Thuis in uw branche

Uitnodiging SRA-bestuur Online Bijpraatsessie Wta-domein

Digitaal overleg

Een jaar geleden presenteerde het kabinet de maatregelen voor de toekomst van de accountancysector, meer specifiek het wettelijke controledomein. Maatregelen die impact zullen gaan hebben op uw kantoor en onze vereniging.

Sindsdien hebben we samen met de NBA, de AFM en de kwartiermakers allerlei processen, trajecten, onderzoeken, werkgroepen en pilots in gang gezet die zouden moeten leiden tot het optimaliseren van de kwaliteit binnen onze sector. Er is veel gebeurd. En er staat nog veel te gebeuren.

Interactief bijpraten

Gezien de impact ervan op bijvoorbeeld de strategie en organisatie van uw kantoor praat het SRA-bestuur u graag op korte termijn bij over de huidige stand van zaken en komende veranderingen in het Wta-domein. Dat doen we op basis van de Chatham House Rules, zodat ook u vrijuit en interactief kunt spreken.

De Bijpraatsessie willen we conform de rondetafelbijeenkomsten rond het Cta-rapport (voorjaar 2020) organiseren, alleen dan via Zoom. Nadat we u hebben bijgepraat, spreekt u met collega-kantoren in Breakout-Rooms verder aan de hand van thema’s, vragen en stellingen. De Bijpraatsessie is alleen toegankelijk voor SRA-leden.

Drie sessies ‘in de regio’

SRA organiseert drie online bijeenkomsten, verdeeld naar regio. Mocht u verhinderd zijn voor de bijpraatsessie in uw regio, dan kunt u zich gerust voor een andere sessie aanmelden. Om de interactiviteit mogelijk te maken, kunnen zich maximaal twee deelnemers per kantoor aanmelden.

Aanmelden?

Via de links die hieronder vermeld staan kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst in uw eigen regio. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Kort voor de bijeenkomst ontvangt u een persoonlijke link naar de online meeting. U kunt deze Bijpraatsessie Wta-domein meenemen in uw PE-portfolio.

We hopen u binnenkort graag te zien en te spreken!

Met hartelijke groet,

namens het SRA-bestuur

Diana Clement

Diana Clement AA RA
waarnemend voorzitter

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren