Thuis in uw branche

Wanneer komt u in aanmerking voor het STAP-budget?

U komt in aanmerking voor het STAP-budget indien u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
  • U ontvangt op het moment van de aanvraag geen andere vergoedingen, zoals studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  • U heeft dit kalenderjaar nog niet eerder het STAP-budget toegekend gekregen
  • U heeft in de afgelopen 24 maanden minstens 6 maanden in Nederland gewoond, gewerkt of een uitkering gehad

Contact

E stap@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren