt deelnemen omdat het vol is, kun je je opnieuw aanmelden voor het volgende referaat.

Aanmelden referaat

Na aanmelding wordt gekeken of de trainee toelaatbaar is en wordt de trainee ingedeeld bij een referaatgroep. Nadat je aanmelding voor het referaat bevestigd is, doe je een dilemmavoorstel met daarbij de expliciete bevestiging dat je je committeert aan de voorwaarden van het traject.

Download

Contact

Team Stagebureau

SRA-Stagebureau
E stagebureau@sra.nl
T 030 656 60 60